İndirim

Siyaset Felsefesi Tarihi

Editörler: Ahu Tunçel, Kurtul Gülenç

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 55,00 TL 41,25 TL
KDV Hariç: 38,19 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

Zihinlerimizi, çağımızın neredeyse ortak hissiyatı olarak nitelenebilecek çözümsüzlük hissinin yarattığı umutsuzluktan kurtaracak tek şey, kuşkusuz ki siyaset felsefesinin, siyasetin neliğine ilişkin tanımlamalarına dönüp bir kez daha bakmak, siyasal eylemlerimiz ve eylemlerimizin ilkeleri üzerine bir kez daha düşünmek olacaktır. Siyaset felsefesi tarihine ilişkin elinizdeki kitapta ortaya konulmaya çalışılan bu türden bir düşünme, iki temel faydayı beraberinde getiriyor: Güncel siyasetin değişim rüzgârının yönünü tespit etmek için güne damgasını vuran siyaset anlayışlarının sorunlarını tarihsel kaynaklarından takip ederek keşfetmek; bugün unutulan “iyi yaşam”-siyaset ilişkisini yeniden hatırlatarak, siyasal varoluşun anlam ve değerine ilişkin özsel bir sorgulamayı gerçekleştirmek.

Tarihsel ve siyasal analizi ortak bir potada eritmeyi hedefleyen bu türden bir düşünmenin ayırt edici özelliği, geleceğe ilişkin içkin ütopik bir bakışı içinde barındırmasıdır. İçkindir çünkü gelecekle kurulmaya çalışılan ilişki geçmişe perde çekilerek gerçekleştirilen geleceğe saf bir yönelme değildir; aksine geçmişten gelen bir tarih bilinciyle yapılan –yani bir anlamda gelenekleri bütünüyle atlamayan– ama geçmişin tozlu raflarına da saplanıp kalmayan – dolayısıyla nostaljik yönelimlere başvurmayan– bir yolculuğu andırır. Yolculuğun temel amacı son'lu bir tarih algısını sorgulayarak geçmişi ve geleceği şimdi'de birleştirebilmek, bu yolla şimdi'de alternatif olanı açığa çıkarabilmektir.

Walter Benjamin'in konuya ilişkin vurgusu bu aşamada hatırlanabilir: “(...) hiçbir olgu, bir neden olduğu için zorunlu olarak tarihsel olgu niteliğini kazanmaz. Bu niteliği olup bitişinin ardından, belki binlerce yıl sonra ortaya çıkan koşullar aracılığıyla kazanır. Bunu çıkış noktası yapan her tarihçi, olaylar dizisini bir tespih gibi parmaklarının arasından kaydırmaktan vazgeçer. Kendi çağının geçmişteki son derece belirli bir çağla paylaştığı konumu kavrar.” Siyaset Felsefesi Tarihi (Platon'dan Žižek'e), tıpkı Janus gibi hem geçmişe hem de geleceğe bakarak çağımızın konumunu daha iyi anlamamızı olanaklı kılmakla kalmıyor, aynı zamanda siyasete dair umut duyabilmemiz için tarihte varolan olanakları da gözler önüne seriyor.

  • Editörler:
  • Ahu Tunçel – Kurtul Gülenç
  • Siyaset Bilimi
  • Fiyatı: 55.00 TL
  • 861 Sayfa
  • Ebat: 16,5 x 24
  • 3. Baskı, Ekim 2017 
  • ISBN: 978-605-5063-03-0
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 41,25
3₺ 13,75₺ 41,25
6₺ 6,88₺ 41,25
9₺ 4,58₺ 41,25

AHU TUNÇEL

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölü­mü’nde tamamladı. İstanbul Üniversite­si Sosyal Bilimler Enstitü­sü Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı’nda yazdığı “Öz­­ne ve Birey Kavramları Bağlamında Nietzs­che’nin Modernliği Eleşti­risi” başlıklı teziy­­le yüksek lisans derecesini aldı. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset ve Sosyal Bilim­ler Anabilim Dalı’nda doktora derecesi alan yazarın dok­­tora tezi 2010 yılında Bir Siyaset Felsefesi: Cumhuriyetçi Özgürlük başlığıyla kitap ola­rak yayımlan­dı. 2002 yılından bu yana Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde gö­rev yap­­­makta olan Tunçel’in siyaset felsefesi alanında çeşitli kitap ve dergilerde ya­yım­lan­mış yazı­ları bulunmaktadır.

 

KURTUL GÜLENÇ

1979 yılında Bursa’da doğdu. 1997 yılında girdiği Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’n­de­­ki lisans eğitimini 2002 yılında tamamladıktan sonra, 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fel­sefe Bölümü’nden yüksek lisans, 2010 yılında da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölü­mü’n­den doktora derecelerini aldı. Felsefelogos, Baykuş, Yeditepe’de Felsefe, Felsefe Dün­yası, Felsefe Yazın, Cogito, Özne, Kaygı gibi ulusal ve uluslararası dergilerde çeşitli ma­­kaleleri ve çevirileri yayımlandı. Gülenç’in Önder Kulak ile birlikte kaleme aldığı Marx’ın Halleri: Marksist Düşüncede Diyalektik Bir Yolculuk adlı kitabının yanı sıra yine Önder Kulak ile birlikte dilimize kazandırdığı Basın Özgürlüğü Üzerine adlı kitap çe­virisi de bulunmaktadır. 2004-2010 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’n­de öğ­retim görevlisi olarak çalışan Gülenç, hâlen Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bö­lü­mü’n­de öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.