İndirim

Yunan Mi̇tolojisinde Aşk

Turhan Yörükân

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 150,00 TL 112,50 TL
KDV Hariç: 104,17 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar
Yunan Mitolojisinde Aşk, sevme-sevişme ve üreme isteği denen tanrılaştırılmış bir sâiki temsil etmekte olan Aphrodite’nin ve Eros’un (Aşk’ın) etkisi ile meydana gelmiş olan olayların ünlü mitolojik kahramanlar üzerindeki etkilerini inceleme konusu yapan bir kitaptır.
Kitabımız, ulvî aşkın tanrıçası Aphrodite Ourania ile sıradan, dünyevî olan aşkın tanrıçası Aphrodite Pandemos’un çeşitli ilişki türleri üzerinde yaptığı etkiyi, sosyolojik ve psikolojik yorumlamaları ile birlikte vererek, insanı anlama ve anlatma konusuna önemli bir katkı sağlamaya çalışmaktadır.
Ünlü mitolojik kahramanların eylemlerinin anlatıldığı Yunan Mitolojisinde Aşk adlı kitap ile tanrısal varlıkların eylemlerinin anlatıldığı Yunan Mitolojisinde Doğu-Batı Bütünleşmesi adlı kitabımız, birbirini tamamlayan; antik dünyada meydana gelmiş olan kültürel alış verişin bugünün Batı Dünyası’na nasıl aktarılmış olduğunun bir sunumunu yapmakta, ele alınmış olan mitolojik öykülerin Rönesans’tan bu yana bugünün bilimini, felsefesini, edebiyatını, müziğini, plâstik sanatlarını, hattâ sinema dünyasını nasıl etkilemiş olduğunu açık bir şekilde göstermeye çalışmaktadır.
Elinizdeki kitaplar, size Antik Çağ plâstik sanatçı ve edebiyatçılarından Paul Cézanne’a ve Salvador Dali’ye; Sophokles, Shakespeare, Goethe ve Jean Cocteau’ya varıncaya kadar ünlü kişilerin mitolojik kişilerden nasıl etkilenmiş olduklarını gözler önüne sermekte; ilginizi çekebileceği ümidi ile size karşılaştırmalı bir kültür tarihi verisi sunmaktadır.  
 
  • Mitoloji
  • Fiyatı: 150.00 TL
  • 599 Sayfa
  • Ebat: 20,3 x 27
  • Bez Cilt
  • Kuşe Kâğıt 
  • Renkli Basım
  • Haziran 2018 
  • ISBN:  978-605-2133-09-5
Aphrodite’nin Ünlü Heykeli ve Tapınağı Üzerine Bir Açıklama
 
GİRİŞ
 
BÖLÜM I
Aphrodite ve Eros
Aphrodite Ourania
Aphrodite Pandemos
Eros ve Anteros
 
BÖLÜM II
İnsanın Yaradılış Öyküsü
Prometheus ile Kardeşi
Yaratma ve Yok Etme Süreci
Aşk İlişkilerinde Farklılaşma
 
BÖLÜM III
Aşk Uğruna Ölenler
Orpheus ile Eurydike
Admetos ile Alkestis
Keyks ile Alkyone
Hero ile Leandros
Pyramus ile Thisbe
 
BÖLÜM IV
Aşkta İhanete Uğrayanlar
Herakles ile Deianeira
İason ve Medeia
Paris ile Oinone
Aineias ile Dido
 
BÖLÜM V
Aşkta Yasak İlişkiler
Myrrha ile Kinyras
Oidipus ile İokaste
Byblis ile Kaunos
Hippolytos ile Phaidra
Prokne ile Philomela
 
BÖLÜM VI
Aşkta Sapık İlişkiler
Pygmalion ile Galateia
Protesilaos ile Laodameia
Ekho ile Narkissos
Minos ile Pasiphae
Oğlancılık ve Sevicilik
 
