İndirim

Sayı 9: Söylem Üstüne Söylem

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 18,00 TL 14,40 TL
KDV Hariç: 14,26 TL
Miktar:
Etiketler: dergiler

SÖYLEM ÜSTÜNE SÖYLEM 

Tülin Akşin Söylem Üstüne Söylem’lere Dair

Ferda Keskin Söylem, Arkeoloji ve İktidar

Cem Deveci Foucault’nun İktidar Kavramsallaştırmasında Siyasal Boyutun Ayrıştırılmazlığı

Orhan Tekelioğlu Moderniteye Sıkışan Özgürlük: Foucault’nun “Kendilik Teknolojileri”ne Bir Bakış

E. Fuat Keyman Toplumbilimlerinde Yorumbilgisel Yaklaşım ve Modernite/Sekülerleşme Söylemini Anlamak

Mukadder Yakupoğlu Özne ve Söylem

Efkan Bahri Eskin Söylemin Aşılması Olarak ‘Ge-Rede’

Ali Utku Söylenemeyeni Söylemek: Tractatus’ta Paradoksal Yapı

Yücel Dursun Habermas’ın Söylem Etiki’ne Bakışı

Oğuz Adanır Baudrillard Postmodern Bir Düşünür Değildir!

TÜRKİYE ÜSTÜNE SÖYLEM

Hasan Bülent Kahraman Türkiye’de Kültürel Söylem Kurguları: Kopuştan Eklemlenmeye ve Geleneksizliğin Geleneği

SEYİR

Ahmet İnam Söylem Kafesinde Muhabbet Denen Kuş

Etyen Mahçupyan Ölüm Döşeğindeki Entellekt

KENZ 

Edward W. Said Michel Foucault 1926-1984

Gilles Deleuze İçkinlik: “Bir Yaşam...”

Jean François Lyotard Yönerge  

SÖYLEM ÜSTÜNE SÖYLEM

Bir söylem bolluğu içinde yaşıyoruz. Tıpkı kelime permütasyonlarıyla yeni cümleler elde etmemiz gibi cümlelerin art arda eklemlenişiyle yeni söy­lemler elde ediyor, onları nüanslandırıyor, geliştiriyor ve çoğaltıyoruz. Eski moda savaşların çok daha iyi bileylenmiş silahlarla yeniden üretil­diği, nesneleri ve tarafları belirsiz, sınır ihlallerinin yapıldığı ve oyuncula­rın birbirine karıştığı bir uyurgezerlik hali, yani bilip-bilmeme düzlemin­de­yiz. Bazen hâkim söylem biçiminin özcü formalarını taşıyarak topluma açıl­dığını (Hegelci genellemeler), bazen de dağınık görünen postmodern düşün­cenin tek bir söylem çatısı altında toplandığını görüyoruz.

Söylemin Düzeni’nde Michel Foucault: “Bugün yapmak zorunda oldu­ğum konuşmada ve burada belki de yıllar boyunca yapmak zorunda kalaca­ğım konuşmalarda, hiç kimseye sezdirmeden eriyip gitmeyi dilerdim”. Söy­lem aşırılığının içerisinde eriyip gidiyoruz. Dahası Foucault: “Söze baş­lamaktansa, sözün beni sarıp sarmalamasını ve beni her türlü olası baş­langıcın çok ötelerine taşımasını isterdim. Konuşacağım sırada, kimliği bulunmayan bir sesin benden epey önce söze başlamış olduğunu far­ke­di­vermek ne hoş olurdu: o zaman sözcükleri bağlamak, cümleyi sürdürmek, kendisini, sanki bir an için, askıda tutarak bana işaret vermişçesine yarat­tığı boşlukların arasında, hiç kimsenin fazlaca dikkatini çekmeksizin yer­leşivermek yeterdi bana. Böylece başlangıç olmayacaktı; ve söylemin ken­disinden kaynaklandığı kişi olacak yerde, onun uzayıp gidişinin rastlan­tısallığında zayıf bir boşluk, olası eriyişindeki bitiş noktası olacaktım”.

Bu endişe, ‘belirsiz olageliş’lerle sınırlanmış politik ve felsefî istekler kar­şısında tekil kalmış bir duygulanımdır. Önceki düşünürlerin özneyi tarih­sel gelişimi içinde dramatize eden genel bilgi yapılarına karşın Fou­ca­ult, öznenin oluşum sürecindeki koşulların ve bu koşullar arasındaki iliş­kilerin araştırılmasını tavsiye eder. Sözü edilen endişeyi silkeleyebilmek için de alışılagelmiş katmanları, tarihin istif ettiği o bilindik ayrımları, a priori kategorileri ve yürürlükteki önyargıları sarsmak, parçalayarak ayrı bir bütünlük oluşturmak gereklidir.

Söylem heyulası, hacmi ve ağır kokusuyla giderek hantallaştı. Logos’a gönderme yapan, rehavetle yinelediğimiz ele avuca sığmayan sözler, (Her baskı bir direniş yaratır vb...) hem iktidarın kurgulanış biçimini ve tahak­küm sanatını es geçmemize neden olacak, hem de varoluşsal özgüve­nimizi doyuramayacaktır.

Her çağ kendi söylemlerini yaratmıştır. Zamanın ve toplumların kendini gizleyen yapılarını çözümlemek ancak söylemlerin türüne ve çeşidine bakmakla mümkün…Söylemler gerçeğin karşısında filtre işlevi görür­ler. Aksi halde, gerçekleri “olduğu gibi” kabul etmek hakikatin yalınkat bir boyutunu verecektir ve belirli bir söyleme dönüşmemiş gerçekler kuru ve yavan hakikat parçaları olarak kalacaktır.

Bu sayımızı, özellikle son yüzyılın söylem biçimlerine ayırdık. “Söylem üstüne söylem”de bulunarak muhtemel en geniş imkânları ve kat­kı­la­rı aramaya çalıştık.

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 14,40
3₺ 4,80₺ 14,40
6₺ 2,40₺ 14,40
9₺ 1,60₺ 14,40