İndirim

Estetik’in Kısa Tarihi

Hakkı Hünler

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 25,00 TL 18,75 TL
KDV Hariç: 17,36 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

Estetik sorun, derin anestezi altındaki modern hayat için ontolojik, epistemolojik, antropolojik, ethik, politik, sanatsal, teknik ve teknolojik vb. sorunların birbirine çözülmezcesine sımsıkı kancalandığı kördüğüm noktasını oluşturur....

Estetik söylem, modern burjuva kültürü içerisindeki insanî varoluş trajedisinin tam merkezinde bulunan bireysel kahramanın bir çıkış yolu bulabilmek için kendi kendisiyle hesaplaştığı iç-konuşmayı yansıtır. Bu anlamda estetik söylemin modern kültürün önemli bir bileşeni ve temel bir kurucu ögesi olduğu söylenebilir. Estetik yalnızca modern burjuva bireyinin kültürel trajedisini sadık bir şekilde yansıtmakla kalmaz, fakat bizzat bu trajedinin yazılışına birinci dereceden katkılarda da bulunur....

Başkaları yanında birbiriyle bağıntılı üç önemli katkı sayesinde, yani kendisini bağımsız bir felsefî disiplin olarak ilân etmesi, namevcut bir iletişimsellik düşüncesini meşrulaştırması ve güzel ile sanatı hayattan koparması sayesinde, estetik, modern kültürün değerler tablosuna özsel açmazlar kazıdı....

Burada üstlenilen görev, yalnızca bios theoretikos'un veya vita contemplativa'nın, temâşa hayatı'nın mütevazı bir talebini yerine getirmekten, yani bios politikos (politik hayat) ile bios poetikos'u (poetik hayat) da kuşatan sözcüğün en geniş anlamında bios praktikos'un veya vita activa'nın, pratik hayat'ın modern durumunu, kısaca modern ethos'u estetik sorunlar özelinde anlamaya, anlamlandırmaya ve anlatmaya gayret etmekten ibaretti —mütevazı, fakat üstesinden gelindiği kolaylıkla iddia edilemeyecek bir görev.... Kör bir labirentin karanlık dolambaçları içerisinde, 'yalnız'dan 'yalnız'a değil, 'yalnız'dan 'Yalnız'a yol alma ümidiyle beslenen bir düşünce yürüyüşü denemesi..."

 

  • Kasım 2011
  • 515 sayfa
  • ISBN: 978-975-8717-78-1
  • Ebat: 14x21
  • 2. hamur, karton kapak

Önsöz  

Giriş:  Zamanlara İlişkin Tehlikeli Bir Bakış

Hangi Aydınlanma? 
‘İnsanîleşme’ Sürecinde ‘İnsansızlaşma’: Homo Rogans
(Soru Soran İnsan) ve Düşünücü (Reflective) Kültür
Modern Dünyanın Görünümü ve Modern Düşünme Yolları
Hangi Yol?
Asrî ‘Zaman’lar
Üç Zaman: Modern ‘Gelecek’, Postmodern ‘Şimdi’ ve Premodern (Kadim) ‘Geçmiş’ ya da Üç Kavram: ‘Tasarı’,’Unutma’ ve ‘Hafıza’


Birinci Bölüm:  Geleneğin Tahribi ve Aesthetica’ya Giden Yollar
Cartesian Açmazlar 
Katastroph’un Politikası
Estetik’in Cartesian Babaları
Politik Plasenta


İkinci Bölüm: Baumgarten ve Aesthetica
İki Okuma
i. Marxist Okuma
ii. ‘Autonomist’ Okuma
Modern Akılsallık ve Belirsiz-Anlamlılık


Üçüncü Bölüm:  ‘Estetik’in Tarih-Öncesi’ veya Akıl Versus Duy(g)u
İkiye Bölünen Modern Özne: Klasisism ve(ya) Sentimentalism  
Sanattan Politikaya: Rousseau’nun Politik Sentimentalismi


Dördüncü Bölüm: ‘Moral Duyu’dan ‘Beğeni’ye
Bedenin Duygulanımları
Shaftesbury
Hutcheson Hume
i. Beğeninin Belirsiz-Anlamlılığı  
ii. ‘Beğeninin Skandalı’ (I)


Beşinci Bölüm: Kant
Öznenin ‘Reformation’u  
Bilginin Ötesi
Kantçı Estetik: Bir Mutluluk Vaadi ‘
Self'(ler)in Bağı: Anlatılamayan Hisler ya da ‘Bir yer var’ Bilmiyorum, Hissediyorum
Estetik ve İdeoloji
i. ‘Beğeninin Skandalı’ (II) 
ii. Gayrı-Şahsî Şahsîlik
‘Deha’nın Sanatı ve Ete Kemiğe Bürünmüş ‘Cin’ler


Altıncı Bölüm:  Avant-Gardism’den Postmodernism’e
Tarihsel ve Toplumsal Bağlam Perspektivi İçerisinde
Avant-Gardism
Avant-Gardism’in Krizi ve Postmodernism’in İhyası
Sonsöz 
Kaynakça

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 18,75
3₺ 6,25₺ 18,75
6₺ 3,13₺ 18,75
9₺ 2,08₺ 18,75

HAKKI HÜNLER

Estetik ve sanat felsefesi konusundaki tezleriyle ve çalışmalarıyla Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde doktora derecesiyle tamamlanan akademik eğitimini hâlen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyesi olarak sürdürmektedir. Yayınları arasında Estetiğin Kısa Tarihi adlı bu kitabının ve çeşitli felsefe dergilerindeki makalelerinin yanısıra, Hegel, Kojéve, Althusser, Adorno, Horkheimer, Bloch, Benjamin, Eagleton, MacIntyre, Heidegger, Leo Strauss, Badiou, Rancière, Ricoeur, W. T. Jones gibi düşünürlerin ve felsefe tarihçilerinin eserlerinden yaptığı çeviriler bulunmaktadır.