Bibliyografya
 
Soy Ağacı Tabloları
Gaia’nın Soy Ağacı
Ouranos’un Soy Ağacı
Pontos’un Soy Ağacı
Zeus’un Soy Ağacı
Aphrodite’nin Soy Ağacı
İapetos’un Soy Ağacı
Aiolos’un Soy Ağacı (Kızları)
Aiolos’un Soy Ağacı (Oğulları I)
Aiolos’un Soy Ağacı (Oğulları II)
Aiolos’un Soy Ağacı (Oğulları III)
Atlas’ın Soy Ağacı (Kızları I)
Atlas’ın Soy Ağacı (Kızları II)
Dardanos’un Soy Ağacı
Tyro’nun Soy Ağacı
İo’nun Soy Ağacı
Danae’nin Soy Ağacı
Lykaon’un Soy Ağacı
Europa’nın Soy Ağacı
Tantalos’un Soy Ağacı
Leda’nın Soy Ağacı
Kadmos’un Soy Ağacı
Pandion’un Soy Ağacı
İnakhos’un Soy Ağacı
Talaos’un Soy Ağacı
Asopos’un Soy Ağacı (Kızları)
 
Açıklamalı İndeks
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 112,50
3₺ 37,50₺ 112,50
6₺ 18,75₺ 112,50
9₺ 12,50₺ 112,50

Turhan Yörükân
 
1927 yılında İstanbul’da doğmuş olan Turhan Yörükân, lise öğrenimini Lâtince eğitim veren okullarda tamamladıktan sonra DTCF Felsefe Bölümü’nü bitirirken, Aydın Sayılı’nın yönetiminde faaliyet gösteren İlim Tarihi kürsüsünden mezun olan ilk kişi olmuştur. Aynı fakültede psikoloji ve pedagoji asistanı olarak göreve başlamış; “Kültür ve Kişilik” konusunda hazırladığı doktora tezini H. Ziya Ülken ve Hans Freyer gibi önemli hocaların dahil olduğu beş kişi önünde üstün bir başarıyla vermiştir. Daha sonra İ. Ü. Edebiyat Fakültesi’ne geçmiş; burada sosyoloji, sosyal psikoloji ve araştırma metodolojisi dersleri vermiştir. Gene aynı tarihlerde Yüksek Savunma Akademisi’nde dersler verirken İmar ve İskân Bakanlığı’nda şehirleşme ve şehir politikaları üzerine önemli çalışmalarda bulunmuştur.
Yazarımızın yaptığı çalışmalara, yayımladığı eserlere ve kendisine yapılan bilimsel atıflara ilgi duyanlara, internet sayfalarına baş vurmalarını önermekteyiz. Felsefe, psikoloji, kişilik oluşması, şehir­konut sosyolojisi ve sosyal psikolojisi konularında yayınları bulunan Turhan Yörükân, bütün hayatı boyunca her türlü mitolojiye, özellikle Yunan mitolojisine büyük ilgi duymuş bir kişidir. Yunan Mitolojisinde Aşk ve Yunan Mitolojisinde Doğu-Batı Bütünleşmesi adlı eserleriyle çok yönlü kültürel birikimini sergilerken, çeşitli disiplinlerde ve farklı çalışma alanlarında geçen akademik hayatının birikimini bu yolla kitaplarına da yansıtmış bulunmaktadır.
Görüleceği üzere, Turhan Yörükân’ın Batı kültürünü ve zihniyetini derinden etkilemiş ve ona yön vermiş olan Yunan mitolojisine bu şekilde yetkinlikle eğilmesi; onun trajik, arketipsel kahramanlarının hikâyelerini sade, gösterişsiz ama psikolojik, sosyolojik ve felsefî derinlikleriyle okuyucularına –Batı edebiyatı, plâstik sanatları ve müzik üzerindeki etkileriyle– yansıtmaya çalışması, yıllarca süren titiz ve meraklı bir çabanın yanısıra Erken Cumhuriyet döneminin ruhlarda bıraktığı derin izlerin de bir sonucu olsa gerektir.