İndirim

Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar -III

Editör: Hilâl Onur İnce

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 25,00 TL 18,75 TL
KDV Hariç: 17,36 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

Bir atölye çalışması olarak tasarlanan derlemenin üçüncü cildinde kitap üç bölümden oluşmaktadır: “Kadın ve Siyaset”, “Kültür ve Toplum” ve “Eylem”.

Kadın ve Siyaset” başlıklı bölümde ilk olarak, feminist gelenekte çok önemli bir yeri olan Emma Goldman’ın hem anarşizme kuramsal katkısı hem de son derece hareketli olan aktif siyasi yaşamı gözler önüne serilmektedir. Daha sonra feminizm tartışmalarında özgürlük alanlarını farklı açılardan ele alan Simone de Beauvoir ve Luce Irigaray’ın feminizm-özgürlük sorunsalına hangi açılardan yaklaştıkları irdelenmektedir. Gene Julia Kristeva’nın felsefe, edebiyat ve psikanaliz arasında kurduğu ilgi çekici münasebetlerin ardından, feminizm kuramında özgün bir konumda yer alan bell hooks’un sadece cinsiyetçilikle değil, sınıf ayırımcılığı ve ırkçılıkla olan mücadelesinin anlatıldığı yazıyla ilk bölüm sona ermektedir.

İkinci bölüm, praksis, teatrallik ve siyaset arasında Bertolt Brecht’in kurduğu bağlantının izlerinin sürüldüğü, ve bu şekilde yaratılan siyasal bilinç yanında yanılsamaların berhava edildiği ve insanın bu düzen içerisinde yabancılaşmasıyla yüzleşmesinin sağlandığı sanatsal-siyasal mücadelesini konu alan yazıyla başlamaktadır. Wilhelm Reich’ın faşizm analizi ve burada kullandığı kavramsal çerçevelerin ardından, son yıllarda Kültür Çalışmaları alanının önde gelen temsilcilerinden Stuart Hall’ün yöntembilimsel açıdan altyapı-üstyapı ayırımı, kültür ve ideoloji konularındaki kuramsal yaklaşımı ele alınmaktadır. Charles Taylor’ın çok-kültürlülük yaklaşımı, kimlik ve tanınma siyaseti de bir başka yazının konusudur.

 Son bölümde, Slavoj Žižek’in Marksizmin tarihsel-düşünsel mirasını yorumlamasının yanısıra siyasal öznenin nasıl oluştuğu ve inşa edildiğinin üzerinde durulduğu özneleşme süreci eleştirel bir okumaya tâbi tutulmaktadır. Burjuva entelektüalizmine ve akademisyen anlayışına karşı tutumuyla bilinen Rancière’in düşüncelerine yoğunlaşıldıktan sonra, “sokak siyaseti” ve sokakta mücadelenin meşru zemindeki siyasi biçimleri Asef Bayat üzerinden işlenmektedir. Alain Badiou’nün “olay” kavramı üzerinden açıkladığı devlet-siyaset ilişkisi ve onun siyaset kavrayışıyla, günümüzde kuramsal anlamda farklı saptamaları, eleştirileri ve çözüm arayışlarıyla öne çıkan düşünürlerin ve görüşlerinin konu edildiği bu çalışma sona ermektedir.

Sunuş

Siyasalı Yeniden Düşünmek
Hilâl Onur İnce

 

Kadın ve Siyaset

Hayatı Boyunca Özgürce Dans Edebilmenin Mücadelesi: Emma Goldman ve İnandıkları Üzerine
Emek Yıldırım

Simon De Beauvoir ve Luce Irigaray Özgürlük Alanları ve Feminist Ütopya
Hilâl Onur İnce

Julia Kristeva: Öznellik ve Psikanaliz
Filiz Kartal

bell hooks ve Feminizm: Irkçılık, Sınıfçılık, Cinsiyetçilikle Mücadele
Pelin Dinçer

 

Kültür ve Toplum

Devrimci Mücadelenin Sanatsal Uğrağı: Bertolt Brecht Tiyatrosu
Aysun Gezen

Faşizm ve Psikanalizm: Wilhelm Reich
Burcu Baştürk

Stuart Hall: Yapı, İdeoloji ve Kültür
Melek Halifeoğlu

Charles Taylor: Tanınma Politikası ve Çok-Kültürcülük
Kamil Demirhan

 

Eylem

Slavoj Žižek: İdeoloji ve Siyasal Özne Tartışması
Mehmet Kendirci

Rancière’in Kavram Setleri Aracılığıyla Siyaseti Yeniden Düşünmek
Armağan Öztürk

Sokağa Dönüş, Sokağın Dönüşü: Asef Bayat
Funda Çoban

Alain Badiou: Varlık ve Olay’ın Diyalektik İlişkisi
Buket Teneke

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 18,75
3₺ 6,25₺ 18,75
6₺ 3,13₺ 18,75
9₺ 2,08₺ 18,75