İndirim

Mitler, Rüyalar Ve Gizemler

Mircea Eliade

Çeviren: Cem Soydemir

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 24,00 TL 18,00 TL
KDV Hariç: 16,67 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

İnsanın evrendeki benzersiz varoluşunun sırrını açıklayabilecek iki farklı “gerçeklik” olduğunu söylüyor bize Eliade: Mitler ve Rüyalar. İki farklı dünya bu… Mitler Âlemi ve Rüyalar Âlemi. Peki, aslında ikisi de bir yalana dayanmıyor mu? Yani gerçek-olmayana? Gerçeğin arayışında gerçek-olmayandan ne umabiliriz? Mitler, geleneksel, arkaik insanın, “ilkelin” dünyasına açılan bir kapı… Rüyalarsa “modern” insanın bir takıntısı. Meseleyi geleneksel ve modernden açınca, belki de fark etmeksizin son yüzyılın –hattâ son birkaç yüzyılın– en önemli olaylarından birine temas etmiş oluyoruz: İki uygarlığın –bir tarafta geleneğin temsilcisi Doğu ile diğer tarafta modernliğin temsilcisi Batı’nın– karşılaşması ve hesaplaşması. Neyse ki etnoloji, oryantalizm, karşılaştırmalı dinler tarihi, derinlik psikolojisi ve bilinçdışının keşfi, gerçeküstücülük vb. sanattan bilime ve felsefeye kadar pek çok alandaki yenilikler, “tuhaf” ve “yabancı” görünen şeyi anlamayı nispeten kolaylaştırıyor.

Aslında dert hep aynı. İnsanın dünyadaki benzersiz varoluşuna bir açıklama getirmek, onu anlamlı kılmak. Mit Evren’in, dolayısıyla Dünya’nın ve Yaşam’ın, yani İnsan’ın nasıl var olduğunu… yani “gerçekten” var olmuş bir şeyi, meydana gelmiş bir olayı anlatır… Diğer bir deyişle, dünyanın nasıl meydana geldiğinin yorumundan başka bir şey değildir. 

Eliade bizi gene şaşırtmıyor. Başlangıç zamanına, tanrısal varlıkların gizemli dünyalarına her sayfasında şaşırtıcı düşsel bir yolculuğa çıkartıyor.

  • Çeviren: Cem Soydemir
  • Dinler Tarihi
  • Fiyatı: 24.00 TL
  • 287 Sayfa
  • Ebat: 14 x 21
  • Kasım 2017 
  • ISBN: 978-975-2410-87-9

Çağdaş İnançlar
I. Modern Dünyanın Mitleri
II. Soylu Vahşi Miti ya da Başlangıcın Güçlü Etkisi

Una Isola Muy Hermosa…
Yamyamın Endişeleri
İyi Vahşi, Yogi ve Psikanalist

Arkaik Gerçeklikler
III. İlkel Geleneklerde Cennet Özlemi
IV. İlkellerde Duyusal Deneyim ve Mistik Deneyim

İlk Gözlemler
Hastalık ve Eriştirme
“Seçilme”nin Morfolojisi
Aydınlanma ve İçgörü
Duyusal Deneyimin Yapısındaki Değişim
Duyu Dışı Algı ve Doğaüstü Güçler
“Büyülü Ateş” ve “Ateş Üzeride Hâkimiyet Kurma”
Duyular, Esrime ve Cennet

V.  Göğe Yükselme ve “Uyanıkken Görülen Rüya” Simgeciliği

Büyülü Uçuş
Buddha’nın Yedi Adımı
Dûrohana ve “Uyanıkken Görülen Rüya”

VI. Dinler Tarihinde Güç ve Kutsallık

Kutsalın Tezahürü (Hiyerofani)
Mana ve Gücün Tezahürü (Kratofani)
“Kişisel” ve “Kişisel-Olmayan”
Dinsel Deneyimin Çeşitliliği
Yüce Varlığın Yazgısı
“Güçlü Tanrılar”
Güce Dayalı Hint Dinleri
“Büyülü Ateş”
“Güçler” ve “Tarih”

VII. Yeryüzü Ana ve Kozmik Hiyerogamiler

Terra Genetrix
Ortaya Çıkış Mitleri
Anılar ve Nostaljiler
Yeryüzü Ana
Humi Positio: Yeni Doğan Çocuğun Toprağa Yatırılması
Yeraltındaki Dölyatağı Embriyolar
Labirentler
Kozmik Hiyerogamiler
Androjenlik ve Bütünlük
Tarihsel-Kültürel Bir Hipotez
 “Başlangıç Durumu”
İzangi ve İzanami
Cinsellik, Ölüm ve Yaratım
Yaratılış ve Kurban Etme
Yeryüzü Ana Âyinleri
İnsan Kurban Etme

VIII. Gizemler ve Tinsel Diriliş

Avustralya Kozmogonisi ve Mitolojisi
Karadjerilerin Eriştirme Töreni
Gizem ve Eriştirme
“Erkek Cemiyetleri” ve Gizli Cemiyetler
Acı Çekmenin Eriştirme Açısından Anlamı
Kadınların “Gizemleri”
Kadın Gizli Cemiyetleri
Canavar Tarafından Yutulmak
Eriştirmeye Özgü Ölüm Simgeciliği

