İndirim

Başkası Olarak Kendisi

Paul Ricoeur

Stok Durumu: Stokta Yok

KDV Dahil: 32,00 TL 24,00 TL
KDV Hariç: 22,22 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

'Ne Kendi Kimseye Benzer Ne Kimse Kendisine'

“20 Mayıs 2005'te hayata gözlerini yuman Paul Ricœur batı felsefesinin 20. yüzyıldaki en verimli temsilcilerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Eserleriyle ölümsüzleşen düşünürün beka kubbesindeki yankısı, adını filozoflar kitâbesinin mahsûs mahallinde silinmez bir satıra oymayı zorunlu kılar. Ricœur'ün kaleme aldığı pek geniş hacimli felsefî tefekkür külliyâtı içerisinde gözkamaştırıcılığıyla dikkat çeken en alımlı eserlerden biri de Başkası olarak Kendisi başlığını taşıyan bu kitabdır.

Daha ilk adımda zihni alabildiğine kamaştıran başlık düşünmeyi çarpıcı ve vaadkâr bir serüvene atılmaya davet eder. Ne var ki bu davet kitabın zengin içeriğini bir çırpıda özetleyivermeyi imkânsızlaştırır da. Davete icâbet düşünme çırağının usta düşünür rehberliğinde yürütülecek mâcerâlı yolculuğa herbir güzergâhta adım adım eşlik etmesini gerektirir. 'Kendi' kavramı etrafında analitik felsefeden anlatı theorisine, dil felsefesinden eylem felsefesine, kişisel özdeşlik / kimlik hermeneutiğinden ahlâk metafiziğine, kendilik- başkalık dialektiğinden özne felsefelerinin ufku ötesine işâret eden mümkün bir ontolojiye uzanan bu zahmetli yolalışta sadık ve azimkâr yoldaşlığı terk etmeden sürdüren çıraklığın tek ödülü, insan ömrünün bütünü itibârıyla atılan ve atılacak herbir adımda 'kendine tanıklık' görüsüyle, daha has söylendikte 'başkası olarak kendisine tanıklık' gücüyle donanmaktır.

Tıpkı fiziksel organların gelişim gücünün bedeni erginliğine eriştirdiği gibi, zihni en açmazlı sapaklarda sınayarak düşünmeyi rüşdüne vardıran yegâne kaynak bu güçtür belki de, kimbilir? Değil mi ki, kelimelere dilden dile kıymet bahşeden dille söylendikte, 'Ne Kendi Kimseye Benzer Ne Kimse Kendisine'?”

 

  • Çeviri: Hakkı Hünler
  • Mart, 2010
  • 570 sf  
  • ISBN: 978-975-8717-53-8
  • Ebat: 15,5 x 23,5 

 

TEŞEKKÜR

ÖNDEYİŞ

“Kendilik” Sorunu

1. Cogito'nun Koyuluşu

2. Cogito'nun Parçalanışı

3. Bir “Kendi” Hermeneutiğine Doğru

BİRİNCİ ÇALIŞMA “Kişi” ve Özdeşleyici Gönderim: Semantik Yaklaşım

1. Birey ve Bireyselleştirme

2. Bir Temel Tikel olarak Kişi

3. Cisimler / Bedenler ve Kişiler

4. İlk(s)el “Kişi” Kavramı

İKİNCİ ÇALIŞMA Sözlendirme ve Konuşan Özne Pragmatik Yaklaşım

1. Sözlendirme ve Söylem Edimleri / Söz-Edimleri

2. Sözlendirmenin Öznesi

3. Dil Felsefesinin İki Yolunun Kavuşması

ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA Bir Failsiz Eylem Semantiği

