İndirim

Yunan Mitolojisinde Doğu-Batı Bütünleşmesi

Turhan Yörükân

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 150,00 TL 112,50 TL
KDV Hariç: 104,17 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar
Tanrıların doğrudan doğruya ve dolaylı bir şekilde eylemlerini incelemekte olan Yunan Mitolojisinde Doğu-Batı Bütünleşmesi adlı kitap, aynı zamanda Mısır, Mezopotamya, Suriye, Kıbrıs ve Anadolu antik kültürlerinin yunanîleştirilerek Batı’ya nasıl aktarılmış olduğunu inceleme konusu yapmaktadır.
Kitabımız, tanrı ve tanrıçaların belli başlı eylemlerini ele almanın yanında, tanrıların, tanrıçaların, özellikle de ana-tanrıçaların bir görevi olarak, bereketlilik üzerinde ağırlıklı olarak durmakta; Yunan Mitolojisinde Aşk adlı kitabımızda ele alınan konulara tanrı ve tanrıçalar açısından açıklık getirmek gibi bir görevi de üstlenmiş bulunmaktadır.
Ünlü mitolojik kahramanların eylemlerinin anlatıldığı Yunan Mitolojisinde Aşk adlı kitap ile tanrısal varlıkların eylemlerinin anlatıldığı Yunan Mitolojisinde Doğu-Batı Bütünleşmesi adlı kitabımız, birbirini tamamlayan; antik dünyada meydana gelmiş olan kültürel alış verişin bugünün Batı Dünyası’na nasıl aktarılmış olduğunun bir sunumunu yapmakta, ele alınmış olan mitolojik öykülerin Rönesans’tan bu yana bugünün bilimini, felsefesini, edebiyatını, müziğini, plâstik sanatlarını, hattâ sinema dünyasını nasıl etkilemiş olduğunu açık bir şekilde göstermeye çalışmaktadır.
Elinizdeki kitaplar, size Antik Çağ plâstik sanatçı ve edebiyatçılarından Paul Cézanne’a ve Salvador Dali’ye; Sophokles, Shakespeare, Goethe ve Jean Cocteau’ya varıncaya kadar ünlü kişilerin mitolojik kişilerden nasıl etkilenmiş olduklarını gözler önüne sermekte; ilginizi çekebileceği ümidi ile size karşılaştırmalı bir kültür tarihi verisi sunmaktadır.  
 
  • Mitoloji
  • Fiyatı: 150.00 TL
  • 581 Sayfa
  • Ebat: 20,3 x 27
  • Bez Cilt
  • Kuşe Kâğıt 
  • Renkli Basım
  • Haziran 2018 
  • ISBN:  978-605-2133-10-1
GİRİŞ
 
BÖLÜM I
Aphrodite’nin Klâsik Yunan ve Roma Mitolojisine Dahil Edilmesiyle Oluşan “Syncretic” Bütünleşme
Aphrodite ve Yakın Doğulu Benzerleri
Aphrodite, Ares ve Hephaistos
Aphrodite, Hermes ve Hermaphroditos
Aphrodite, Ankhises ve Eos
Aphrodite, Myrrha ve Adonis
 
BÖLÜM II
Zeus’un Aşklarıyla Akdeniz’de Kurulmak İstenen Sosyo-Kültürel ve Politik İlişki Ağı
Argoslu İo ile Zeus
Zeus, Kallisto ve Arkas
Zeus, Danae ve Perseus
Zeus ile Agenor’un Kızı Europa
Zeus ile Atlas’ın Kızları Pleiadlar
Zeus ile Tros Oğlu Ganymedes
Temel Tanrılık Özellikleriyle Zeus
 
BÖLÜM III
Kurduğu Bilicilik Merkezleriyle ve Sonuçsuz Kalmış Homo-Hetero Aşklarıyla Apollon
Anadolulu, Lykialı Apollon
Bilicilik Merkezleri ve Biliciler
Apollon, Daphne ve Marpessa
Apollon, Koronis ve Asklepios
Hyakinthos, Kyparissos ve Oğlancılık
 
