İndirim

Akdeniz ve Akdeniz Dünyası I

Fernand Braudel

Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 40,00 TL 30,00 TL
KDV Hariç: 27,78 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

Venedik, Roma, İstanbul, Atina, Barcelona, İskenderiye, Marsilya ve Napoli… Her biri kadim dünyanın merkezinde ışıl ışıl parlayan ebedi güzellikteki kentler... Muazzam bir kültürel hareketliliğin, uygarlığın, siyasi rekabetlerin, ticaretin, ihtirasların ve dinsel çekişmelerin kalbi… Akdeniz bir denizden hep daha fazlasını taşımıştır. O aynı zamanda Baltık, Sahra, Mezopotamya, Atlantik ve Kuzey Afrika çölleri değil midir? Liman ve kıyılarıyla birlikte dağlar, ovalar ve yaylalar da bir denizin kaderini paylaşmış, yenilgi ve zaferlerini benzer ritimde yaşamıştır. 

Akdeniz halklarının tarihini uzun ve karmaşık bütünlüğü içinde kavramak gibi kelimenin tek anlamıyla çılgınca bir çaba içine giren ve eşsiz bir senteze ulaşan büyük bir tarihçinin, tutkulu bir Akdenizlinin eseri duruyor karşımızda, bir başyapıt: II. Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası.

Braudel’in Akdeniz’inde, Fransa’yı anlamak için Cezayir’i, Suriye’yi anlamak için İspanya’yı, Anadolu’yu anlamak için Mısır’ı anlamak gerekir. Bu çerçevede tarihin geniş alanlar yelpazesinde sorun-odaklı tarih, karşılaştırmalı tarih, tarihsel psikoloji, jeo-tarih, uzun sürenin tarihi, dizisel tarih, tarihsel antropolojinin yanısıra iklimbilim, iktisat, nüfusbilim, biyoloji vb. pek çok disiplinin başarılı sentezi Akdeniz ve Akdeniz Dünyası’nda bir araya gelmektedir.

Birinci cilt, hemen hemen hareketsiz bir tarihi, insanın onu çevreleyen ortamla ilişkileri içindeki tarihini gündeme getirmektedir; bu tarih yavaş akan ve yavaş değişen, sıklıkla ısrarlı geri dönüşlerden ve sürekli yenilenen devrelerden meydana gelen bir tarihtir.

  • Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay
  • Tarih
  • Fiyatı: 40.00 TL
  • 600 Sayfa
  • Ebat: 14 x 21
  • Kasım 2017 
  • ISBN:  978-975-2410-84-8

Birinci Bölüm
ORTAMIN PAYI

I. Yarımadalar: Dağlar, Yaylalar, Ovalar

1. Her Şeyden Önce Dağlar
Fizikî ve İnsani Karakteristikler
Dağı Tanımlamak
Dağlar, Uygarlıklar ve Dinler
Dağlı Özgürlüğü
Dağın Kaynakları ve Bilançosu
Dağlılar Kentte
Dağ Diasporasının Tipik Örnekleri
Dağ Yaşamı, Akdeniz’in İlk Tarihi mi?

2. Yaylalar, Dağ Etekleri ve Tepeler
Yüksek Düzlükler
Sarmaşık Gibi Ülkeler
Tepeler

3. Ovalar
Su Sorunları: Sıtma
Ovaların Islahı
Lombardiya Örneği
Büyük Mülk Sahipleri ve Fakir Köylüler
Ovaların Kısa Dönemdeki Değişimleri: Venedik Terra Ferması
Uzun Dönemde: Roma Campagnası’nın Kaderi
Ovaların Gücü: Endülüs

4. Transhümans veya Göçebelik: İki Akdeniz
Transhümanslar
Transhümanstan Daha Eski Olan Göçebe Hayvancılık
Kastilya Transhümansı
Karşılaştırmalar ve Bütüne Ait Haritalar
Hecin Devesi ve Orta Asya Devesi; Arap ve Türk İstilaları
Yüzyılları Aşan Devreler

II. Akdeniz’in Kalbinde Denizler ve Kıyılar

1. Sulu Ovalar (Denizler)
Kıyı Denizciliği
Portekiz Keşiflerinin Başlangıcında
Tarihin Üsleri Olarak Dar Denizler
Karadeniz, İstanbul’un Özel Avlanma Sahası
Venedikli ve Cenevizli Olan Takımadalar
Tunus ile Sicilya Arasında
Akdeniz “Manş”ı
Tiren Havzası
Adriyatik
Sicilya’nın Doğusunda ve Batısında 
İki Deniz Evreni
Türk ve İspanyol İmparatorluklarının İkili Dersi
Siyasetin Ötesinde

2. Kıta Sahilleri
Deniz İnsanları
Denizcilik Sektörlerinin Zayıflıkları
Büyük Kentler
Denizcilik Hayatının Altı ve Üstü

3. Adalar
Münzevi Dünyalar mı?
Narin Hayatlara Dair
Büyük Tarihin Yollarında
Adalı Göçmenler
Denizin Çevrelemediği Adalar
Yarımadalar

