İndirim

Kant'ın Felsefesi

Heinz Heimsoeth

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 16,00 TL 12,00 TL
KDV Hariç: 11,11 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

Königsbergli filozofun düşünceleri, şüphe yok ki bir dehanın tüm parıltısına kavuşmuştur. Güçsüz bir bedenden yükselen ateş, insanın ve evrenin sırrına dahil edilme isteğini, doğaya karşı aynı ölçülerde, aynı mutlak kesinlikte karşılık verebilme iradesini göstermiştir. Kant’ın büyüsü şimdiye kadar hiç eksilmemiştir. “Üzerimdeki yıldızlı gök ve içimdeki ahlâk yasası” yeryüzünde var olduğu müddetçe de bu büyü yaşamaya devam edecektir.

Akıl, ahlâk, metafizik, değer, bilgi, inanç ve yargılarımız konusunda hiçbir düşünür, Kant kadar eleştirel ve kuşatıcı olmamıştır. Kant, insan doğasının kuruluşunu tüm nesnelliğiyle ele alır. Öncelikli olarak o, kendinden önceki felsefi gelenekleri kendi merkezinde toplamayı başarabilmiştir. Kant, tüm duyumcu, emprisist, metafizik cepheleri gözden geçirmiş, tran­sen­den­tal idealizmin imkânlarını araştırmıştır. Etik ve estetik değerler konusunda, “yüce”ye dair bilgimizi ortaya koymuştur. Aklın bilinebilir sınırlarını göstermiş, ahlâk metafiziğinin ilkelerini saptamştır. Yani, “Ne bilebiliriz?” sorusuna, aklın bundan daha az önemli olmayan başka bir sorusunu ilâve etmiştir: “Ne yapmalıyız?” Nihayetinde, teorik akıl ile pratik aklı temel bir sorun olarak günyüzüne çıkarabilmiştir.

Kant’ın felsefesi insanın içinde bir ‘özne’ olarak yer aldığı kusursuz bir matematiğe benzer. Doğanın  özgürlüğü ile insanın ödev ahlâkı, iniş ve çıkışlarıyla birlikte, bu müziğin notalarını oluşturur. Akıl ve duygu, iyi ve kötü gibi bütün karşıtlıklar bu denklemin her iki tarafında yer alır ve Kantçı felsefede mükemmel çözüme kavuşurlar.

Bu kitapta, Kantçı düşüncenin en önemli yorumcularından kabul edilen Heinz Heimsoeth, Kant felsefesinin özüne dair çetrefil meseleleri, sade bir üslup, berrak bir anlatım ve büyük bir ustalıkla çözümlemektedir.  

 

  • Çeviren: Takiyettin Mengüşoğlu
  • 4. Baskı Ekim 2007
  • 189 sayfa
  • ISBN 978-975-8717-31-6
  • Ebat: 14X21
  • 2. hamur, karton kapak  

SUNUŞ

BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

GİRİŞ: KANT’IN HAYATI VE DÜŞÜNCELERİNİN GELİŞMESİ

I. KANT’IN GENÇLİK YAPITLARI: EVRENBİLİM (KOZMOLOJİ) VE DOĞA FELSEFESİ

II. KANT’IN 1760 İLE 1770 YILLARI ARASIND DÜŞÜNCE DÜNYASI

III. SALT AKLIN KRİTİĞİ

A. Önsöz ve Giriş
B. Transendental (Aşkın) Estetik
C. Transendental Analitik (Kategoriler Teorisi)
D. Transendental Tümelden Çıkarım (Deduktion)
E. Salt Anlama Yetisinin İlkeleri
F. Transendental Diyalektik

IV. PRATİK AKLIN KRİTİĞİ

A. Salt Pratik Akla Dayanan Etik’in Temellendirilmesi
B. Amaçlar Ülkesi ve Özyasallık (Autonomi) Sorunu
C. Salt Pratik Aklın Postulatları

V. YARGI GÜCÜNÜN KRİTİĞİ

A. Üçüncü Kritiğin Sorunları
B. Estetik Yargıgücünün Kritiği
C. Teleolojik (Erekli) Yargıların Kritiği

VI. KANT’IN DİN VE TARİH FELSEFESİ

DİZİN

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 12,00
3₺ 4,00₺ 12,00
6₺ 2,00₺ 12,00
9₺ 1,33₺ 12,00

HEINZ HEIMSOETH (1886-1975)

Alman felsefe tarihçisi. Yeni-Kantçı okulun üyesidir. 18. yüzyıl sonrası felsefe akımları üzerine çalışmalar yaptı. Felsefe tarihinin ayrı bir disiplin niteliği kazanmasında önemli katkılarda bulundu. 1950-1952 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde dersler verdi, seminerler düzenledi. Kant araştırmaları ve Batı Metafiziğinin Altı Büyük Teması (1922) adlı yapıtıyla ünlüdür.