İndirim

Tarih Tasarımı

R. G. Collingwood

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 24,00 TL 18,00 TL
KDV Hariç: 16,67 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

“Platon ne düşünüyordu?” sorusu tarihsel bir sorudur. “Peki, Platon haklı mıydı?” sorusu ise başlı başına felsefi bir soruna işaret eder.

Collingwood gerçekte tek bir soru bulunduğunu, onun da tarihsel bir soru olduğunu ileri sürer; çözmeye çalıştığı sorunun ne olduğunu keşfetmeden, Platon’un ne düşündüğünü anlamak olanaksızdır. 

Tarih Tasarımı, tarihyazımı üzerine kapsamlı bir incelemedir. Birbirinden farklı ulus ve uygarlıklar kendi tarihlerini hangi saiklerden hareket ederek yazmışlardır? Düşünürler için tarih sorusu felsefi bir güzergâh takip edildiğinde ne tür bir anlama geliyordu? “Tarih felsefesi” terimini, on sekizinci yüzyılda, onunla eleştirel ya da bilimsel tarihten, tarihçinin eski kitaplarda bulduğu öyküleri yinelemek yerine, kendi kafasında kendi kendine kurduğu bir tarihsel düşünme tipinden başka bir şey kastetmeyen Volt­aire buldu. Aynı adı Hegel ile on dokuzuncu yüzyıl sonundaki başka düşünürler de kullandı; ama ona çok farklı bir anlam verdiler ve tarih felsefesini evrensel tarih ya da dünya tarihi anlamına gelen bir şey olarak gördüler. 

Tarih Tasarımı’nda modern tarih tasarımının Herodotos’tan yirminci yüzyıla dek çeşitli evreleri betimlenir. İlk bölümde Collingwood, tarihin yapısı, konusu ve yöntemine dair Yunan-Roma tarihyazımından farklı örnekler verir. Diğer bölümlerde ise Descartes, Herder, Kant, Schiller, Hegel, Marx, Toynbee, Rickert, Simmel, Dilthey, Croce, Spengler ve Bergson’un tarihin doğasına ilişkin görüşleri bir yöntem etrafında çözümlenir.

  • Çeviren: Kurtuluş Dinçer
  • Felsefe
  • Fiyatı: 24.00 TL
  • 387 Sayfa
  • Ebat: 14 x 21
  • 7. Basım, Ağustos 2017 
  • ISBN: 978-975-8717-30-9

Yayıncının Önsözü

1. Disiecta Membra

2. Magis Amica Veritas

3. Amicitiae Sacrum

Giriş

1. Tarih Felsefesi

2. Tarihin Yapısı, Nesnesi, Yöntemi ve Değeri

3. I-IV. Bölümlerin Sorunu  

I. Bölüm Yunan-Roma Tarih Yazımı

1. Teokratik Tarih ve Mitos

2. Herodotos'un Bilimsel Tarihi Yaratışı

3. Yunan Düşüncesinin Tarih Dışı Eğilimi

4. Tarihin Yapısı ile Değerine İlişkin Yunan Anlayışı

5. Yunan Tarihsel Yöntemi ve Sınırları

6. Herodotos ile Thoukydides

7. Helenistik Dönem

8. Polybius

9. Livius ile Tacitus

10. Yunan-Roma Tarih Yazımının Özelliği: (ı) İnsancılık

11. Yunan-Roma Tarih Yazımının Özelliği: (ıı) Tözcülük

II. Bölüm Hıristiyanlığın Etkisi

1. Hıristiyan Tasarımlarının Mayası

2. Hıristiyan Tarih Yazımının Ana Özellikleri

3. Orta Çağ Tarih Yazımı

4. Renaissance Tarihçileri

5. Descartes

6. Descartesçı Tarih Yazımı

7. Descartesçılığa Karşı: (ı) Vico

8. Descartesçılığa Karşı: (ıı) Locke, Berkeley ve Hume

9. Aydınlanma

10. İnsan Doğasının Bilimi

III. Bölüm Bilimsel Tarihin Eşiği

1. Romantizm

2. Herder

3. Kant

4. Schiller

5. Fichte

6. Schelling

7. Hegel

8. Hegel ile Marx

9. Pozitivizm

IV. Bölüm Bilimsel Tarih

1. İngiltere

(ı) Bradley
(ıı) Bradley'in İzleyicileri
(ııı) On Dokuzuncu Yüzyıl Sonu Tarih Yazımı
(ıv) Bury
(v) Oakeshott
(vı) Toynbee

2. Almanya

(ı) Windelband
(ıı) Rickert
(ııı) Simmel
(ıv) Dilthey
(v) Meyer
(vı) Spengler

3. Fransa

(ı) Ravaisson'un Tinselciliği
(ıı) Lachelier'nin İdealizmi
(ııı) Bergson'un Evrimciliği
(ıv) Modern Fransız Tarih Yazımı

4. İtalya

(ı) Croce'nin 1893'teki Denemesi
(ıı) Croce'nin İkinci Tutumu: “Mantık” (ııı) Tarih ile Felsefe
(ıv) Tarih ile Doğa
(v) Croce'nin Son Görüşü: Tarihin Özerkliği

V. Bölüm Sonsöz

1. İnsanın Doğası ile İnsanın Tarihi

(ı) İnsan Doğasının Bilimi
(ıı) Tarihsel Düşüncenin Alanı
(ııı) Zihin Bilgisi Olarak Tarih
(ıv) Sonuçlar

2. Tarihsel İmgelem

3. Tarihsel Kanıt Giriş

(ı) Çıkarımsal Olarak Tarih
(ıı) Farklı Çıkarım Çeşitleri
(ııı) Tanıklık
(ıv) Kes-Yapıştır
(v) Tarihsel Çıkarım
(vı) Çekmeceleme (Pigeon-Holing)
(vıı) John Doe'yu Kim Öldürdü?
(vııı) Soru
(ıx) İfade ve Kanıt
(x) Soru ve Kanıt

4. Geçmiş Yaşantının Yeniden Canlandırılması Olarak Tarih

5. Tarihin Konusu

6. Tarih ve Özgürlük

7. Tarihsel Düşünmeyle Yaratılan İlerleme

Dizin

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 18,00
3₺ 6,00₺ 18,00
6₺ 3,00₺ 18,00
9₺ 2,00₺ 18,00

ROBIN GEORGE COLLINGWOOD (1889-1943)

Felsefe ve tarih disiplinlerinin bütünleştirilmesi yönündeki çalışmaların öncüsü sayılan Collingwood, 20. yüzyılın en önemli düşünürlerindendir. Felsefi görüşlerinde, Platon, Vico, Wilson ve Croce’den etkilendi. Yapıtlarında, felsefenin temel konusunun, doğadan çok tarihe yakın olduğunu ortaya koyarak felsefenin yönteminin bu eksende yeniden belirlenmesi gerekliliği üstünde durdu. Düşünsel problemlerin tarihsel yaklaşım yöntemiyle nasıl çözümlenebileceğini gösterdi.