İndirim

Akdeniz ve Akdeniz Dünyası II

Fernand Braudel

Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 50,00 TL 37,50 TL
KDV Hariç: 34,72 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

“Yirminci yüzyılın en yenilikçi, hafızalarda en fazla iz bırakan ve en önemli tarih çalışmalarının kayda değer bir bölümü Fransa’da üretildi.” Fransız Devrimi nasıl dünya siyasi tarihinin ve modern çağın yönünü belirleyen ve onu dönüştüren bir yolun kapısını açtıysa, “Fransız Tarih Devrimi” de tarihyazımı açısından bu anlamda benzer bir etki yapacaktır. 

Braudel Akdeniz Dünyası’nı, tarihsel düşüncede çığır açan bu eserini “tarihin duvarlarla kapatılmış bahçeleri incelemekten daha fazlasını yapabileceğini kanıtlamak” için çok disiplinli bir tarzda yazdı. Tarih denizinin dip akıntılarında, insanların ve toplumların çevreyle ilişkilerinden hareketle ortak kaderlerin, bütünsel hareketlerin, birleşmelerin ve dağılmaların izini sürdü. 

Kitabın ilk cildinde bahsedilen, hareketsiz jeo-tarihin üstünde şimdi yavaş ritimli bir tarih fark edilmektedir; dip dalgaları Akdeniz hayatının bütününü nasıl yükseltiyor? İşte kitabın ikinci cildinde, birbirlerini takip edecek şekilde ekonomileri, devletleri, toplumları incelerken ve nihayet tarih kavrayışını daha iyi aydınlatmak için denizdeki bütün bu güçlerin karmaşık savaş alanında nasıl etki ettiklerini göstermeye çalışırken, Braudel’in sorduğu soru budur. Bu bağlamda ele alınan demografi ve nüfus hareketleri, ticaret ve Amerika’nın keşfiyle altın ve gümüş hareketlerinin seyri, Afrika’nın batısından doğusuna Hindistan deniz yolunun keşfi ve etkileri, imparatorlukların yapısı, toplumlar, bürokrasi, uygarlık ve kültürel yapıları, alışverişler ve savaşları, kumpanyalar ve korsanlık bu cildin başlıca konularıdır.

  • Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay
  • Tarih
  • Fiyatı: 50.00 TL
  • 847 Sayfa
  • Ebat: 14 x 21
  • Kasım 2017 
  • ISBN:  978-975-2410-86-2
İkinci Bölüm
ORTAK KADERLER VE BÜTÜNSEL HAREKETLER
 
I. Ekonomiler: Yüzyılın Ölçüsü
1. Mekân; Bir Numaralı Düşman
Yazanlar için: Gidiş Gelişlerde Kaybolanlar
Denizin Boyutları: Birkaç Hız Rekoru
Ortalama Hızlar
Mektupların Ayrıcalıklı Durumları
Haber: Lüks Bir Meta
Çağdaş Karşılaştırmalar
İmparatorluklar ve Mekân
Claude du Bourg’un Üç Yolculuğu (1576 ve 1577) 
Mekân ve Ekonomi
Fuarlar, Ekonomik Hayatın Yedek Güçleri
Küçük Çaplı Ekonomi Alanları
Cenova, Milano, Venedik, Floransa Dörtgeni
2. İnsan Sayısı
60 veya 70 Milyonluk Bir Dünya
Akdeniz’deki Boşluklar
Yüzde Yüzlük Bir Nüfus Artışı mı?
Düzeyler ve Göstergeler
Çekinceler ve Sonuçlar
Doğrulamalar ve Çıkarımlar
Kesin Olan Bazı Konular
Başka Bir Gösterge: Göçler
3. Akdeniz Ekonomisinin Bir “Model”i Oluşturulabilir mi?
Tarım; En Büyük Endüstri
Bir Endüstri Bilançosu
“Verlagssystem” ve Kentsel Endüstrilerin Gelişimi
Sistem Başarılı Olmuştur
Gezgin Bir İşgücü
Bütünsel Hareketler ve Özel Hareketler
Ticari Muamelelerin Hacmi
Uzak Mesafe Ticaretinin Darlığı ve Önemi
Kapitalist Yoğunlaşmalar
Akdeniz Filolarının Toplam Tonajı
Kara Taşımacılığı
Devletler Yüzyılın En Büyük Girişimcileridir
Değerli Madenler ve Parasal Ekonomi
Yoksulların Genel Nüfustaki Oranı
Geçici Bir Sınıflandırma
Gıdalar Kötü Bir Kıstastır; Resmî Rakamlara Göre Çorba Her Zaman İyidir
Hesabın Sağlaması Yapılabilir mi? 
 
