İndirim

Avrupa Düşüncesinin Serüveni

Jacqueline Russ

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 30,00 TL 22,50 TL
KDV Hariç: 20,83 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

Avrupa nasıl Avrupalaştı?

Küçük Kent Devletlerinden (Polis) “Avrupa düşüncesi”ne giden bu uzun tarihsel birikim hangi özelliklerle karakterize edilebilir? Hangi önemli olaylar, hangi kişi ve kurumlar bu süreçte belirleyici bir rol üstlenmişlerdir? Latin-Yunan ve Yahudi-Hıristiyan uygarlıklarının bir sentezi olan Avrupa felsefi, sanatsal, dinsel, bilimsel ve toplumsal atılımları, 'Ortaçağ Aydınlığı'nı, Rönesans'ı, Aydınlanma Çağı'nı, Hümanizmi, Devrimler yüzyılını ve daha birçok bileşeni içine alan uzun bir sürecin vardığı sonuçtur. Filozoflar, din adamları, bilim insanları, sanatçılar, politikacılar, iktidar sahipleri ve halk kitleleri Avrupa'yı yaratma yolunda yaşanan büyük maceranın aktörleridir. Bu yolculuk içinde Avrupa'nın Grekleşmesi, Latinleşmesi, Romalılaşması, Germenleşmesi, Hıristiyanlaşması ve son kertede modernleşmesi, bir “modern batı düşüncesi” üretmesi ayrı süreçler, ayrı etkileşimlerdir.

Elbette, Platon, Aristoteles, Machiavelli, Hobbes, Descartes, Spinoza, Vico, Montesquieu, Rousseau, Kant ve Hegel gibi düşünürler bu düşünce serüveni içinde 'olmazsa olmaz' bir paye kazanmışlardır. Avrupa çelişkiler ve karşıtlıklar yumağı içinde, insanlığa armağan ettiği göz kamaştırıcı hediyelerle birlikte karanlık dönemleri de derin bir şekilde tecrübe etmiş, büyük zaferlerin yanında mağlubiyetleri de tatmış, ama tarihsel olarak edindiği birikimle daima geleceğe doğru bir sentez üretebilme kabiliyetini göstermiştir.

Bu kitapta, Avrupa'yı ve Avrupalılığı yaratan düşüncelerin bir özetini okuyacağız. Jacquline Russ, Avrupa'nın soy kütüğünden hareketle, bilhassa her yüzyılın taşıdığı kendine özgü atmosfer üzerinde durmaya çalışmıştır. Pek tabii, yüzyılların zihnimizde belirli bir resmi canlanmazsa kavramlar da içi boş sözcüklere dönüşecektir. Bu senkrenizasyon kaygısından hareketle kitabın yazarı, Antik çağlardan günümüze, Avrupa'da ve Avrupa bilincinde yaşanan gelişmeleri, ilerlemeleri, gerileyişleri, bunalımları, altüst oluşları ve yeniden doğuşları tasvir etmeye çalışmıştır.  

 

  • Mart 2011
  • 422 sayfa
  • ISBN: 978-975-8717-67-5
  • Ebat: 15,5x23,5
  • 2. hamur, karton kapak 

Giriş 

Batı Düşüncesi Tarihi

I- Avrupa Düşüncesinin Serüveni

II- Düşünceler Tarihi

Düşünceler
Düşüncelerin Yaşamı Felsefeyi Aşar
Batı Dünyasını Biçimlendiren Ana Düşünceler
Düşüncelerin Dinamizmi

III- Doğunun Etkisi

Düşünce Tarihi Sümer’de Başlar
Mısır ve İlahî Gücün Egemenliği
Kitab-ı Mukaddes’in Evrensel Mesajı
Antik Doğu Geleneğinin Mirası

Birinci Kısım Kurucu Düşünceler

I- Antik Yunan

Yunan Sitesi
Akıl, Diyalektik, Tarih
Bilimsel ve Matematiksel Akıl
Etik
Politik Düzen
Estetik Düzen ve Güzel
Dinsel Düşünceler: Yunan Tanrıları
Helenik Düşünceler Üzerine Genel Değerlendirme:
Temaşanın Önceliği

II- Roma’nın Mirası

Tarihsel Çerçeve
Helenik Düşüncelerin Aktarımı
Roma: Hukuki ve Politik Bir Model
Ana Modeller
Roma Dehası

III- Hıristiyan Devrimi

Devamlılık mı Yoksa Kesinti mi?
Ölüm ve Diriliş
Bireysel ve Yaratıcı Bir Tanrı
Tarih Düşüncesi
İnsanlık Düşüncesi
İnsan, Dinden Uzak Bir Doğanın Efendisi
Yeni Yapılar

İkinci Kısım Hıristiyan Dönem: Ortaçağ Düşüncesi 

Hıristiyanlığın Zaferi

Ortaçağ İnsanı: Tanrının Yarattığı Varlık
Erken Ortaçağda Kaybolan Düşünceler
XII. Yüzyılda Hümanizm ve Diyalektik
Aklın Yükselişi
Abelard: Hümanizm ve Diyalektik Savaşçısı
XIII. Yüzyıl ve Skolastik Akıl
Skolastiğin Altın Çağı: Bir Akılcı Düşünce Metodu
XIV. ve XV. Yüzyıllar: Hümanizmin İlerleyişi
Ortaçağ’da Bilimin Serüveni
Politik ve Ahlâkî Düşünceler
Estetik Düşünceler
Moderniteye Doğru

Üçüncü Kısım Prometheusçu Bir Dünya

I- Rönesans:

