İndirim

Okültizm, Büyücülük Ve Kültürel Modalar

Mircea Eliade

Çeviren: Cem Soydemir

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 17,00 TL 12,75 TL
KDV Hariç: 11,81 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

Bildiğimiz dünya, düşünülenden hep daha geniştir… Bazen katı bir bilimsel gerçeklik içinde kalır, bazen de kültürel modalar halinde kendine daha geniş bir halka bulan astroloji, totem, sihir ve büyü gibi dile dolaşan, bilinçaltında gezinen eğilimlerle farklı düzeylerde yeniden yorumlanır. Ünlü dinler tarihçisi Mircea Eliade’nin eserlerinde birbirinden farklı kültürlerde kendine yer edinen sembol ve imgeler, inanç ve mitler esasen arkaik bir kökeni işaret eder: İnsanın kutsal ile kurduğu bağdır bu. Eliade popülerliğin tuzağına düşmeden bu sahadaki ustalığını gösterir. Okültizm, ezoterizm, büyücülük, Avrupa büyücülüğünün tarihyazımı, ölümün kökenine dair mitler, sanatçıların eserlerinde kültürel yaratımın gizli kodları, anlamları ve değişmeyen arketipler ve bu suretle kültürel modalara getirilen eleştiriler Eliade’nin bu kitapta incelediği bazı başlıklardır. 

Uzun yıllar süren araştırmaların ürünü olan bu yazılarda Eliade’nin yaşamı boyunca yaptığı çalışmaların genel bir özeti sunuluyor. Mircea Eliade akademik ve ortodoks geleneklerin dışında, her aşamada kendi özgün buluşlarını sergiliyor. Eliade’nin keşiflerinde, çeşitli yüzyıllarda ve farklı kültürlerde inanç ve kutsal arasındaki ilişkinin hiç de yalınkat ve düz bir çizgiyi takip etmediği görülecektir. İnsan bulunduğu o küçücük noktadan bütün bir dünyayı, evreni, yıldızları, ruhu, iyiliği ve kötülüğü, melekleri, şeytanları ve Tanrıyı nasıl yorumlamıştır? Ve daha da önemlisi, hangi tinsel nedenlerden ötürü insan kendi benliğini arzın merkezine sıkı sıkıya sabitlemiş ve buradan kâinatı seyre dalmıştır?

  • Çeviren: Cem Soydemir
  • Antropoloji / Kültürel Çalışmalar / Dinler Tarihi
  • Fiyatı: 17.00 TL
  • 172 Sayfa
  • Ebat: 14 x 21
  • Aralık 2016
  • ISBN: 978-605-9328-62-3

I.

Kültürel Modalar ve Dinler Tarihi
Sanatçının Şüphe Duyulmayan Mitolojileri
“Totem Ziyafetleri” ve Masalsı Develer
Planète İsimli Bir Dergi
Teilhard’ın Popülerliğinin Kültürel Önemi
Yapısalcılık Modası

II.

Dünya, Şehir, Ev
Kişinin Kendi Dünyasında Yaşaması
Evrendoğumsal (Kozmogonik) Şehir İnşası Modeli
Dünyanın Merkezindeki Ev
İsrail, Kutsal Toprak
Kozmik Dinler ve Kutsal Kitaba Dayalı Dinler

III.

Ölüm Mitolojileri: Bir Giriş
Ölümün Kökenine Dair Mitler
Cenaze Âyinlerinin Kozmolojik Simgeciliği
Bir Ölüm Ritüeli ve Kendinden Geçmeye Dayalı Ölüm Tasavvuru
Ayrılan Ruhun Çelişkili Çok Konumluluğu
Mitsel Cenaze Coğrafyaları
Karşıtların Birliği (Coincidentia Oppositorum) Olarak Ölüm

IV.

Gizembilim ve Modern Dünya
19. Yüzyıl Fransız Yazarları ve Gizembilime Duydukları İlgi
Ezoterik Öğretiler ve Çağdaş Bilim
En Son “Gizembilim Patlaması”
Yenilenme ve Arınma Umudu
Ezoterizme Farklı Bir Bakış: René Guénon

V.

Avrupa Büyücülüğüne Dair Bazı Saptamalar
Büyücülüğün Tarihyazımı ve Dinler Tarihi
Benandanti Vakası
Romanya’dan Benzer Örnekler: Strigoi ve “Diana’nın Birliği”
Căluşari’ler –Arınmak İçin Dans Edenler
Karşıtların Birleşmesi: Sântoaderi ve Zîne
Işıkları Söndürme (Lucerna Extincta)
Orji Âyinleri ve “Başlangıç” Özlemi

VI.