Karşılaşma: Bir Emsal Vaka
IX. Dinsel Simgecilik ve Modern İnsanın Endişesi

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 18,00
3₺ 6,00₺ 18,00
6₺ 3,00₺ 18,00
9₺ 2,00₺ 18,00

Mircea Eliade (1907 - 1986)
Romanya’da doğmuş bir dinler tarihçisidir. Ama bundan fazlasıdır da: Felsefeci, kurmaca yazarı ve üniversite hocasıdır. Eliade’nin din üzerine incelemeleri, özellikle de kutsallığın tezahürleri üzerine çalışmalarıyla geçerliliğini bugün bile koruyan bir paradigma geliştirmiştir. Bükreş Üniversitesinde felsefe eğitimi almıştır. 1928 yılında Kalküta Üniversitesinde Sanskritçe eğitimi almak üzere Hindistan’a gitmiştir. Burada Hint felsefesi üzerine de çalışan Eliade Himalayalar’da altı aylık inzivaya çekilmiştir. Buradaki döneminde Gandhi ile de şahsen tanışmıştır. Romanya’ya döndükten sonra Yoga: Hint Mistisizminin Kökenleri Üzerine Bir Deneme başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Bu tez daha sonra Fransızca olarak yayımlanmıştır. 1945 yılında Paris’te Sorbonne Üniversitesinde İnsan Bilimleri Yüksek Araştırmalar Enstitüsünde çalışmaya başlamıştır. 1956 yılından emekli olduğu 1985 yılına dek Chicago Üniversitesinde dinler tarihi alanında çalışmalarını sürdürmüş ve ders vermiştir. 1986’da Chicago’da hayata gözlerini yummuştur. Eliade’nin din çalışmalarına en büyük katkısı geliştirdiği Sonsuz Dönüş teorisi olmuştur. Eliade’ye göre, yalnızca Kutsal’ın ve bir şeyin ilk ortaya çıkışının bir değeri vardır; bu nedenle, değer taşıyan sadece Kutsal’ın ilk ortaya çıkışıdır. Mitler ise Kutsal’ın ilk ortaya çıkışını tanımlar. Öyleyse mitsel zaman Kutsal’ın zamanıdır.
Eliade’nin dinsel simgeler ve mit alanındaki incelemelerinde sosyal bilim alanında 50’yi aşkın kuramsal çalışması vardır. Ayrıca edebiyat alanında da çeşitli eserler vermiştir. Çalışmalarını Rumence, İngilizce ve Fransızca kaleme almıştır.
Başlıca eserleri: Le Mythe de l’Éternel Retour (Sonsuz Dönüş Mitosu), Le Sacré et Le Profane (Kutsal ve Dindışı), Images et Symboles (İmgeler ve Simgeler), Traité d’histoire des religions (Dinler Tarine Giriş), Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy (Şamanizm), A History of Religious Ideas (Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi).

 

Cem Soydemir
1967 Ankara doğumlu. ODTÜ Sosyoloji bölümü mezunu. 1994’ten beri birçok kitabı Türkçeye kazandırdı. Ağırlıklı olarak edebiyat kuramı, sanat tarihi, sinema, eleştirel teori, sosyoloji, felsefe, siyaset bilimi ve sanat alanlarında kitap ve makale çevirileri yaptı. Muhtelif kitapların editörlüğünü üstlendi. Müzikle uğraştı. İki arkadaşıyla (Y. Aydın, D. Ertan) birlikte hazırladıkları “Geçmişten Günümüze Türk Müziği” başlıklı ortak araştırma çalışmasıyla Nimet Koray Müzik ödülünü kazandı. Kum heykel sergilerinde küratör olarak görev aldı. Kimi zaman başka işlerle uğraşsa da, çeviriden bir türlü vazgeçemiyor.
Çevirdiği eserlerden bazıları: Craig Brandist, Bahtin ve Çevresi; Claire Colebrook, Gilles Deleuze; Julien Benda, Aydınların İhaneti; George Basalla, Teknolojinin Evrimi; V. N. Voloşinov: Freudculuk; Alexander Nehamas Nietzsche: Edebiyat Olarak Hayat (Doğu Batı); Mihail Bahtin, Karnavaldan Romana; Sanat ve Sorumluluk; Keith Ansell-Pearson, Kusursuz Nihilist; R. W. Connel, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar (Ayrıntı); Mihail Bahtin, Dostoyevski Poetikasının Sorunları; György Lukács, Roman Kuramı; Thorsten Botz-Bornstein, Filmler ve Rüyalar; Daniel Frampton, Filmozofi (Metis); Vernon Hyde Minor, Sanat Tarihinin Tarihi; Yael Navaro, Kurmaca Mekân: Kuzey Kıbrıs’ın Duygu Coğrafyası (Koç Üniversitesi Yayınevi).