II. Ekonomiler: Değerli Madenler, Paralar ve Fiyatlar
1. Akdeniz ve Sudan Altını
Doğuya Doğru Değerli Maden Çıkışları
Sudan Altını: Öncüller
Portekizliler Gine’de: Altın Akdeniz’e Akmaya Devam Ediyor
Konjonktürün Sorumlulukları
Kuzey Afrika’daki Sudan Altını
2. Amerikan Gümüşü
Amerikan Hazineleri ve İspanya
Amerikan Hazineleri Anvers Yolunda
Fransız Sapağı
Büyük Barcelona-Cenova Yolu ve Amerikan Değerli Madenlerinin İkinci Devresi
İspanyol Paraları Tarafından İstila Edilen Akdeniz
“Moneda larga”ya Av Olan İtalya
Ceneviz Yüzyılı
Piacenza Fuarları
Kâğıt Yüzyılı
II. Felipe’nin Sonuncu İflasından III. Felipe’nin İlk İflasına (1607)
3. Fiyat Artışları
Çağı Yaşayanların Yakınmaları
Amerikan Hazinelerinin Sorumluluğuna Dair
Amerikan Sorumluluğunun Lehinde ve Aleyhinde Neler Söylenebilir?
Ücretler
Toprak Gelirleri
Bankalar ve Enflasyon 
“Sanayiciler”
Devletler ve Fiyat Artışı
Amerikan “Hazineleri”nin Azalması
Devalüe Edilmiş Paralar ve Sahte Paralar
Üç Maden Çağı
 
III. Ekonomiler: Ticaret ve Taşıma
1. Karabiber Ticareti
Akdeniz Rövanşını Alıyor: 1550’lerden Sonra Kızıldeniz’in Gelişmesi
Doğu Akdeniz Ticaretinin Yolları
Portekiz Karabiberinin Toparlanması
Portekiz Karabiberi Üzerindeki Oyunlar ve Tasarılar
Venedik’e Sunulan Portekiz Karabiberi
Welserlerin ve Fuggerlerin Yaptıkları Sözleşmeler: 1586-1591
Doğu Akdeniz Baharat Yollarının Sürekliliği
Mümkün Açıklamalar
2. Akdeniz Buğdayının Dengeleri ve Bunalımları
Buğdaylar
Tahıl Ticaretinin Bazı Kuralları
Denizyollarına Dayalı Buğday Ticareti
İhracatçı Kent ve Ülkeler
Doğu Buğdayı
Dengeler, Bunalımlar ve Değişimler
İlk Bunalımlar: Kuzey Buğdayı Lizbon ve Sevilla’da
Osmanlı’da Buğday “Boom”u: 1548-1564
Kendi Ekmeğini Yemek: 1564-1590 İtalyan Konjonktürü
Son Değişim: 1590’dan Sonra Kuzey Buğdayı
Sicilya Hâlâ Sicilya’dır
Buğday Bunalımlarına Dair
3. Ticaret ve Taşıma: Atlantik Yelkenlileri
I - 1550’den Önce: İlk Gelişler
Basklar, Biskaylılar ve Galiçyalılar
Portekizliler
Normanlar ve Brötonlar
Flaman Gemileri
İlk İngiliz Yelkenlileri
Başarı Dönemi (1511-1534)
II - 1550’den 1573’e
Akdeniz Akdenizlilerindir
1572-1573’te İngilizlerin Geri Dönüşleri
Türk-İngiliz Müzakereleri: 1578-1583
İngiliz Deniz Yolculuklarının Başarısı
Yüzyılın Sonundaki Durum
Hansalıların ve Hollandalıların Gelişi
Buğdaydan Baharata: Hollandalılar Akdeniz’i Fethediyor
Hollandalıların 1570’ten İtibaren, Tek Bir Kurşun Bile Atmadan Sevilla’yı Ele Geçirmesi
Akdeniz’de Yeni Hıristiyanlar
Kuzeylilerin Sızması ve Akdeniz’in Gerilemesi
 
IV. İmparatorluklar
1. İmparatorlukların Kökeni
Türklerin Yükselişi: Anadolu’dan Balkanlara 
Türkler Suriye ve Mısır’da 
İçeriden Bakıldığında Türk İmparatorluğu 
İspanyol Birliği: Katolik Krallar
V. Carlos 
II. Felipe’nin İmparatorluğu
Rastlantı ve Siyasal Nedenler 
2. Devletlerin Olanakları ve Zayıflıkları
“Memur”
Mirasçı Belirleme Hakkı ve Görev Satışları
Yerel Özerklikler 
Devletin Hizmetindeki Maliye ve Krediler
1600-1610: Zaman Orta Büyüklükteki Devletler için Uygun mudur?
 
V. Toplumlar 
1. Bir Senyörlük Tepkisi
Senyörler ve Köylüler
Kastilya’da: Büyükler ve Unvan Sahipleri (Titulos) Krala Karşı
Kastilya Hidalgo ve Regidoreleri
Başka Tanıklıklar
Türkiye’nin Birbirini İzleyen Soylulukları
Çiftlikler
2. Burjuvazinin İhaneti
Akdeniz Burjuvazileri
Burjuvazinin İhaneti
Satılık Soyluluk
Yeni Soylulara Karşı
3. Sefalet ve Haydutluk
Tamamlanmamış Devrimler
Sınıf Savaşı mı?
Berduşlara ve Serserilere Karşı
Haydutluk: Her Yerde Hazır ve Nazır
Eşkıyalık ve Devletler
Eşkıyalık ve Senyörler
Eşkıyalığın Artışı
Köleler
Nasıl Bir Sonuca Varmalı?
 