III. Sınırlar ya da En Büyük Akdeniz
Tarihin Boyutlarında Bir Akdeniz

1. Sahra; Akdeniz’in İkinci Çehresi
Sahra: Yakın ve Uzak Sınırlar
Sefalet ve Fakirlik
Uzun Mesafe Göçebeleri
Steplerden İleri Doğru Hareketler ve Sızmalar
Altın ve Baharat Kervanları
Vahalar
İslâmiyet’in Coğrafi Alanı

2. Avrupa ve Akdeniz
Kıstaklar ve Meridyenler Yönündeki Yollar
Rus Kıstağı: Karadeniz’e veya Hazar Denizi’ne Doğru
Balkanlar’dan Danzig’e: Polonya Kıstağı
Alman Kıstağı: Bütünsel Bir Şema
Alpler
Üçüncü Kişilik; Çok Çehreli Bir Almanya
Cenova’dan Anvers’e, Venedik’ten Hamburg’a: Ulaşım Koşulları
Ticaret Dengesi ve Ticari Göçler
Rouen’dan Marsilya’ya Fransız Kıstağı
Avrupa ve Akdeniz

3. Atlas Okyanusu
Birden Fazla Atlantik
Okyanus Akdeniz Sınavında
16. Yüzyılda Okyanus’un Kaderi
Gecikmiş Bir Gerileme

IV. Fizikî Birlik: İklim ve Tarih

1. İklimsel Birlik
Atlantik ve Sahra
Tekdüze Bir İklim
Kuraklık: Akdeniz’in Âfeti

2. Mevsimler
Kış Durakları
Deniz Seyrüseferinin Durması
Kış Barışı ve Kış Söylemleri
Kışın Sertlikleri
Yaz ve Hızlı Hayat
Yaz Salgınları
Akdeniz İklimi ve Doğu
Mevsimlerin Ritmi ve İstatistikler
Determinizm ve Ekonomik Hayat

3. 16. Yüzyıldan Bu Yana İklim Değişmiş midir?
Tamamlayıcı Not

V. İnsani Birlik: Yollar ve Kentler, Kentler ve Yollar

1. Karayolları ve Denizyolları
Besleyici Yollar
Ulaşım Araçlarının Köhneliği
1600’lere Doğru Karayollarında Üstünlük?
Bizatihi Bir Sorun Olarak Karayolu
Venedik’in Çifte Tanıklığı
Dolaşım ve İstatistik: İspanya Örneği
Uzun Dönemde Çifte Sorun

2. Denizcilik: Tonajlar ve Konjonktürler
15. Yüzyılda Büyük Tonajlılar ve Küçük Yelkenliler
Küçük Tonajlıların İlk Başarıları
16. Yüzyılda Atlantik’te 
Akdeniz’de

3. Kentsel İşlevler
Kentler ve Yollar
Çeşitli Yolların Buluşma Yeri
Yoldan Bankalara
Kentsel Dönem ve Gerileme
Çok Eski Bir Tipoloji

4. Çağın Tanıkları Kentler
Nüfus Artışı
Eski Sefaletler, Yeni Sefaletler, Kıtlıklar ve Buğday Sorunu
Eski Sefaletler, Yeni Sefaletler: Salgın Hastalıklar
Vazgeçilmez Göçmenler
Kentsel Siyasal Bunalımlar
Ayrıcalıklı Nakit Kentleri
Krallık ve İmparatorluk Kentleri
Başkentlerin Lehine Olmak Üzere
Erken Bir Konjonktür

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 30,00
3₺ 10,00₺ 30,00
6₺ 5,00₺ 30,00
9₺ 3,33₺ 30,00

Fernand Braudel
Bir köy öğretmeninin oğludur. 1902’de Luméville-en-Ornois’da (Meuse) doğdu. Sorbonne’un tarih bölümünden 1923’te mezun oldu. Cezayir, Paris ve Brezilya’da dersler verdi. 1937’de Ecole Pratique des Hautes Etudes’ün müdürlüğüne getirildi. Nazilerin 1940’ta Fransa’yı işgali sırasında Fransız ordusunda teğmen olan Braudel, Almanlar tarafından yakalanarak Lübeck’te bir esir kampına gönderilmiş ve savaş bitimine kadar orada kalmıştır. Tarihçiler arasında büyük bir devrim yaratan La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II (II. Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası) adlı ünlü doktora çalışmasını esir kampında kaleme almıştır. Bu eseriyle Annales Okulu’nun; tarihi, küçük insanların tarihine dönüştürme çabasına ek olarak Braudel, coğrafi yapıları, iklimi, gündelik hayatta kullanılan her türlü araç gereci tarihin öznesi haline getirmiş ve aynı zamnda gerek zaman gerek mekân algısını kökünden sarsmıştır. 
Braudel, 1946 yılında Marc Bloch ve Lucien Febvre’in kurduğu Annales dergisinin yayın kuruluna ve 1949 yılında ise Collège de France’a seçildi. 1962’de Maison Sciences de l’Homme’un yöneticisi oldu. Diğer üç ciltlik ünlü eseri Civilisation Matérielle et Capitalisme (Maddi Uygarlık ve Kapitalizm) 1979’da yayımlandı. L’Identité de la France (Fransa’nın Kimliği) adlı kitabını tamamlayamadan 1985’te yaşamını yitirdi.