İndirim

Doğu Batı Makaleler -2

Halil İnalcık

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 25,00 TL 18,75 TL
KDV Hariç: 17,36 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

Nasıl ki Fernand Braudel ismi Akdeniz ile Marc Bloch ismi feodalizmle özdeşleşmişse benzer bir özellik aynı ritimde Halil İnalcık için geçerlidir. Bugün İnalcık ekolünü hesaba katmaksızın klasik Osmanlı dönemine ilişkin bir araştırma yapmak neredeyse imkânsızdır. Köprülü ile başlayan, Barkan’da belirli bir yönteme kavuşan modern tarihçilik anlayışı İnalcık’ta zirvesine ulaşır. Türkiye’de genelgeçer “tarih” algısı düşünüldüğünde bu ekolün en kayda değer başarısı, geçmişi romantik ve ideolojik fantezilerden arındırmış olmasıdır. Bu sayede tarihçilik yön değiştirmiş, kişileri tarihe yaklaştırmaktan ziyade tarihten uzaklaştıran ve bize göre zamanın gevezeliğini yapmaktan öteye geçemeyen popüler tarihçilik söylemleri ciddi bir kırılmaya uğramıştır.

İnalcık, Osmanlı sosyal-ekonomik yapısını, onu belirleyen belli başlı kurum ve kanunları, tahrir sistemini, mirî arazi rejimini köylü ekonomisi vb sosyal ekonomik sorunları açıklayan çift-hâne teorisiyle kendi alanında bir çığır açmıştır. Tarih çalışmalarının geleceği düşünüldüğünde bu ekolün daha şimdiden kalıcı izlere dönüştüğü söylenebilir. Balkan tarihçilerinin, Osmanlı'nın Rumeli ve Balkanlarda aşama aşama nasıl bir yerleşim politikası güttüğünü İnalcık kaynaklarından öğrenmesi bu coğrafyadaki zamanın gün ışığına çıkarılması açısından büyük öneme sahiptir.

İnalcık, toplumların ekonomik ve sosyal tarihlerinin 'uzun süre' içerisinde bir arada değerlendirilmesi gerektiği konusunda Annales Okulu'nun güçlü bir temsilcisidir. O, orijinal kaynakları incelemeden, gerekli araç ve bilgilere sahip olmaksızın Osmanlı tarihinin büyük problemlerini bir takım sosyolojik genellemelerle çözümlenemeyeceğini belirtir. Ona göre bu disiplin, zamansız ve mekânsız genellemeler yapmak değil, zaman ve mekân içinde olayları ve gelişmeleri incelemektir. Tarihçinin ödevi, bir değer hükmü vermeden, belli bir toplumda ve dö­nemde davranışların ve kurumların neden o biçimde olduğunu anlamak ve açıklamaktır.

Makaleler 2’de ilk defa İnalcık’ın Annales ekolü ile olan bu yakın bağı gösterilmiş, modern tarihçilik ile ilgili dikkate değer gözlemlerine yer verilmiştir. Ayrıca Osmanlı’da Çift-hane sistemi, Fetih Yöntemleri, Köle Emeği, Kul Sistemi gibi birbirinden son derece önemli makaleler bir araya getirilmiştir. 

  • Tarih
  • Fiyatı: 25.00 TL
  • 389 Sayfa
  • Ebat: 15,5 x 23,5
  • Mart 2016 
  • ISBN: 978-975-8717-42-2

Önsöz

I. Bölüm: Gazâ ve Uclar

Batı Anadolu’da Gazi Beylikleri, Bizans va Haçlılar

Osmanlı Devleti’nde Uc (Serhad)lar

Osmanlı Fetih Yöntemleri

Ahîlik, Toplum ve Devlet

Çift-Hâne Sistemi ve Köylünün Vergilendirilmesi

Rumeli: Genel Bir Bakış

II. Bölüm: Osmanlı Devletinde Kurumlar

Osmanlı İmparatorluğu’nda Köle Emeği

Devlet Teşkilâtında Kul Sistemi

Adâlet, Şikâyet Hakkı: ‘Arz-i Hâl ve ‘Arz-i Mahzar’lar

Osmanlı Sultanlarının Unvanları (Titülatür) ve Egemenlik Kavramı

Hâs Bağçe’de ‘Ayş u Tarâb

Osmanlı “Frengistânı”: Galata

II. Meşrutiyet

Türk Diplomasi Tarihinin Sorunları

III. Bölüm: Osmanlı ve Avrupa

Tarihte Avrupa Birliği ve Türkiye

İspanyol-Türk İlişkilerine Kuşbakışı

“Türk Korkusu”

Helenizm, Megali İdea ve Türkiye

IV. Bölüm: Modern Türk Tarihçiliği

Osmanlı'da İstatistik Metodu Kullanıldı mı: Tahrîr Sistemi

Modern Türk Tarihçiliği Üzerine Notlar

Fransız Annales Ekolü ve Türk Tarihçiliği

Ekler

Ek1- İmpact of the Annales School on Ottoman Studies and New Findings

Ek 2- The Shaykh’s Story: Told by Himself

Dizin

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 18,75
3₺ 6,25₺ 18,75
6₺ 3,13₺ 18,75
9₺ 2,08₺ 18,75

HALİL İNALCIK

Halil İnalcık 1916 doğumludur, aslen Kırım Tatarıdır. 1942 yılında Tanzimat ve Bulgar Meselesi adlı tezi ile doktora yaptı. 1972 yılına dek DTCF’de Osmanlı ve Avrupa Tarihi dersleri verdi. Yine aynı yıl Chicago Üniversitesi Tarih Bölümü’ne “Osmanlı Tarihi Üniversite Profesörü” olarak davet edildi. 1986 yılında buradan emekli oldu. 1972’de Chicago Üniversitesi’ne davet edilmiş ve 1986 yılına kadar bu üniversitede Tarih bölümünde ders vermiştir. Türkiye ve Türkiye dışında birçok üniversite tarafından Fahri doktora unvanı verilmiş olan Halil İnalcık, Türk Dışişleri Bakanlığı Yüksek Hizmet Madalyası’na, 2003 yılında Kültür Bakanlığı Sanat ve Kültür Büyük Ödülü’ne, 2008’de TBMM onur ödülüne lâyık görülmüştür. İnalcık, uluslararası alanda da birçok akademinin üyesidir.

 

Başlıca Eserleri:

The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600, (Londra, 1973) (İngilizce dört baskısı yapıldı; yedi Balkan dili ile Arapçaya çevrildi)

Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar, (Ankara, 1954) 

Hicrî 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, (Ankara, 1954) 

Studies in Ottoman Social and Economic History, (Londra, 1985)

The Ottoman Empire: Conquest, Organization, and Economy, (Londra, 1978)

The Middle East and Balkans under the Ottoman Empire: Essays on Economy and Society, (Bloomington, 1993)

Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi I (İstanbul, 2000)

History of Humanity (editör, Peter Burke ile birlikte, 1999, Unesco) 

Osmanlı'da Devlet, Hukuk, Adalet (Eren, 2000) 

Şair ve Patron (Doğu Batı, 2003)

Makaleler 1 (Doğu Batı 2005)

Türkiye Tekstil Tarihi Üzerine Araştırmalar, (İş Bankası Yayınları, 2008)

Makaleler II, (Doğu Batı, 2008)

Devlet-i Aliyye-Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar – 1, (İş Bankası 2008).