İndirim

Sayı 23: Kimlikler

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 20,00 TL 16,00 TL
KDV Hariç: 15,84 TL
Miktar:
Etiketler: dergiler

TARİHSEL ARKA PLAN

ARUS YUMUL Ârafta Kalanlar

OĞUZ ADANIR Kültür ile Zihniyet

KAMUSAL ALAN

UĞUR KÖMEÇOĞLU Örtünme Pratiği ve Toplumsal Cinsiyete İlişkin Mekânsal Bir Etnografi

HATİCE KURTULUŞ Mekânda Billurlaşan Kentsel Kimlikler: İstanbul’da Yeni Sınıfsal Kimlikler ve Mekânsal Ayrışmanın Bazı Boyutları

SİYASET BİLİMİ

SİMTEN COŞAR-AYLİN ÖZMAN Siyaset, Demokrasi ve Kimlik-Fark-Tanıma Politikaları

E. FUAT KEYMAN Türkiye’de “Lâiklik Sorunu”nu Düşünmek: Modernite, Sekülerleşme, Demokratikleşme

TURGAY UZUN Ulus, Milliyetçilik ve Kimlik Üzerine Bir Değerlendirme

MEHMET ALİ KILIÇBAY Kimlikler Okyanusu

AVRUPA VE AVRUPA BİRLİĞİ

NİLGÜN TUTAL Doğu ve Amerika Arasında Avrupa

ALİ L. KARAOSMANOĞLU Transatlantik Çatlağı: Değişen Kimlikler

HÜSAMETTİN İNAÇ Avrupa Birliği Entegrasyonu Sürecinde Türkiye’nin Kimlik Problemleri

HUKUK

AHMET ULVİ TÜRKBAĞ Kimlik, Hukuk ve Adalet Sorunu

AKADEMİ

BELKIS AYHAN TARHAN İki Cami Arasında Beynamaz: “Türk” Akademisyeni Örneğinden Yola Çıkararak “Kimlik” Hakkında Notlar

MEDYA

DİLEK İMANÇER Çağdaş Kimliğin Yapılanma Süreci ve Televizyon

SANAT

PINAR BİNGÖL Varlığını Yaratarak İfade Eden İnsan: “Sanatçı”

...VE SİNEMA

BÜLENT DİKEN & CARSTEN B. LAUSTSEN & TÜRKAY NEFES Postmodern Şiddet – Network Toplumunda Dövüş Kulübü

KİMLİKLERLE BULUŞMA

İnsanın ilginç yaşam deneyimlerinden biri, kendi varlığını ‘tek’ başına ele alabilmesidir. Bu özelliğiyle o, çevresindeki varlıkları bir anda kendi ru­hundan yalıtabilmektedir. İnsan, hayatı daha çok kendi açtığı pencereden görmek ister. Bir bakıma her şeyin önünde kendi varlığının yükselmesini ister ve onun doğal oluş süreci kendisi için biricik olan takdire değer şeydir. 

Kendini var etme potansiyeli insanda hemen her zaman mevcuttur, o, ‘başka’sına ilgi duyduğunda veya bir ‘başka’sı olmayı denediğinde bile, ken­di benliğinin kıyılarında dolaştığının gayet farkındadır. Başkalık bilincinin getirdiği mutluluktan çok, gene de en saf ve yalın haliyle kendi ru­huna dönmek ister.

Bir arayış süreci içerisinde kendimizi nasıl var edebiliriz? Eğer kendimizi tanımlamak için bir standart arıyorsak, standartların sunduğu ölçüde kendimizi tanımlayabiliriz. Modern hayat koyduğu kurallar ve oluşturduğu disiplinle bu amaca hizmet eder. Modern hayat için kişinin kendini tanıma isteği pek de hoş karşılanabilecek bir talep değildir. Bundan dolayı ait olduğumuz çağda ‘kimlik’ sorunu biraz daha derinlere gitmektedir.

Kendimizi nasıl tanımladığımız sorusu her zaman merak uyandırmış ve gizemini kaybetmemiştir: Sophocles, Oedipus trajedisinde:

Kendimden başkası olmak istemiyorum
Nasıl doğmuşsam öyleyim
Kim olduğumu bulacağım

sözleriyle “kim” olduğu arayışını açıkça ilân eder, bu sorumluluğu doğrudan üstlenir.

“Kendi kendimi nasıl yaratabilirim?” gerçeği ister metafizik anlamıyla ele alınsın, isterse modern hayatın ve kapitalist kültürün görece bağımsız ve maddi bireyi için kullanılsın, ana söylem çeşitli veçhelerde benzer özel­likler sergileyecektir.

İnsanın kendi küllerinden varlığını inşâsı, bir şeyleri duyurabilme zevki, kimi duyarlılıklara açık olabilme ve bunları yaşayabilme yetisi, ta­mamıyla onun eline bırakılmamıştır. Klasik tanımlarıyla söylenildiğinde, benlik ve kişiliğimizin çerçevesi, içinde bulunduğumuz koşullardan bağım­sız değildir. Tarih, zaman, toplum, çevre, gelenek ve kurallar, paylaşılan kent ve mekânlar bizi gösteren, bizi bütünüyle kuşatan kimlik aynasının daha gelişmiş parçalarıdır.

Türkiye’de sosyal grupların kültür etkileşimi ve kimliği konusunda bugüne kadar çok söz söylense de tartışılabilecek daha birçok mesele var­dır. Kendi kimliğimizi, bir grubun yaşamında, ‘öteki’nin kültüründe veya ideolojik mistifikasyonların çok ötesinde, başka yerlerde aramalıyız.

Bu sayımız “Kimlik” meselesine giriş niteliğindedir. Bu tema etrafında ya­zılmaya ve incelenmeye değer, tarihsel ve toplumsal sorunlar silsilesi bir hayli fazladır. Şimdilik, çeşitli başlıklara ayırdığımız bu dosyayı gelecek sayılarımızda da tartışmaya devam edeceğiz.

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 16,00
3₺ 5,33₺ 16,00
6₺ 2,67₺ 16,00
9₺ 1,78₺ 16,00