İndirim

Alman İdealizmi: Fichte

Haz: Eyüp Ali Kılıçaslan,Güçlü Ateşoğlu

Stok Durumu: Stokta Yok

KDV Dahil: 35,00 TL 26,25 TL
KDV Hariç: 24,31 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

Johann Gottlieb Fichte, Kant sonrası Alman felsefesinin en önemli filozoflarından biridir. Kant’ın Eleştirel Felsefesi’ni bütünlüklü ve sistematik bir idealist metafiziğe dönüştürme yönündeki çabasıyla tanınır. Alman İdealizminin başlatıcı olarak Schelling ve Hegel üzerindeki etkisi görünür olmakla beraber, Marx’tan Sartre’a kadar birçok filozof, düşünür ve siyaset adamını kendi yörüngesine çekmeyi başarmıştır.

Hegel ve Marx’ın diyalektik yöntemi, modern felsefeye diyalektik düşünme yöntemini getiren Fichte’nin onlara mirasıdır. “Kişi, eylemlerinin bir toplamıdır” sözü, Sartre’dan önce ilk defa Fichte’nin kullandığı bir sözdür. “Öteki, beni özgürlüğe ve sorumluluğa davet eder” sözlerindeki etik düşünce, 20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden Levinas’ı yaklaşık olarak iki yüzyıl öncesiyle buluşturur. 

Ülkemizde Alman İdealizmi’nin hakkıyla bilinmemesi Locke, Hume, ve Kant’tan doğrudan XX. yüzyıl düşünürlerine ve düşüncelerine geçilmesi, felsefe tarihini gerçek anlamda bilmenin önüne büyük engeller çıkartmaktadır. Bu sebeple, Alman İdealizmi üçlemesinin ilk kitabı olarak düşünülen Fichte, işte böyle önemli bir açığı kapatma amacını taşımaktadır. Filozofun en önemli eserlerinden yapılan çeviriler kadar, filozofun düşünceleri üzerine yapılmış yorumları da içermekte ve bu hâliyle, “şu anda dilimizde filozof hakkındaki ilk ve tek kapsamlı kaynak olma özelliğine sahiptir”.    

 

  • Hazırlayanlar: Eyüp Ali Kılıçaslan & Güçlü Ateşoğlu
  • Şubat 2006
  • 548 sayfa
  • ISBN 975-8717-16-2
  • Ebat: 15,5 X 23,5
  • 2. hamur, karton kapak 

 

Yazar hakkında: 

JOHANN GOTTLIEB FICHTE

19 Mayıs 1762’de Saksonya’da doğdu. 27 Ocak 1814’te Berlin’de öldü. Alman idealizminin önde gelen temsilcilerindendir. Gençlik döneminde en çok Kant’tan etkilendi. Kant’ın, insanın kendi içinde bir ahlâkî değer olduğu yolundaki öğretisini benimsedi. Felsefesi zamanla romantiklerden etkilenmiş ve kendisinden sonraki Alman filozofları için bir kaynak oluşturarak yeni bir akımın doğmasını sağlamıştır. Berlin yıllarında August Wilhelm, Friedrich Schlegel ve Friedrich Schleiermacher gibi isimlerle bir araya gelmiştir.

Fichte’nin pratik felsefe temelinde teorik olanı inşâ etmesi; felsefenin, diğer bilgi ve bilim disiplinlerinin dayanağı olduğunu göstermeye çalışması ve onu Novum Scienza (yeni bilim) olarak, daha doğrusu, kendi ifadesiyle Wissenschaftslehre (Bilim Öğretisi) olarak kurması ve felsefe ile diğer bilimler arasındaki ilişkiye dikkatlerimizi çekmesi son derece önemlidir.

Sunuş 

Fichte’nin Yaşamı ve Felsefesi

I. Bölüm

Aenesidemus’un Eleştirisi

İnsanın Saygınlığı Üzerine

Wissenschaftslehre Kavramı ya da ‘Felsefe’ Olarak Anılan Kavram Üzerine

Bilim İnsanının Belirlenimi Üzerine Bazı Dersler

Felsefede Tin ve Yazı Arasındaki Ayrım Üzerine

Hakikate Yönelik Saf İlgiyi Harekete Geçirmek ve Artırmak Üzerine

Bilim Öğretisi [Wissenschaftslehre]

Transendental Felsefenin Temelleri (Wissenschaftslehre) Nova Methodo

Bilim Öğretisinin Anahatları

Bilim Öğretisi İlkelerine Göre Uyarlanmış Ahlâk Öğretisi Sistemi

Evrenin Tanrısal Yönetimine İnancımızın Temeli Üzerine İnsanın Belirlenimi

Doğal Hukukun Temelleri-Kapalı Ticaret Devleti

Çağımızın Temel Karakteristikleri

Alman Ulusuna Söylevler

Seçme Mektuplar

II. Bölüm

Fichte’nin Hukuk ve Etik Felsefesi

Siyasal Tarih ile Felsefenin Kesişim Noktası: Fichte’nin Alman Ulusuna Söylevler’i 

Fichte’nin Dizgesinin Açınımı

Fichte [Felsefe Tarihi Üzerine Dersler]

Differenzschrift’te Hegel’in Fichte Yorumu

Kant – Fichte

Fichte Kaynakçası

Katkıda Bulunanlar 

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 26,25
3₺ 8,75₺ 26,25
6₺ 4,38₺ 26,25
9₺ 2,92₺ 26,25

JOHANN GOTTLIEB FICHTE

19 Mayıs 1762’de Saksonya’da doğdu. 27 Ocak 1814’te Berlin’de öldü. Alman idealizminin önde gelen temsilcilerindendir. Gençlik döneminde en çok Kant’tan etkilendi. Kant’ın, insanın kendi içinde bir ahlâkî değer olduğu yolundaki öğretisini benimsedi. Felsefesi zamanla romantiklerden etkilenmiş ve kendisinden sonraki Alman filozofları için bir kaynak oluşturarak yeni bir akımın doğmasını sağlamıştır. Berlin yıllarında August Wilhelm, Friedrich Schlegel ve Friedrich Schleiermacher gibi isimlerle bir araya gelmiştir.

Fichte’nin pratik felsefe temelinde teorik olanı inşâ etmesi; felsefenin, diğer bilgi ve bilim disiplinlerinin dayanağı olduğunu göstermeye çalışması ve onu Novum Scienza (yeni bilim) olarak, daha doğrusu, kendi ifadesiyle Wissenschaftslehre (Bilim Öğretisi) olarak kurması ve felsefe ile diğer bilimler arasındaki ilişkiye dikkatlerimizi çekmesi son derece önemlidir.

 

GÜÇLÜ ATEŞOĞLU

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi ve Baykuş: Felsefe Yazıları Dergisi’nin kurucusu ve editörüdür. Alman İdealiz­mi I: Fichte (Eyüp Ali Kılıçaslan’la birlikte) ve Tarih Felsefesi: Seçme Metinler (Doğan Özlem’le birlikte) başlıklı kitapları hazırlamıştır. Modern fel­sefe (özellikle Spinoza ve Vico), Alman İdealizmi (özellikle Fichte ve Hegel) ve Marksist felsefe bağlamında epistemoloji, ontoloji, metafizik, siya­set felsefesi ve tarih felsefesi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.