İndirim

Resim Söz ve Yazı

Özgür Taburoğlu

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 22,00 TL 16,50 TL
KDV Hariç: 15,28 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

Modern düşünsel ya da sanatsal yaklaşımlarda, temel duyum ve ifade biçimleri ayrışırlar. Geleneksel sanat işlerine ait bütünlüklü imgeler, resim, söz ve yazı şeklinde alt parçalarına ayrılırlar. Sanatçı kavramı, renklere, seslere ya da harflere ustaca şekiller verebilen zanaatkârla, uzmanla eşanlamlı olmaya başlar.

İmgelerin, bilgiyle, düşünceyle, toplum vicdanıyla ya da siyasal eylemlerle olan bağları zayıflar. Modern sanat işleri, bu şekilde yaşamdan uzaklaşırken, diğer yandan da, avangart ya da pop-sanatın örneklediği gibi, tekrar hayata ve halka karışmaya yönelik bir gelgit içerisinde şekillenirler.

Özgür Taburoğlu'nun bu yeni çalışmasını değerli kılan da, düşünsel, etik ve siyasal sonuçları olabilen bu olguyu özgün şekillerde yüzeye çıkarmasından ileri gelir. Bu nedenle elinizdeki metin, sadece bir sanat kuramı gibi değil, felsefî bir çalışma olarak da okunabilir.

Özgür Taburoğlu, modern sanatsal ya da düşünsel yapıtlardaki, hem ayrışmaya hem de bütünleşmeye dönük bu kurucu gerilimi anlamaya çalışıyor.

Bu amaçla, temel yaklaşımına destekler bulabileceği metinleri okumaya girişiyor; Platon, Aristoteles, Walter Benjamin, Henri Bergson, Paul Cézanne, Jacques Derrida, Jacques Rancière, Jean Piaget, Ulus Baker, Latife Tekin, İsmail Tunalı, Carl Gustav Jung, Georg Lukacs, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ünal Nalbantoğlu, Sabri Ülgener, Marshall McLuhan gibi çok farklı yazar, sanatçı ve düşünürleri yan yana okuyarak, belirli bir imge kavrayışının izlerini bulmaya çalışıyor. Bu kadar farklı şahsiyeti bir arada tutansa, tümünün imgeyi, resim, söz ve yazının uyumlu bir birleşmesi ve ayrışması gibi anlamalarıdır.  

 

  • 343 sf.
  • ISBN: 978-605-5063-02-3

Giriş
Duyumların Paylaşımı Olarak İmge

Resim
I. İkon, Hafız ve Tespih: İkonkırıcı Yöntemler Üzerine
   İkon ve İdol
   Hafız
   Tespih ve Ezber

II. Geleneksel Resimlerde Çizgi, Renk ve Boşluk
   Çizgi ve Boşluk
   Yazının Dışına Taşan Resim

III. İmge ve İmaj: Fazla Görünür Olmanın Sonuçları
   İmajların Pedagojisi
   İmajların Pornografisi

IV. Yüzeysel Olanın Önemi: Lacan’da İmgesel Düzey
   Yanlış Tanımanın Önemi
   Aynada Yansımayan
   İmge ve Simge
   Aynada Yansıyan
   Beden İmgeleri ve Yalancı Emzikler

V. Arketipler Nasıl Görünürler?
   Bilinçdışının Resimleri
   Toplumsal Anımsama
   Farklı Anımsama Biçimleri

Söz
I. Retorik: Güzel Konuşmanın Yararları ve Zararları
   Eski Yunan’da Retorik
   Sözlü ve Yazılı Kültürlerde Retorik
   Sözün Eylem Hali

II. Gerçeklik Arayışı Olarak Dil Oyunları
   Kavramlar ve Dil Oyunları
   Metafor ve Metonimi
   Rüyaların Dili
   Tekerleme
   Resimli Dil Oyunları

III. Akademide Sözlü Bilgi Arayışları
   Dersler ve Eros
   Daímon
   Sese Karşı Kelime
   Sözel Bellek

IV. Çocuklar, Sesler ve Söylentiler
   Dert ve Deva Olarak Yazı
   Çocuk Dünyayı Nasıl Algılar?

Yazı
I. Yazıbilim: Metafiziklerden Uzak Durmanın Yolları
   Doğru Yazı
   Ses-Merkezli Düşünce
   Yazıbilim

II. Tipografi Sonrası Dünyada Resim, Söz ve Yazı
   Duyular Arasındaki Uyum
   Harflerin Dünyası
   Söz Olarak Yazı

III. Şiir, Nesir ve Hüner: Eski Şiirde Muhayyilenin Yeri
   Muhayyile ve Düzyazı
   Yeni Biçimsel Kaynaklar
   Trajik Sınır
   Düzyazının Faydaları

Edim
I. “Trajik İmge”nin Ortaya Çıkışı ve Kayboluşu
   İmgesiz ve Kavramsız Müzik
   Canlı Duvar Olarak Koro
   Koşuktan Düzyazıya
   Aşağıdakiler Nasıl Konuşurlar?
   Tragedya Sonrası Deneyler

II. Modern Mitolojinin Parçaları: “Diyalektik İmgeler”
   Görülen ve Okunan İmgeler
   Metanın Soruşturması
   Kapitalizmin ‘Yeni Doğa’sı

III. İmgelem: Algı ve Tasarım Olarak İmge
   Eylem Olarak İmge
   Sunum ve Temsil
   İmgelerin Analitiği

IV. Edimsel Sanat
   Edim ve Gösteri
   Duyumların Paylaşımı

Sonsöz
Başkasının İmgeleri

Kaynakça
Dizin

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 16,50
3₺ 5,50₺ 16,50
6₺ 2,75₺ 16,50
9₺ 1,83₺ 16,50

ÖZGÜR TABUROĞLU

Özgür Taburoğlu’nun, Doğu Batı, Defter, Toplum ve Bilim gibi der­­­gi­ler­de yer alan yazılarının yanında, Dünyevi ve Kutsal: Modern­lerin Maneviyat Arayışları (Metis, 2008) ve Kent Efsaneleri: Za­manımızın Batıl İnançla­rı ve Takıntıları (Doğu Batı, 2011) adlı kitapları yayımlandı.

1973 Kırşehir doğumlu olan ve bilgisayar mü­hen­disi olarak hayatını kazanan Taburoğ­lu’nun, Bejan ve Baran adın­da iki çocuğu var.