1. Eylemin Kavramsal Şeması ve “Kim?” Sorusu

2. İki Söylem Evreni: Eylem versus Olay, Güdü versus Neden

3. Niyetin Kavramsal Analizi

4. Eylem Semantiği ve Olay Ontolojisi

DÖRDÜNCÜ ÇALIŞMA Eylemden Faile

1. Bir Kadîm Problem ve Bir Yeni Problem

2. Yüklemenin Açmazları

BEŞİNCİ ÇALIŞMA Kişisel Özdeşlik ve Anlatısal Özdeşlik

1. Kişisel Özdeşlik / Kimlik Problemi

2. Kişisel Özdeşliğin Paradoksları

ALTINCI ÇALIŞMA “Kendi” ve Anlatısal Özdeşlik

1. Anlatısal Özdeşlik ve Kendilik – Aynılık Dialektiği

2. Betimleme ile Değerlendirme Arasında: Anlatma.

3. Anlatının Ethik İçerimleri

YEDİNCİ ÇALIŞMA “Kendi” ve Ethik Erek

1. “...İyi Hayat”ı Ereklemek

2. ...Başkalarıyla beraber ve Başkaları için

3. Âdil Kurumlar içerisinde

SEKİZİNCİ ÇALIŞMA “Kendi” ve Moral Norm

1. “İyi Hayat” Ereği ve Yükümlülük

2. Üzerine-Titreme ve Norm

3. Adalet Duy(g)usundan “Adalet İlkeleri”ne

DOKUZUNCU ÇALIŞMA “Kendi” ve Pratik Bilgelik: Kanâat Aradeyiş: Eylemin Tragik Niteliği

1. Kurum ve Çatışma

2. Saygı ve Çatışma

3. Autonomi ve Çatışma 

ONUNCU ÇALIŞMA Hangi Ontolojiye Doğru?

1. Tanıklığın Ontolojik Bağlanımı

2. Kendilik ve Ontoloji

3. Kendilik ve Başkalık

a. Kendinin-Bedeni veya Etten-ten
b. Başkalarının Başkalığı
c. Vicdân

ANILAN ESERLER

ADLAR DİZİNİ

TERİMLER DİZİNİ

ESERLER DİZİNİ

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 24,00
3₺ 8,00₺ 24,00
6₺ 4,00₺ 24,00
9₺ 2,67₺ 24,00

PAUL RICOEUR (1913-2005)

Fransız felsefecisi ve yorumbilimcisi. Rennes Lisesini bitirdikten sonra Rennes Üniversitesi ile Sorbonne'da öğrenim gördü. Strasburg, Sorbonne ve Nanterre Üniversiteleri (Fransa) ile Yale, Columbia, Chicago Üniversitelerinde (ABD) ders verdi. Fenomenoloji ve Yorumbilim İncelemeleri Merkezi'ni (Paris) yönetti.

Çalışmalarıyla özellikle de anlatı yorum bilimi alanındaki önemli araştırması olarak kabul edilen Zaman ve Anlatı adlı yapıtıyla hem yorum bilimin hem de çağdaş anlatı kuramlarının gelişmesine katkıda bulundu.

Başlıca Yapıtları: Karl Jaspers et la philosophie de l'existence (Karl Jaspers ve Varoluş Felsefesi) (M. şufrenne ile birlikte 1947); Philosophie de la volonté (ırade Felsefesi) (3 cilt, 1950-1960); Histoire et vérité (Tarih ve Gerçeklik) (1955); De I'interprétation. Essai sur Freud (Yorum Hakkında. Freud Üstüne Deneme; Yoruma Dair. Feud ve Felsefe, Metis, 2007) (1965); Le Conflit des interprétations. Essais d'herméneutique (Yorumların Çatışması. Yorumbilim Denemeleri) (1969); La Métaphore vive (Canlı Eğretileme) (1975); Temps et récit (Zaman ve Anlatı 1: Zaman- Olayörgüsü-Üçlü Mimesis, YKY, 2007; Zaman ve Anlatı 2: Tarih ve Anlatı, YKY, 2009) (4 Bölüm 1983-1985); Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II (Metinden Eyleme. Yorumbilim Denemeleri II (1986)