İndirim

Yeni Bilim

Giambattista Vico

Stok Durumu: Stokta Yok

KDV Dahil: 35,00 TL 26,25 TL
KDV Hariç: 24,31 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

İtalyan filozof, hukukçu, filolog, tarihçi ve retorik ustası Giambattista Vico, Yeni Bilim adlı eseriyle geniş bir okur kesiminin, filozofların, entelektüellerin ve şairlerin doğrudan ilham kaynağı olmuştur. Romantik tarihçi Jules Michelet, birçokları gibi “Vico’dan doğdum” demiştir. Ernst Cassirer, Vico’yu mitin ve mitolojinin gerçek kâşifi ilân etmiştir. James Joyce, başkalarında bulamadığı hayal dünyasını Vico’da bulur. Alman filozof Wilhelm Dilthey için Yeni Bilim, modern düşüncenin en büyük başarılarından biridir. İktisatçı Joseph Schumpeter, Vico’yu “sosyal bilimler alanındaki en büyük düşünürlerden biri” olarak kaydeder. Alman romantikleri, Goethe, Herder ve Hamann Yeni Bilim’i okumuşlardır. Coleridge, Vico’nun fikirlerini yayan ilk İngilizdir. Marx, Vico’yu das Kapital’de tartışmış, Yeats, Vico ile yakından ilgilenmiştir. Sorokin, Vico’yu zikretmiş; Hegel’den Trotsky’ye kadar birçok isim Vico’yu selâmlamıştır.

Batı’da modern tarih felsefesinin tahtına ilk Giambattista Vico çıkar. O, kültür felsefesi ve mitoloji felsefesinin kurucusu sayılır. Tüm yaşamını büyük bir tutkuyla adadığı bu yapıtı dil, şiir, estetik, kanun, eğitim, politika, metafizik, toplum, kültür konularında ana güzergâh, yeni bir çıkış noktası sayılmıştır. O’nun fikirleri pragmatizm, tarihsicilik,varoluşçuluk ve yapısalcılık gibi birçok hareketi öncelemiştir. Vico, bu eserinde Tanrı’nın yarattığı tabiatın yanında insanın kendi yarattığı dünya olan toplum ve kültür dünyasının nasıl bir yöntemle incelenmesi gerektiği üzerine düşünmüştür. Döngüselci tarih anlayışı, tarihin bir edimler dizisi olarak karşımıza çıkması, her tarihsel durumun kendi biricik iç yapısında ve bu iç yapı aracılığıyla anlaşılması, tarihsel yaşamın mitolojik, filolojik, hukuksal ve dinsel yönden kavranması gerektiği ve buna benzer birçok değerli düşünce onun bize mirasıdır. Günümüzde Vico sadece felsefe, tarih ya da sosyolojide değil, sosyal bilimlerin tüm alanlarında en temel nokta­lara ulaşıncaya dek derin ve bir daha silinemeyecek büyük izler bırakmıştır.  

 

  • Çeviren: Sema Önal
  • Şubat 2007
  • 527 sayfa
  • ISBN 978-975-8717-29-3
  • Ebat 15,5 X 23,5
  • 2. hamur, karton kapak 

Kısaltmalar ve işaretler

Sunuş

Önsöz

ULUSLARIN ORTAK TABİATI ÜZERİNE YENİ BİR BİLİMİN İLKELERİ

Eserin ana fikri

Eserin Sunumuna Yardım Edecek Olan Resimli Sayfanın Açıklanması

BİRİNCİ KİTAP İLKELERIN KURULMASI

Kronolojik Tablo

I- Toplanan Malzemenin Sıraya Konduğu Kronolojik Tablo Üzerine Notlar

II- Temel Öğeler

III- İlkeler

IV- Yöntem

İKİNCİ KİTAP ŞİİRSEL HİKMET

Takdim

Giriş

I Genel Olarak Hikmet

II- ŞiirseI Hikmetin Açıklanması ye Bölümlenmesi

III- Evrensel Tufan ve Devler

Kısım I Şiirsel Metafizik

Şiirin. Putperestliğin. Tanrısallığin ye Kutsamaların Kökeni Olarak Şiirsel Metafizik Bu Bilimin Temel Yönleri Üzerine Sonuclar

