İndirim

Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış

Oğuz Adanır

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 42,00 TL 31,50 TL
KDV Hariç: 29,17 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

Geçmişin devasa gölgesinden bakıldığında, her toplum kendi benzersiz yolculuğuna çıkmıştır. Bu yolculuk içinde farklı ilişki türleri, zihinsel ve estetik kalıplar, inanç ve yaşam tarzları kendine ait olan renkleri ve peyzajları üretmişlerdir.

Zihin yapısına ilişmeden, hiçbir toplumda hiçbir önemli yenilik beklenemez.” Başka bir ifadeyle, bir toplumu kavramanın en iyi yolu onun zihin yapısını ayrıntılı biçimde çözümlemekten geçer. Türkiye'de modernleşme adına yaşama geçirilen değişiklikler ise, biçimsel kalıpların dışına çıkamamıştır. İnşa edilen yapı ve kurumlarla, Türkiye'ye çağ atlatmak mümkün olmamıştır. Geçmiş ile bugün arasında tutarlı bir ilişki kuramamak, Türk modernleşmesinin en zayıf halkalarından birini oluşturur. Bu bakımdan, hem sağ, hem de sol ideoloji merkezleri, tarihin dinamiklerini bölük pörçük açıklamayı tercih etmişler, ancak dünyaya bakarken ait olduğumuz ve ayak bastığımız yerden nasıl bir bütünsel bakış geliştirilebilineceği üzerine pek kafa yormamışlardır.

Bu yönleriyle Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış'ta, potlaç kuramından hareketle Osmanlı ve Cumhuriyet'e dair yeni bir kuram geliştirilir. Simülasyon evreninden Osmanlı ve Cumhuriyet'e nasıl bakabiliriz? Bu evrende sık sık nükseden hastalıkların kökü nerededir ve kültürel kodlar nasıl bir anlama sahiptir? Batı burjuvazisinin aksine, bu toplumdaki para ve kazanç tutkusunun ürettiği herhangi bir değer olmuş mudur? Eski Dünyada, Yüce Padişah ile Sevgili kulu arasındaki bağlar, bugüne gelindiğinde hangi ilişki türlerine evrilmiştir? Burada, alan el- veren el ilişkisi nasıl bir rol üstlenmiştir? Bu tür sorulara alışılmışın dışında yanıtlar üretebilmek için entelektüelin düşünceleriyle toplumu kuşatıp sarması, tarih, din, antropoloji, sanat, edebiyat, kültür, ekonomi, siyaset alanlarındaki geniş ufuklara yolculuk etmesi gerekir. Entelektüelin elinde bir anahtar olmalıdır ki, birbiriyle bağlantılı kapıları ardınca açabilsin…Kendine ait, bir kuram ve model üzerinden hareket etmelidir ki, söylediği doğrular uçup gitmek yerine birbiri üzerine eklemlensin ve kalıcı olabilsin. Her eski eser, yeni bir bakış açısının konusu olmalıdır. Böylelikle her klasik yapıt, yeni yorumlara izin verdiği müddetçe daha da klasikleşecektir. Kitap, son yıllarda benzerine az rastlanan topluma bütüncül ve makro ölçülerde bakabilen entelektüel bir birikim ve heyecanın örneğidir. Geliştirilen model içinde birçok önemli eser yeniden okunur. Birçok yerde Avrupa ile Osmanlı örnekleriyle karşılaştırılır. Yazar, Mauss, Berkes, Ülgener, Baudrillard, Bloch, Braudel gibi isimlerle başka bir sentezin imkânını araştırmaya koyulur, eski dünyaya yepyeni bir pencere açar.  

 

  • Sosyoloji
  • Fiyatı: 42 TL
  • 711 Sayfa
  • Ebat: 15,5 x 23,5
  • 2. Baskı, Aralık 2015
  • ISBN: 978-975-8717-54-5

BİRİNCİ KİTAP

Toplu Basıma Önsöz

Eski Dünyaya Yeni Bir Bakış'ın Ortaya Çıkış Süreciyle İlgili Kısa Bir Açıklama

Sarmal Gelişme'de Çift Halka Varsayımı Osmanlı'nın Sırrı

“Evrenselleştirilmeden de Evrenselleşilebilir”

Aşırı Uçlar Düzeninin ya da Diyalektikten Kaçmaya Çalışanın Diyalektiği

Gerçek Bir Törensel Evrenden Simülatif Bir Törensel Evrene ya da Gelişme Düzeninden Simülasyon Düzenine

Çift Kanatlı Düzende Servet ve Terör!

