İndirim

Burjuva

Werner Sombart

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 28,00 TL 21,00 TL
KDV Hariç: 19,44 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

Sombart’ın bu klasik çalışması burjuvazi üzerine kaleme alınmış bir şaheser sayılmalıdır ve tarih sahnesinde burjuvazinin yarattığı büyüyü anlayabilmek için Sombart’ın eserine tekrar tekrar dönmek gerekir.

Burjuvazi… XIV. yüzyıl Floransa doğumlu... “La sollicitudine e cura delle cose, cioe la masserizia”... (İyi bir ev sahibi ekonomik yaşantısını akla uygun bir hale getirir)... Toplumu ataletten kurtaracak yeni bir güç ortaya çıkıyor. Dünyayı bir ‘tasarım’ olarak görüp onu kendi idealleri için yeniden var eden, daima projeler üreten, dinamik ve maceraperest bir sınıf… Geçmişte hiçbir ‘dönüşüm’ ideali burjuvazinin yarattığı bu doğal ve taze güce erişemiyor.

Kime gerçek bir ‘burjuva’ denir? Nasıl bir tiptir burjuva? Hangi karakter özelliklerini sergiler? Her şeyden önce doğuştan bir burjuvanın salt para kazanma ve servet edinme tutkusuyla yola koyulmadığı çok açıktır. Düzen ve disiplin, yaratıcılık ruhu, alışkanlık ve deneyimlerin zenginliği, ruh ve zekâ arasında sağlanan mükemmel denge burjuva erdemleri arasında sayılıyor. O, ibadet eder gibi huşu ile çalışıyor. Zamanı idare eden sihirli gücü yakalıyor. Modern devirlerin rasyonalitesine gelmeden önce, gündelik hayatın bu sınıf sayesinde nasıl yavaş yavaş değiştiğini, ölçü, zaman, hız, hesap vb. unsurların başlangıçtaki bu değişimini adım adım izlemek gerek.

Kitap boyunca yazar birçok tezin yanında o ünlü tezini ayrıntılarıyla işlemektedir: Tinsel ve ruhsal öğelerin ekonomik yaşama olan etkisi... Sombart’ta burjuvazi bir ‘Zihniyet’ olarak vardır ve modern dünyanın derin kökleri bu Zihniyet’e kadar uzanmaktadır.

Sombart, yapıtını şu ironiyle takdim etmektedir: “Zeki bir adam bir gün iyi bir kitabın tek bir tümceyle özetlenebileceğini söylemişti. Eğer bu doğruysa benim kitabım iyi kitaplar kategorisine sokulamaz, tek tümcede ısrar edildiği takdirde şöyle bir şey söylememizde umarım bir sakınca yoktur: Kapitalist zihniyet sorununun doğası ve kökenleri olağanüstü bir şekilde karışık olup, bugüne kadar sanılandan ve sandığımdan çok daha karmaşık bir şeydir.”  

  • Çeviren: Oğuz Adanır
  • Sosyoloji
  • Fiyatı: 28.00 TL
  • 404 Sayfa
  • Ebat: 14 x 21
  • 3. Baskı, Nisan 2017
  • ISBN: 978-975-8717-37-8

 Çevirenin Önsözü

Yazarın Önsözü

GİRİŞ

I. Ekonomik Yaşamın Zihinsel Unsurları

II. Kapitalizm Öncesi Ekonomik Zihniyet 

BİRİNCİ KİTAP KAPİTALİST ZİHNİYETİN GELİŞME SÜRECİ

BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞİMCİLİK ANLAYIŞI/RUHU

III. Altın Tutkusu ve Para Aşkı

IV. Çeşitli Zenginleşme Araçları

a)Şiddet Aracılığıyla Zenginleşme
b)Sihir Yoluyla Zenginleşme
c)Zihinsel Yönteme (Yaratıcılık Yeteneğine) Başvurarak Zenginleşme
d)Para Aracılığıyla Zenginleşme

