İndirim

Milliyetçilik Kuramları: Eleştirel Bir Bakış

Umut Özkırımlı

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 18,00 TL 13,50 TL
KDV Hariç: 12,50 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

Milliyetçilik ile ilgili uluslararası alanda yapılan tartışmaların dikkate aldığı ve dipnot düştüğü bu kitap, daha şimdiden kendi sahasında ciddi bir açılım sağlamış durumda.

Umut Özkırımlı, çoktandır tıkanmış olan bir tartışmanın ötesine geçmeyi başarıyor. Lehte veya aleyhte bir kavram tekeli yaratmaksızın, öncelikli olarak bu sahanın karmaşık dilini ayrıntılı ve sistematik bir şekilde çözümlüyor. Şimdiye kadar milliyetçilik ile ilgili birikmiş zengin literatürü klasik ve modern yaklaşımlarıyla birlikte okuyucuya sunuyor. Bu alanın doğum tarihini önceleyen romantik düşünürlerin yanında Hobsbawm, Kedourie, Smith, Gellner gibi çağdaş belli başlı kuramcıların görüşlerine yer veriyor. Bugün, dünyadaki birçok bölgenin yüz yüze olduğu etnisite ve kimlik ile ilgili sorunlar bu literatürün sınırlarına dahil. Tarihin hız kazandığı ve haritaların yer değiştirdiği devirler içinde çok ayrı milliyetçilik örneklerine rastlamak mümkün. Halkın, seçkin sınıfların, entelektüellerin ve ideolojilerin yarattıkları birbirinden farklı milliyetçililikler var. Dönemler arasında milliyetçiliğin nasıl değiştiğini gözlemlemek, en az bu kavramı tanımlamak kadar önemli. Milliyetçilik, kimi zaman ulusların doğuşunda muazzam kaynaştırıcı bir rol üstleniyor, kimi zaman da tehlikeli bir ideolojiye dönüşüyor. Gücü ve zayıflığı, masumiyeti ve saldırganlığı daima iç içe geçiyor.

Özkırımlı, bu erken çalışmasıyla karşılaştırmalı bir araştırmanın nasıl yapılacağına dair son derece yetkin bir örnek sunuyor.  

 

  • 3. Baskı Ocak 2008
  • 312 sayfa
  • ISBN 978-975-8717-36-1
  • Ebat: 14 x 21
  • 2. hamur, karton kapak  

İKİNCİ BASKI İÇİN ÖNSÖZ

I. GİRİŞ

II. MİLLİYETÇİLİK TARTIŞMASI

Tarihsel Gelişim

Temel Sorular, Başlıca Sorunlar

III. MİLLİYETÇİLİKTEN ÖNCE MİLLETLER: İLKÇİ YAKLAŞIM

İlkçi Yaklaşım Nedir? Neleri Savunur?

İlkçi Yaklaşımın Eleştirisi

IV. MİLLETLERDEN ÖNCE MİLLİYETÇİLİK: MODERNİSTLER

Modernist Yaklaşım Nedir?

Ekonomik Dönüşüm

Tom Nairn ve Dengesiz Kalkınma
Michael Hechter ve İç Sömürgecilik

Siyasi dönüşüm

John Breuilly ve Bir Siyaset Biçimi Olarak Milliyetçilik
Paul R. Brass ve Milliyetçiliğin Seçkinlerce Kullanımı
Eric J. Hobsbawm ve İcat Edilen Gelenekler

Toplumsal-Kültürel Dönüşüm

Ernest Gellner ve Yüksek Kültürler
Benedict Anderson ve Hayalî Cemaatler
Miroslav Hroch ve Milli Hareketlerin Üç Evreli Gelişimi

V. ARA YOL? MİLLİYETÇİLİK TARTIŞMASINA ETNO-SEMBOLCÜ KATKILAR

Etno-sembolcü Yaklaşım Nedir?

John Armstrong ve Tarihsel Bakış Açısı
Anthony D. Smith ve Milletlerin Etnik Kökeni

Etno-sembolcü Yaklaşımın Eleştirisi

VI. MİLLİYETÇİLİK TARTIŞMASINI AŞMAK: YENİ YAKLAŞIMLAR

Neden ‘Yeni’?

Milliyetçiliğin Yeniden Üretimi: Banal Milliyetçilik

Toplumsal Cinsiyet ve Milliyetçilik

VII. SONUÇ YERİNE

Milliyetçilik Tartışmasının Genel Değerlendirmesi

Milliyetçiliği Anlamak: Analitik Bir Çerçeve Önerisi

Geleceğe Bakış

KAYNAKÇA

DİZİN

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 13,50
3₺ 4,50₺ 13,50
6₺ 2,25₺ 13,50
9₺ 1,50₺ 13,50

UMUT ÖZKIRIMLI

1970 yılında Ankara'da doğdu. Orta ve lise öğrenimini Saint Joseph Fransız Lisesi'nde yaptı. 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Özkırımlı, yüksek lisans eğitimini The London School of Economics and Political Science'da, doktora eğitiminiyse İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Özkırımlı halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapmakta, aynı zamanda da Avrupa Birliği Enstitüsü bünyesindeki Türk-Yunan Çalışmaları Programı'nın direktörlüğünü yürütmektedir. Özkırımlı'nın daha önce yayımlanan çalışmaları arasında  Theories of Nationalism: A Critical Introduction (2000) ve Contemporary Debates on Nationalism: A Critical Engagement (2005) adlı kitaplar ile Nationalism and its Futures (2003) adlı derleme bulunmaktadır.  

Theories of Nationalism, 20'yi aşkın ülkede, 50'yi aşkın milliyetçilik dersinde ana okuma olarak kullanılmaktadır. Özkırımlı'nın Spyros A. Sofos'la yazdığı son kitabı Tormented by History: Nationalism in Greece and Turkey  İngiltere'de Hurst & Co. Yayınevi tarafından Ocak 2008'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Columbia University Press tarafından Mart 2008'de yayımlanacaktır.