İndirim

Kimlik Politikaları

Editör: Fırat Mollaer

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 38,00 TL 28,50 TL
KDV Hariç: 26,39 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

Modern insanın benlik saplantısı ile iktidarların, aslında kendi ben­liklerine hapsolmuş ve içe kapanmış bireyler üzerinde tatbik ettikleri politikalar bir ironiyi de gözler önüne serer: Bir yanda "ben kimim", ne istiyorum, neyi değerli ve önemli buluyorum, hayat benim için ne anlam ifade ediyor gibi daha çok kişisel arzu ve idealleri dile getiren bir kendini tanımlama ve keşfetme ihtiyacı, insanları, gene kendi ben­likleri merkezinde daha çok yüzeysel psikolojik okumalara ve ara­yışlara yöneltirken, diğer yanda hayatın farklı alanlarına hükmeden egemen otoriteler, kimliklerin doğmasına yol açan aidiyet hissi etra­fında inanç ve bağlılıkların, anlam ve değer dünyasına yönelik olguların nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir benlik anlatısı geliştirirler ve özellikle medya aracılığıyla bu söylemsel pratiklerin yaygınlık ka­zanmasına çalışırlar.

Kapitalist dünyaya özgü bu durumda, siyasi, ekonomik ve toplumsal gruplar var olmak için süreklilik arz eden bir gerilime ve çatışmaya ih­tiyaç duyarlar; çünkü grup içi bağlılıkları, dayanışmayı ancak bu şekil­de canlı tutabilirler. Böylece söylem siyasetlerinin ve algı yönetim­lerinin pratikleri altında şaşkına dönen ve ezilen yığınlar yeniden ken­di yalnızlıklarına dönerler ve bireysel anlam arayışı umutsuzca sürüp gider.

Kimlik siyaseti ve kimlik politikaları üzerindeki tartışmaların bu denli çok olması tamamen modernliğe özgüdür. Bu yüzden, sözde kapsa­yıcı ve kuşatıcı birer söylem iddiasıyla sunulan ve ayrıştırılan milli, dîni, siyasi, kültürel vb. kimliklerin, bireyin toplumsal, kamusal, kişi­sel alandaki taleplerini ve ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığı büyük bir soru işaretidir. Ve bu minvalde kişisel benliğin sürekliliğinin, aynı­lığının, özdeşliğinin nasıl olduğu ve olması gerektiği ile aidiyetlerinin, bağlılıklarının nasıl ve ne şekilde sağlandığı ve bunlar üzerinde otorite kurma biçimleri etrafındaki tartışmalar hararetle devam etmektedir...

Homi Bhabha, Edward Said, Stuart Hall, Nancy Fraser, Craig Calho­un, Alberto Melucci, Bhikhu Parekh, Costas Douzinas, Kevin Robins ve diğer düşünürlerin bu sahadaki gözden kaçırılmayacak katkıları Türkçede ilk kez yankı bulmaktadır.

 

  • Editör: Fırat Mollaer
  • Nisan 2014
  • 568 sf.
  • ISBN:978-605-5063-08-5
  • Karton Kapak, 2. Hamur

Kimlik: Can Alıcı Bir Mesele ve Banalleşen Bir Kelime   Fırat Mollaer

Kimliği Tanımlamak: Kimliğin Semantik Tarihi ve Mantığı

Kimliği Tanımlamak: Semantik Bir Tarih   Phillip Gleason

Kimliğin Mantığı   Bhikhu Parekh

Sosyal/Siyasal Teorinin Sorun Alanlarında Kimlik

Süreç Olarak Kolektif Kimlik   Alberto Melucci

Taylor ve Foucault Arasında Modern Kimlikler   Allison Weir

Kimlik ve Tanınma Politikası   Craig Calhoun

Tanınma Mücadelesi, Kimlik ve Farklılık Politikaları

Yeni Kültürel Farklılık Politikası   Cornel West

Kimlik, Tanınma, Haklar: Hegel Bize İnsan Haklarıyla İlgili Ne Öğretebilir?   Costas Douzinas

Tanınma mı Yeniden Dağıtım mı? Toplumun Ahlâki Düzenine Değişen Yaklaşımlar   Axel Honneth

Tanınma Politikasını Yeniden Düşünmek   Nancy Fraser

Özdeşleşme Alanları: Ulus, ‘Irk’, Toplumsal Cinsiyet

‘Kimliğe’ İhtiyaç Duyan Kim?   Stuart Hall

Özdeşleşme ve Ulus: Psikanaliz, Irk ve Cinsel Ayırım   Tracey Sedinger

Özdeşleşme Politikası ve Frantz Fanon: İçteki Sömürgeler   Diana Fuss

Kimliğin Ötesine Geçmek?

Kültürün İki Aradalığı   Homi K. Bhabha

Sufi Düşüncede Ben ve Öteki   Muhammad Kamal

“Kimlik”in Ötesine Geçmek   Rogers Brubaker & Frederick Cooper

Kimlik ve Politik Çatışma

Kurbanlarının Bakış Açısından Siyonizm   Edward W. Said

Kimlikleri Kesintiye Uğratmak: Türkiye/Avrupa   Kevin Robins

Etnik Kimliklerin Dinî İçeriği   Claire Mitchell

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 28,50
3₺ 9,50₺ 28,50
6₺ 4,75₺ 28,50
9₺ 3,17₺ 28,50

FIRAT MOLLAER

Düşünce’nin siyasi, edebi ve felsefi patikalarındaki yürüyüşleri sevmesine rağmen, ça­lışma alanı olarak siyasal teori, siyasal düşünce ve Türkiye’de siyasal düşünce yolunu tutturmuştur. Hâlen, doktora tezinin konusunu teşkil eden kimlik politikasının teo­rik temelleri/tanınma teorisi ile modernleşmeye karşı modernizm temalı bir kitap üze­rinde çalışmaktadır.

Kitapları: Çağdaş Üç Tarz-ı Siyaset Üzerine Eleştiri Yazıları (Dergâh, 2012); Muhafazakârlığın İki Yüzü (Dergâh, 2009); Türkiye’de Liberal Muhafazakârlık ve Nurettin Topçu (Dergâh, 2008); Anadolu Sosyalizmine Bir Katkı (Dergâh, 2007).

 

Çevirmenler:

Büşra Helvacıoğlu

Fırat Mollaer

Ömer Mollaer

Özlem İlyas

Kübra Kelebekoğlu

Nuran Erkul

Suat Aksoy

Özlem Avcı

Huri Küçük

Sultan Işık