Kısım II Şiirsel Mantık

I Şiirsel Mantık
II Şiirsel Mecazlar. Doğa Üstü Yaratıklar ve Başkalaşmalar Üzerine Sonuçlar
III İlk Uluslar Arasında Şiirsel Karakterlerle Konuşma Uzerine Sonuçlar
IV Dillerin ve Harflerin Kökenleri Üzerine Sonuçlar. Hiyerogliflerin, Kanunların, Adların. Aile Armalarinin, Madalyaların ye Paraların Kökönleri: İlk Dil ve Genslerin Doğal Hukuk Literatürünün Kökenleri
V Şiirsel Üslup. Arasöz, Sözcüklerin Sırasını Değiştirme. Ritim. Şarkı ve Mısranın Kaynakları Üzerine Sonuçlar
VI Başlangıçta [Bölüm IV’ün Başlangıcında] Bildirilen Diğer Sonuçlar
VII Bilgin’in Mantığı Üzerine Sonuçlar

Kısım III Şiirsel Ahlâk

Şiirsel Ahlâk ye Halk Değerlerinin Kökenleri. Evililik Kurumu Yoluyla Din Tarafından Oğretildi

Kısım IV Şiirsel Ekonomi

I Şiirsel Ekonomi Hakkında ve İlkin, Yalnızca çocuklardan Oluşan (Famuli Olmayan) Aileler Hakkında
II Aileler, Famuli ile Birlikte Şehirleri Önceler ve Onlar Olmaksızın Şehirler Doğamazdı
III Basit Bir Rıza ile Belirlenmiş Sözleşmeler Üzerine Sonuçlar
IV Mitolojik Canon

Kısım V Şiirsel Politik

I Dünyadaki İlk Yönetimler Altındaki Şiirsel Politika En Yaygın Olarak Aristokratik Bir Biçim İçinde Doğmuştur
II Bütün Yönetimler. Fiefin Bazı. Ebedi İlkelerinden Doğmuştur
III Censusun ve Hazinenin Kökenleri
IV Roma Birliklerinin Kökenleri
V Sonuc: Yönetimleri ve Aynı Zamanda Genslerin Doğal Hukukunu Kuran İlahi İnayettir
VI Kahramansal Politikalar Yeniden Başladı
VII Eski Roma Kurumları Üzerine ve Varsayıldığı Gibi Roma’daki Monarşik Krallık ve Junius Brutus Tarafından Kurulan Halk Özgürlüğü Üzerine Sonuçlar
VIII İlk İnsanların Kahramanlığı Üzerine Sonuçlar

Kısım VI Şiirsel Tarihin Özetleri 

Kısım VII Şiirsel Fizik

I Şiirsel Fizik
II İnsan Üzerine Şiirsel Fizik veya Kahramansal Tabiat
III Kahramansal İfadeler Üzerine Sonuçlar
IV Kahramansal Tasvirler Üzerine Sonuçlar
V Kahramansal Âdetler Üzerine Sonuç

Kısım VIII Şiirsel Kozmografi

Kısım IX Şiirsel Astronomi

I ŞiirseI Astronomi
II Bütün Eski Gentil Uluslar Arasında Astronominin İlkelerinin Aynı Oluşunun Astronomik ve Fiziksel-Filolojik İspatı

Kısım X Şiirsel Kronoloji

I Şiirsel Kronoloji
II [Genel Olarak] Ninus'un Monarşisini Önceleyen Evrensel Tarihin Başlangıcını Belirleyen Kronolojik Kanun

Kısım XI Şiirsel Coğrafya

I Şiirsel Coğrafya
II Aeneas'ın İtalya'ya Gelişi Üzerine Sonuç
III Kahramansal Şehirlerin Adlandırılması ve Betimlenmesi Sonuç

ÜÇÜNCÜ KİTAP GERÇEK HOMER'İN KEŞFİ

Kısım I Gerçek Homer İçin Araştırma

Giriş

I Homer'e Atfedilen Bâtınî (Esoteric) Hikmet
II Homer'in Anayurdu
III Homer'in Çağı
IV Homer'in Kahramansal Şiir İçin Eşsiz Yeteneği
V Gerçek Homer'in Keşfi İçin Felsefi Deliller
VI Gerçek Homer'in Keşfi İçin Filolojik Deliller

Kısım II Gerçek Homer'in Keşfi

Giriş

I Şimdiye Kadar Homer Hakkında Doğru Olduğuna İnanılan Ancak Doğru Olmayan Durumlar ve Olanaksızlıklar Burada Keşfedildi
II Yunanistan Genslerinin Doğal Hukukunun İki Büyük Hazinesi Olarak Gösterilen Homer'in Şiirleri Ek: Dramatik ve Lirik Şairlerin Akılsal Tarihi