Düşüncenin Yeni Temeli Olarak İnsan
Rönesans Kavramı Kopuşlar ve Dönüşümler
Kapalı Dünyadan Sonsuz Evrene
Dinsel Alandaki Kopuşlar:
Reform ve Reform’un Getirdiği Yeni Kavramlar
Gerçekliğin ve Değerlerin Yeni Temeli Olarak İnsan
Politik Düşünceler
Hümanizm ve Estetik: Sanatta Yeni Düşünceler
Rönesans: Yeniliğin Kâşifi  

II- XVII. Yüzyıl ya da Aklın Serüveni

XVII. Yüzyılın Büyük Bunalımı
XVII. Yüzyılın İlk Yarısındaki Düşünceler
Tanrı Düşüncesi ve Dinî Düşünceler
Estetik Düşünceler
XVII. Yüzyılın İkinci Yarısındaki Düşünceler
Avrupa’da Düşünce Krizi
Akıl: Eleştirel ve Yapıcı Bir Yeti
Siyasî Düşüncelerin Evrimi: Hukuk, Devlet
Ahlâkî ve Estetik Düşüncelerin Evrimi
İnsanlığa Yön Veren Yeni Düşünceler:
Yeryüzü Mutluluğu, İlerleme, Yaratım Olarak Tarih
Sonuç  

III- XVIII. Yüzyıl Düşüncesi

Karmaşık ve Ciddi Bir Yüzyıl
Zamanın Büyük Paradigmaları: Akıl, Doğa, Tarih, İlerleme, İnsan ve Hümanizm
Doğa Düşüncesi
Tarih Düşüncesi
İlerleme Düşüncesi
İnsan, Hümanizm ve Tek Avrupa Düşüncesi
Dinsel Düşüncelerin Evrimi: Tarih Düşüncesi
Doğal Din
Bilimsel Düşüncelerin Evrimi
Farklı Bilim Dalları ve Bunlara Özgü Kavramlar
Politik Düşüncelerin Evrimi: Hukuk ve Devlet
Wolff’tan Burlamaqui’ye
Montesquieu
Rousseau: Siyasi Hukuk ve Özgürlük
Rousseau’dan Fransız Devrimine
İnsan Hakları: Aydınlanmanın Anlamı
İnsan Hakları Eleştirisi ve Muhafazakâr Tepkiler
Politik Düşünceler: Sonuç
Ahlâkî Düşüncelerin Evrimi
Estetik Düşüncelerin Evrimi
Kant’ın Düşünceleri: XVIII. Yüzyıldaki Eleştirel Düşüncenin Tamamlanması ve Aşılması
Kopernik Devrimi
Kant: Bilimin ve Deneysel Düşüncenin Kurucusu
XIX. Yüzyılın Açılış Şarkısı

IV- XIX. Yüzyıl Birey ve Tarih Arasında

Devrimler Yüzyılı
XIX. Yüzyılın İlk Yarısı
Bilim Çağı
Felsefe
Ahlâki ve Politik Düşünceler
Estetik ve Sanatsal Düşünceler
XIX. Yüzyılın İlk Yarısındaki Düşünceler: Sonuç
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı
Bilim ve Bilimsel Düşünceler
Dinî Düşüncelerin Evrimi: Tanrı Düşüncesi
Felsefi Düşüncelerin Evrimi: Marx’tan Nietzsche’ye
Ahlâki ve Politik Düşünceler
Estetik Düşünceler
XIX. Yüzyılın İkinci Yarısı: Sonuç  

V- Prometheus’un Zaferi

Dünya Hâkimiyeti
Prometheus’un Ölümüne Doğru  

Dördüncü Kısım XX. Yüzyıl: Aklın Bunalımları

XX. Yüzyılın Birinci Yarısı

Freud: Klasik İnsan Tanımının Değişimi ve Öznenin Bunalımı
Bilimsel Aklın Krizi
Felsefe ve Kültür Açısından Akıl
Hümanizm Karşıtlığı ve Hümanizm
Dinî Düşünceler: Tanrı Düşüncesi
Ahlâki ve Estetik Düşüncelerin Evrimi
Sanat ve Estetiğin Gelişimi
XX. Yüzyılın Birinci Yarısı: Sonuç
XX. Yüzyılın İkinci Yarısı
Bilim ve Teknikte Yeni Bir Çağ
Felsefe ve İnsan Bilimleri: Düşüncelerin Evrimi
Ahlâk ve Politika
Dinî Düşünceler
Sanat ve Güzellik
Sonuç: Kesinliksiz Akıl  

Genel Sonuç

XXI. Yüzyılın Avrupası’nı Yaratmak

Açıklamalar

Bilgi, Kaos, Düzensizlik, Oluşum, Diyalektik, Sonsuz, Metot,

Doğa, İlerleme, Düzen, Akıl, Bilim

Din ve İnsan: Mutlak, Tanrı, Kutsal  

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 22,50
3₺ 7,50₺ 22,50
6₺ 3,75₺ 22,50
9₺ 2,50₺ 22,50

JACQUELINE RUSS

Fransız yazar ve felsefe profesörü. Etik felsefesi konusunda çalışmalar yapıyor. Felsefe alanında birçok eserin sahibidir. Düşüncenin Yolları (A. Colin), Çağdaş Düşüncenin Serüveni" (A. Colin), Çağdaş Etik Düşünce (Que sais je? - PUF), Felsefede Yöntemler (A. Colin), Felsefe Sözlüğü (Bordas) ve İktidar Teorileri (Hachette) yayımladığı kitaplardan bazılarıdır.