V. Girişimcilik Anlayışı/Ruhu Üzerine

1.Fatih
2.Örgütleyici
3.Müzakereci

VI. İlk Girişim Biçimleri

1.Askerî Seferler
2.Büyük Toprak Mülkiyeti
3.Devlet
4.Kilise

VII. Belli Başlı Kapitalist Girişimcilik Çeşitleri

1. Korsan/Hırsız
2. Feodal Beyler
3. Devlet Memurları
4. Spekülatörler
5. Tüccarlar
6. Zanaatkâr

İKİNCİ BÖLÜM: BURJUVA ZİHNİYETİ

VIII. Burjuva Erdemleri

1.Düzenin Kutsal Ruhu (“Sancta Masserizia”)
2.İş Ahlâkı

IX. Hesap Kitap

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KAPİTALİST ZİHNİYETİN ULUSAL GÖRÜNÜMLERİ

X. Kapitalizme Özgü Çeşitli Yöntemler

XI. Çeşitli Ülkelerde Kapitalist Zihniyetin Gelişimi

1. İtalya
2. İspanya Yarımadası
3. Fransa
4. Almanya
5. Hollanda
6. Büyük Britanya
7. Amerika Birleşik Devletleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDE BURJUVA

XII. Eski Moda Burjuva

XIII. Modern Ekonomi İnsanı

İKİNCİ KİTAP KAPİTALİST ZİHNİYETİN OLUŞMASINI SAĞLAYAN UNSURLAR (KAPİTALİST ZİHNİYETİN KAYNAKLARI)

GİRİŞ

XIV. Sorun

BİRİNCİ BÖLÜM: BİYOLOJİK TEMELLER

XV. Çeşitli Burjuva Tipleri

1.Girişimci Tipin Özellikleri
2.Burjuva Özellikleri

XVI. Etnik Özellikler

İKİNCİ BÖLÜM: AHLÂKİ ÖZELLİKLER

XVII. Felsefe

XVIII. Dinî Etkiler

1. Katolikler
2. Protestanlar
3. Yahudiler

XIX. Katolik İnancı

XX. Protestan(lık) İnancı

XXI. Yahudi İnancı

XXII. Ahlâki Özelliklerin Kapitalist Zihniyetin Yaygınlaşmasına Katkıları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TOPLUMSAL KOŞULLAR

XXIII. Devlet

XXIV. Göçler

1.Yahudi Göçleri
2.Hıristiyan, Özellikle de Din Alanındaki Zulümlerden Kaçan Protestan Göçleri
3.Deniz Ötesi Toprakların, Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri’nin Kolonileştirilmesi

XXV. Altın ve Gümüş Madenlerinin Bulunması

XXVI. Teknik

XXVII. Kapitalizm Öncesi Meslekler

XXVIII. Kapitalizmin Özü

XXIX. Sonuç: Geçmişe Yönelik Kısa Bir Değerlendirme ve Geleceğe Yönelik Öngörü Denemesi 

Dizin

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 21,00
3₺ 7,00₺ 21,00
6₺ 3,50₺ 21,00
9₺ 2,33₺ 21,00

WERNER SOMBART (1863-1941)

Alman iktisat tarihçisi ve sosyolog. Toprak sahibi zengin bir siyasetçinin oğlu olan Sombart, Berlin, Piza ve Roma’da öğrenim gördü. Doktorasını 1888’de Berlin Üniversitesi’nde tamamladı. Aynı üniversitede 1918’de profesörlüğe atandı. Sombart, ilk dönemlerinde Marksizmi benimsemişken giderek Marksizm karşıtı bir çizgiye kaydı. Sınıfları ve toplumların evrimini inceleyen yapıtlarında, metodolojik açıdan büyük ölçüde Marksizmin etkisi görülür.

Sombart, kapitalizmin üç aşamadan geçtiğini düşünmüş ve bu aşamaların Sanayi Devrimi öncesinin serüvenci tüccarlarına, girişimcilere ve kamu mülkiyetinin yaygın olduğu kooperatiflere dayalı olduğunu ileri sürmüştür. Görüşleri, Nasyonal Sosyalizmin ekonomik yaklaşımlarına yakın olsa da, Sombart, Nazi Partisi’nde aktif olarak yer almamıştır.

 

Başlıca Yapıtları:

Der moderne Kapitalismus (Modern Kapitalizm, 1902)

Die Juden und das Wirtschaftsleben (Kapitalizm ve Yahudiler, 1911)