Ruh-Tin, Işık, Tohum
Antarjyotih (İç Işık) ve Güneşin Tohumu
Moğollar ve Tibetliler: Seminal-Işık
Tantracılıkta Işık ve Semen
Kundagolaka”: Oyun ve Aptal
Zevk Paradoksu
Xvarenah ve Seminal Sıvı
Maniheizm: Tutsak Kalmış Işık
“Karışma” ve “Ayrılma”
Fibionit Tarikatı: Meni ile Kutsama
Bir Fotizm Morfolojisi
Güney Amerika’dan Bir Örnek: “Güneş-Baba”, Işıksal-Cinsel Simgecilik ve Sanrısal Görüler

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 12,75
3₺ 4,25₺ 12,75
6₺ 2,13₺ 12,75
9₺ 1,42₺ 12,75

Mircea Eliade (1907 - 1986)
Romanya’da doğmuş bir dinler tarihçisidir. Ama bundan fazlasıdır da: Felsefeci, kurmaca yazarı ve üniversite hocasıdır. Eliade’nin din üzerine incelemeleri, özellikle de kutsallığın tezahürleri üzerine çalışmalarıyla geçerliliğini bugün bile koruyan bir paradigma geliştirmiştir. Bükreş Üniversitesinde felsefe eğitimi almıştır. 1928 yılında Kalküta Üniversitesinde Sanskritçe eğitimi almak üzere Hindistan’a gitmiştir. Burada Hint felsefesi üzerine de çalışan Eliade Himalayalar’da altı aylık inzivaya çekilmiştir. Buradaki döneminde Gandhi ile de şahsen tanışmıştır. Romanya’ya döndükten sonra Yoga: Hint Mistisizminin Kökenleri Üzerine Bir Deneme başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Bu tez daha sonra Fransızca olarak yayımlanmıştır. 1945 yılında Paris’te Sorbonne Üniversitesinde İnsan Bilimleri Yüksek Araştırmalar Enstitüsünde çalışmaya başlamıştır. 1956 yılından emekli olduğu 1985 yılına dek Chicago Üniversitesinde dinler tarihi alanında çalışmalarını sürdürmüş ve ders vermiştir. 1986’da Chicago’da hayata gözlerini yummuştur. Eliade’nin din çalışmalarına en büyük katkısı geliştirdiği Sonsuz Dönüş teorisi olmuştur. Eliade’ye göre, yalnızca Kutsal’ın ve bir şeyin ilk ortaya çıkışının bir değeri vardır; bu nedenle, değer taşıyan sadece Kutsal’ın ilk ortaya çıkışıdır. Mitler ise Kutsal’ın ilk ortaya çıkışını tanımlar. Öyleyse mitsel zaman Kutsal’ın zamanıdır.
Eliade’nin dinsel simgeler ve mit alanındaki incelemelerinde sosyal bilim alanında 50’yi aşkın kuramsal çalışması vardır. Ayrıca edebiyat alanında da çeşitli eserler vermiştir. Çalışmalarını Rumence, İngilizce ve Fransızca kaleme almıştır.
Başlıca eserleri: Le Mythe de l’Éternel Retour (Sonsuz Dönüş Mitosu), Le Sacré et Le Profane (Kutsal ve Dindışı), Images et Symboles (İmgeler ve Simgeler), Traité d’histoire des religions (Dinler Tarine Giriş), Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy (Şamanizm), A History of Religious Ideas (Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi).

 

Cem Soydemir
1967 Ankara doğumlu. ODTÜ Sosyoloji bölümü mezunu. 1994’ten beri birçok kitabı Türkçeye kazandırdı. Ağırlıklı olarak edebiyat kuramı, sanat tarihi, sinema, eleştirel teori, sosyoloji, felsefe, siyaset bilimi ve sanat alanlarında kitap ve makale çevirileri yaptı. Muhtelif kitapların editörlüğünü üstlendi. Müzikle uğraştı. İki arkadaşıyla (Y. Aydın, D. Ertan) birlikte hazırladıkları “Geçmişten Günümüze Türk Müziği” başlıklı ortak araştırma çalışmasıyla Nimet Koray Müzik ödülünü kazandı. Kum heykel sergilerinde küratör olarak görev aldı. Kimi zaman başka işlerle uğraşsa da, çeviriden bir türlü vazgeçemiyor.
Çevirdiği eserlerden bazıları: Craig Brandist, Bahtin ve Çevresi; Claire Colebrook, Gilles Deleuze; Julien Benda, Aydınların İhaneti; George Basalla, Teknolojinin Evrimi; V. N. Voloşinov: Freudculuk; Alexander Nehamas Nietzsche: Edebiyat Olarak Hayat (Doğu Batı); Mihail Bahtin, Karnavaldan Romana; Sanat ve Sorumluluk; Keith Ansell-Pearson, Kusursuz Nihilist; R. W. Connel, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar (Ayrıntı); Mihail Bahtin, Dostoyevski Poetikasının Sorunları; György Lukács, Roman Kuramı; Thorsten Botz-Bornstein, Filmler ve Rüyalar; Daniel Frampton, Filmozofi (Metis); Vernon Hyde Minor, Sanat Tarihinin Tarihi; Yael Navaro, Kurmaca Mekân: Kuzey Kıbrıs’ın Duygu Coğrafyası (Koç Üniversitesi Yayınevi).