DÖRDÜNCÜ KİTAP DÖNGÜ (COURSO), ULUSLARIN DÖNGÜSÜ

Giriş

Kısım I Tabiatların Üç Türü

Kısım II Âdetlerin Üç Türü

Kısım III Doğal Kanunun Üç Türü

Kısım IV Yönetimlerin Üç Türü

Kısım V Dillerin Üç Türü

Kısım VI Karakterlerin Üç Türü

Kısım VII Hukuk Sisteminin Üç Türü

Kısım VIII Otoritenin Üç Türü

Kısım IX Aklın Üç Türü

I Tanrısal Akıl ve Devletin Aklı
II Eski Romalıların Siyasi Hikmeti Üzerine Sonuç
III Sonuç: Roma Hukukunun Temel Tarihi

Kısım X Hükümlerin Üç Türü

I Birinci Tür: Tanrısal Hükümler
II Düellolar ve Misillemeler
III İkinci Tür: Sıradan Hükümler
IV Üçüncü Tür: İnsani Hükümler

Kısım XI Zamanların Üç Mezhebi

I Dinî, Titiz ve Sivil Zamanların Mezhepleri

Kısım XII Kahramansal Aristokrasilerin Özelliklerinden Çıkarılan Diğer Deliller

Giriş

I Sınırları Koruma
II Kurumları Koruma
III Kanunları Koruma

Kısım XIII

I Karışık Yönetimlerden Alınmış Diğer Deliller, Yani Önceki Yönetim ile Sonraki Yönetimin Yapısının Kaynaşması
II Ulusların Monarşiler Altında Kalmasını Sağlayan Sonsuz Doğal Kraliyet Kanunu
III Jean Bodin'in Sistemiyle Temsil Edilen Politik Teorinin İlkelerinin Çürütülmesi

Kısım XIV Ulusların Döngüsünü Doğrulayan Son Deliller

I Cezalar, Savaşlar, Sayıların Düzeni
II Sonuç

BEŞİNCİ KİTAP ULUSLARIN YENİDEN ORTAYA ÇIKIŞLARINDAKİ İNSANİ KURUMLARININ YENİDEN DÖNGÜSÜ

Sunuş

Kısım I İlk Barbarlık Tarihinin Yeniden Döngüsü Olarak Açıklanan En Son Barbarlık Tarihi [1-2]

Kısım II Fieflerin Sonsuz Tabiatı Üzerinde Temellenen Ulusların Yeniden Döngüsü ve Feodal Hukukta, Eski Roma Hukuku'nun Yeniden Döngüsü

Kısım III Bu Bilimin İlkeleri Işığında Ulusların Eski ve Modern Dünyası Üzerine Araştırma

ESERİN SONUCU İlahî İnayet Tarafından Emredilen Her Bir En İyi Türdeki Sonsuz Doğal Yönetim (Commonwealth) Üzerine [342, 629 vd]

Ek: Yeni Bilimin Uygulaması

DİZİN

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 26,25
3₺ 8,75₺ 26,25
6₺ 4,38₺ 26,25
9₺ 2,92₺ 26,25

GIAMBATTISTA VICO (1668-1744)

İtalyan tarih ve hukuk felsefecisi. 1699’da Napoli Üniversitesi’nde retorik pro­fesörlüğüne atandı. Kısaca Scienze Nuova (Yeni Bilim) olarak bilinen Principi di una scienza nuova intorno alla comune nature delle nazioni(Ulusların Ortak Tabiatı Üzerine Yeni Bir Bilimin İlkeleri) adlı başyapıtında tarih ile başka toplum bilimlerini buluş­turarak, bu alanlar arasında karşılıklı geçişlerle tek bir insanlık biliminin oluşturulabil­mesine çalıştı. 1699-1708 yılları arasında üniversitenin akademik yılını Latince bir konuşmayla açma görevini alarak De Nostri Temporis Studiorum (Za­manımız Öğreniminde Yöntem Üzerine) adlı zengin pedagojik düşünceler içe­ren ünlü söylevini verdi.

De Antiquissima İtalarum Sapientia (İtalyanların Eski Bil­geliği Üzerine) adlı, Descartes usçuluğunu çürütmeye yönelik Metafizik de­ne­mesini yayımladı. Bunların dışında bilimsel bir dergide çalışmalarını eleştiren bir yazıya yanıt olarak Vici Vindiciane (Vico’nun Kanıtları) isimli kitapçığı yazdı.