İndirim

Georg Simmel

Editör: Jale Özata Dirlikyapan

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 27,00 TL 20,25 TL
KDV Hariç: 18,75 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

“Hayvanlar yalnızca nedenselliğin peşindedir; tanrılar ise anlamın; ve yalnız insan her ikisi ile birlikte yaşamak zorundadır.”

Ve bu durum insan yazgısını anlayabilmek için nedensellikle anlamın ikili kıskacını olabildiğince kavramayı gerektirir. Modern sosyolojide tam tekmil bu kavrayışın peşine düşen kişi ise hiç kuşku yok ki Georg Simmel'dir. Simmel, yirminci yüzyılın başlarında sosyolojinin ayrı bir disiplin haline gelmesini sağlayan kuruculardan biridir ancak entelektüel ilgilerinin ve katkılarının çeşitliliği ile Émile Durkheim, Vilfredo Pareto, Ferdinand Tönnies ve Max Weber gibi önemli figürlerden ayrılır. Bu isimlerden daha geç keşfedildiği doğrudur. Bunun da nedeni muhtemelen modern yaşam biçimlerinin geniş kitlelerce ancak deneyimlenmiş olmasıdır. Nitekim “Simmel'in düşüncesi belki de ancak bugün benimsenebilir, çünkü yalnızca bugün yeterince insan onun sözünü ettiği sorunsalı metnini yorumlayabilecek kadar derinlemesine yaşamıştır.” Simmel'in çağdaşlarının onun “büyüleyici parlaklığını ve kırılgan zara fetini” vurgulamaları yanında, yöntemindeki sistematik açıklama eksikliğine ve neredeyse üzerinde çalışılmış hissi veren düzensizliğe dikkat çektikleri bilinir... Ama işte tam da bu nedenlerle Simmel çağdaşlarından ayrılır. Toplum yaşantısını anlamaya çalışırken genellikle bir sanatçı duyarlılığına sahip olduğu, tıpkı izlenimci sanatçılar gibi çoğu zaman nesnelliğe yaslanmadan isabetli gözlemler yaptığı gözlenir. Lukács'ın da dediği gibi Simmel, “izlenimciliğin sahih filozofudur.” Simmel, sosyolojisini kurarken, ne olguları ne de sayıları derlemiştir. O sadece, gördüğünü söylemiştir bize. Bunu anlatırken, gördüğü şey canlıdır. Anlattığı da, anlatım tarzı da… Düşüncelerini doğrudan toplumsal ilişki pratiğinde arar, duygusal inceliği, derin nedensel çözümlemeleri, keskin ifadeleri, daha önce hiç kimsenin yaklaşmaya bile cesaret edemediği ruhsal yakınlıkların ve gizli duyguların vurgulanmasındaki cesareti ile modern sosyolojide ayrı bir yere oturur. “Bir insanın ne olduğu en iyi onun hayata katlanmak için ne yaptığına bakmakla anlaşılır” der son tahlilde. Ve onun hayata katlanmak için seçtiği yol dünyayı sonsuzluğu içinde bilmeye cehdetmek olmuştur. Elinizdeki derlemeyse onun bu sonsuz gayretini bir ölçüde farklı yönleriyle aydınlatmaya yönelmiştir…  

 

  • Editör: Jale Özata Dirlikyapan
  • Ocak 2011 
  • 391 Sayfa
  • ISBN: 978-975-8717-64-4
  • Ebat 15,50X 23,50  

 

Giriş

“Bilimsel Bürokrasinin Kibri” Karşısında Işıltılı Sezgi Gücüyle Georg Simmel
Jale Özata Dirlikyapan

Sosyolojinin Temeli
David Frisby 

Çatışmanın Boyutları: Georg Simmel ve Modern Yaşam
Deena Weinstein – Michael A. Weinstein 

Simmel’in Amerikan Sosyolojisi Üzerindeki Etkisi I
Donald N. Levine – Ellwood B. Carter Eleanor – Miller Gorman 

Simmel’in Amerikan Sosyolojisi Üzerindeki Etkisi II
Donald N. Levine – Ellwood B. Carter Eleanor – Miller Gorman 

Bir Bilim Dalı Olarak Sosyoloji
Émile Durkheim 

Georg Simmel’in Sanat Üzerine Yazılarında Kültürün İncelenmesi
Felicitas Dörr-Backes

Mekânın Ötesi: Georg Simmel’în Yazılarında Mekânsallık ve Kent
Iain Borden

Bağlılık ve Yabancılaşma: Durkheim ve Simmel’in Çalışmalarının Tamamlayıcı Yönleri
Kaspar D. Naegele

Nedensellik mi Etkileşim mi? Simmel, Weber ve Yorumlayıcı Sosyoloji
Klaus Lichtblau

Durkheim ile Simmel’in Tartışması
Kurt H. Wolff

Weber, Simmel ve Kültür Sosyolojisi
Lawrence A. Scaff

Georg Simmel’in Çalışma Tarzı: Sosyoloğun Sosyolojisine Bir Katkı
Lewis A. Coser

Bir Sosyolog Olarak Georg Simmel
Max Weber

Simmel’in Para Felsefesi
S. P. Altmann Lebenssoziologie Bilgi Çağında Georg Simmel
Scott Lash

Georg Simmel
Georg Lukács

Georg Simmel ve Kadınların Kültürel İkilemi
Suzanne Vromen

Durkheim’ın Georg Simmel’in Philosophie Des Geldes’i Üzerine İncelemesi
Émile Durkheim

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 20,25
3₺ 6,75₺ 20,25
6₺ 3,38₺ 20,25
9₺ 2,25₺ 20,25

JALE ÖZATA DİRLİKYAPAN ( Editör )

Jale Özata Dirlikyapan, 2000 yılında Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü'nde yüksek lisans çalışmalarına başladı. “Bilge Karasu'nun Gece'sine Metin ve Okur Odaklı Bir Yaklaşım” başlıklı teziyle 2003 yılında yüksek lisans, “Yazınsal Kavrayışta Köklü Bir Değişim: Türk Öykücülüğünde 1950 Kuşağı” başlıklı teziyle 2007 yılında doktora derecesini aldı. Doktora tezi 2009 yılında Kabuğunu Kıran Hikâye adıyla Metis Yayınları tarafından basıldı. Ayrıca Nancy Chodorow'un Duyguların Gücü adlı yapıtını Türkçeye kazandırdı. Özata Dirlikyapan'ın Baykuş, Doğu Batı, Kitaplık, Pasaj, Virgül, Yasakmeyve gibi dergilerde yazıları ve çevirileri yayımlanmıştır.