Çift Kanatlı Düzende Veren El – Alan El İlişkileri

Osmanlı Düzeninde Temel Bir Toplumsal Olgu Olarak: “Büyü!”

Osmanlı Düzeninde Temel Bir 'Toplumsal Olgu Olamayan': “Din!”

Tasavvuf ya da Bir Toplumsal-Politik-Ekonomik-Kültürel

Düzen Simülasyonu

Tasavvuf Evreninde 'Kültür' ve 'Sanatın' Konumu

Simülasyon Aşamasının Son Evresi: Biçimsel Dönüşüme Uğrama(Metamorfoz)

Yeni Bir Başlangıç Yeni Bir Öykü Demektir!

Çünkü Çoban ve Sürü Hikâyesi

Dünyanın En Büyük Yalanlarından Biridir!

Sarmal Gelişme'de Çift Halka Savı ya da Osmanlı'nın Tarihsel ve Toplumsal Evriminin Diyalektiği

İKİNCİ KİTAP

Önsöz yerine

I. Bölüm

“Yeni Bir İllüzyon Üretimi İçin Gerekli Olan 'Araçlar'”

Sarmal Gelişme ve Tarihsel –Toplumsal Bir Evrim Anlayışı

Tarihsel ve Toplumsal Evrim Konusunda Yeni Bir Yorum Önerisi

Evrensel Bir 'Kültür' Tanımı ve “Potlaç”

Simülasyon ve Simülasyon Evreni

II. Bölüm

“Belgeler ve Kanıtlar”

Osmanlı'nın Sırrı Neden Çözülemedi?

Osmanlı Öncesi Türklerinde Potlaç Kültürü

Osmanlı'nın Gelişme ya da Anadolu'nun Yeniden Yapılanma Dönemi

“Gelişme” Yalnızca Türklerin Ürünü Değil!

Gelişme Döneminde İslâmiyet'in Anlamı ve İşlevi

Gelişme Döneminde Osmanlı'nın 'Ekonomik' Yapısı!

Gelişme Döneminde “Kültür”ün Anlamı!

III. Bölüm

“Belgeler ve İddialar” Kökenleri İtibarıyla “Batı da” Potlaç Kültürüne mi Aittir?

IV. Bölüm

Duraklama, Simülasyon ve Osmanlı İmparatorluğu

Ekonomik Olanın Aşama Aşama Politik, Toplumsal ve Kültürel Olana Baskın Olmaya Çalıştığı Bir Dönem

Duraklama Dönemi'nde Dinin Anlamı ve İşlevi

Osmanlı'nın Duraklama Dönemi'nde/ya da Bir Simülasyon Evreninde/Kültürün Anlamı

Gelişme, Duraklama ve Dönüşme Evrensel Bir Modeldir!

“Yeni Bir Çağ” ve Türkiye

Son Söz…Şimdilik!

ÜÇÜNCÜ KİTAP

Önsöz

Giriş

Köken Olarak Avrupa Toplumları da Armağan/Karşılıklı Yükümlülük Kültürüne Ait Toplumlardır

Anadolu ve Yakın Coğrafyalarda Armağan/Karşılıklı Yükümlülük Kültürüne Özgü Yeni Bilgi ve Bulgular

Marxist Üretim-Emek Yorumlamasının Yanlışlığı ve 'Tarihin' Yeniden Tanımlanma ve Yorumlanma Zorunluluğu Üzerine

Türkiye, Gelecek, vs Zihniyet, Ulusal Burjuvazi, Aydınlanma

Yanlış Bir Tartışma: Kimlik Sorunu!

Doğru Bir Tartışma: Zihniyet Sorunu!

Kaynakça

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 31,50
3₺ 10,50₺ 31,50
6₺ 5,25₺ 31,50
9₺ 3,50₺ 31,50