VI. Uygarlıklar
1. Uygarlıkların Hareketliliği ve Hareketsizliği
Küçük Olayların Verdiği Ders
Kültürel Ürünlerin Yolculuğu
Yayılmalar ve Kültür Alışverişinin Reddi
Yunan Uygarlığı
Süreklilikler ve Kültürel Sınırlar
İkincil Bir Sınır Örneği: Ifriqiya
Mübadele ve Aktarımların Yavaşlığı
2. Uygarlıkların Dönüşümü
Türkler Doğu Balkan Ovalarında
Morisko İslâmiyeti
Moriskolarla İlgili Sorunlara Dair
Morisko İspanyası’nın Coğrafyası
Granada’nın Dramı
Granada Savaşından Sonra Granada
Batı’nın Üstünlüğü
3. Bütün Uygarlıklara Karşı Bir Uygarlık: Yahudilerin Kaderi
Mutlak Anlamda Bir Uygarlık
Yahudi Cemaatlerinin Her Yerde Hazır ve Nazır Olmaları
Yahudilik ve Kapitalizm
Yahudiler ve Konjonktür
İspanya’yı Anlamak
4. Dışa Doğru Yayılımlar
Barok’un Aşamaları
Tartışmak Gerekir mi? 
Büyük Bir Akdeniz Yayılım Merkezi: Roma
Başka Bir Parıltı Merkezi: İspanya
Bir Kez Daha: Akdeniz’in Gerileyişi
 
VII. Savaş Biçimleri
1. Filo Savaşları ve Tahkim Edilmiş Sınırlar
Savaşlar ve Teknikler
Savaş ve Devletler
Savaş ve Uygarlıklar
Balkanlara Karşı Savunma Savaşı
Venedik “Limes”i
Tuna Üzerinde
Denizin Merkezinde: Napoli ve Sicilya Kıyılarında
İtalya ve İspanya Kıyılarının Savunması
Kuzey Afrika Kıyılarında
Presidiolar; “Kötünün İyisi”
Talanların Yanında veya Karşısında
Savunma Psikolojisi
2. Korsanlık, Büyük Savaşın Yardımcısı
Korsanlık, Eski ve Genelleşmiş Bir Endüstri
Kentlere Bağlı Korsanlık
Korsanlık ve Ganimetler
Korsanlığın Kronolojisi
Hıristiyan Korsanlığı
Doğu Akdeniz’de Hıristiyanların Yol Açtıkları Zararlar
Cezayir’in İlk ve Büyük Yükselişi
Cezayir’in İkinci Büyük Yükselişi
Bir Sonuca Varılabilir mi?
Esirlerin Bedel Karşılığı Geri Alınması
Bir Savaş Diğerini Kovar
 
VIII. Sonuç Yerine: Konjonktür ve Konjonktürler
Başlangıçtaki İddialar
Yüzyıllık Trend
Uzun Dalgalanmalar
İspanyol İflasları ve Konjonktürler 
İç ve Dış Savaşlar
Konjonktür ve Genel Tarih
Kısa Bunalımlar
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 37,50
3₺ 12,50₺ 37,50
6₺ 6,25₺ 37,50
9₺ 4,17₺ 37,50

Fernand Braudel
Bir köy öğretmeninin oğludur. 1902’de Luméville-en-Ornois’da (Meuse) doğdu. Sorbonne’un tarih bölümünden 1923’te mezun oldu. Cezayir, Paris ve Brezilya’da dersler verdi. 1937’de Ecole Pratique des Hautes Etudes’ün müdürlüğüne getirildi. Nazilerin 1940’ta Fransa’yı işgali sırasında Fransız ordusunda teğmen olan Braudel, Almanlar tarafından yakalanarak Lübeck’te bir esir kampına gönderilmiş ve savaş bitimine kadar orada kalmıştır. Tarihçiler arasında büyük bir devrim yaratan La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II (II. Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası) adlı ünlü doktora çalışmasını esir kampında kaleme almıştır. Bu eseriyle Annales Okulu’nun; tarihi, küçük insanların tarihine dönüştürme çabasına ek olarak Braudel, coğrafi yapıları, iklimi, gündelik hayatta kullanılan her türlü araç gereci tarihin öznesi haline getirmiş ve aynı zamnda gerek zaman gerek mekân algısını kökünden sarsmıştır. 
Braudel, 1946 yılında Marc Bloch ve Lucien Febvre’in kurduğu Annales dergisinin yayın kuruluna ve 1949 yılında ise Collège de France’a seçildi. 1962’de Maison Sciences de l’Homme’un yöneticisi oldu. Diğer üç ciltlik ünlü eseri Civilisation Matérielle et Capitalisme (Maddi Uygarlık ve Kapitalizm) 1979’da yayımlandı. L’Identité de la France (Fransa’nın Kimliği) adlı kitabını tamamlayamadan 1985’te yaşamını yitirdi.