BÖLÜM IV
Ana-Tanrıçalar, Bereket Tanrıçaları, Çocukları ve Ölüp Dirilen Sevgilileri
Rheia, Hera ve Eileithyia
Leto, Artemis ve Hekate
Demeter, Kızları ve Oğlu
Öbür Dünya’ya Gidip-Dönenler
 
BÖLÜM V
Semele’nin, Persephone’nin ve Zeus’un Oğlu Olarak Dionysos (Bakkhos) ve Zagreus
Dionysos’un Tanrılaşma Süreci
Dionysos’un Dadıları ve Mainadlar
Dionysos’un Aşk İlişkileri
Bir Osiris-Dionysos Karşılaştırması
Belirgin Yönleriyle Dionysos
 
BÖLÜM VI
Pan, Priapos ve Dionysos’un Alayına Katılan Tanrılar ve Yandaş Yaratıklar
Hermes’in Oğlu Olarak Pan
Pan ile Pitys veya Çam Ağacı
Pan, Syrinks ve Pan Flütü
Pan’ın Hayatından Bir Kesit
Ekho, Pan ve Ay-Tanrıça Selene
Pan’a ve Tabiata Saygı
Lampsakoslu Priapos
Silenoslar ve Satyroslar
 
BÖLÜM VII
Sokrates-Öncesi Filozofların Sistemlerini Etkilemiş Olan Mitolojik Unsurlar
 
Bibliyografya
 
Soy Ağacı Tabloları
Gaia’nın Soy Ağacı
Ouranos’un Soy Ağacı
Pontos’un Soy Ağacı
Zeus’un Soy Ağacı
Zeus’un Ölümlü Sevgilileri, Çocukları ve Torunları
Zeus’un Diğer Ölümlü Sevgilileri, Çocukları ve Torunları
Aphrodite’nin Soy Ağacı
İapetos’un Soy Ağacı
Aiolos’un Soy Ağacı (Kızları)
Aiolos’un Soy Ağacı (Oğulları I)
Aiolos’un Soy Ağacı (Oğulları II )
Aiolos’un Soy Ağacı (Oğulları III )
Atlas’ın Soy Ağacı (Kızları I)
Atlas’ın Soy Ağacı (Kızları II )
Dardanos’un Soy Ağacı
Tyro’nun Soy Ağacı
İo’nun Soy Ağacı
Danae’nin Soy Ağacı
Lykaon’un Soy Ağacı
Europa’nın Soy Ağacı
Tantalos’un Soy Ağacı
Leda’nın Soy Ağacı
Kadmos’un Soy Ağacı
Pandion’un Soy Ağacı
İnakhos’un Soy Ağacı
Talaos’un Soy Ağacı
Asopos’un Soy Ağacı (Kızları)
 
Açıklamalı İndeks
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 112,50
3₺ 37,50₺ 112,50
6₺ 18,75₺ 112,50
9₺ 12,50₺ 112,50

Turhan Yörükân
 
1927 yılında İstanbul’da doğmuş olan Turhan Yörükân, lise öğrenimini Lâtince eğitim veren okullarda tamamladıktan sonra DTCF Felsefe Bölümü’nü bitirirken, Aydın Sayılı’nın yönetiminde faaliyet gösteren İlim Tarihi kürsüsünden mezun olan ilk kişi olmuştur. Aynı fakültede psikoloji ve pedagoji asistanı olarak göreve başlamış; “Kültür ve Kişilik” konusunda hazırladığı doktora tezini H. Ziya Ülken ve Hans Freyer gibi önemli hocaların dahil olduğu beş kişi önünde üstün bir başarıyla vermiştir. Daha sonra İ. Ü. Edebiyat Fakültesi’ne geçmiş; burada sosyoloji, sosyal psikoloji ve araştırma metodolojisi dersleri vermiştir. Gene aynı tarihlerde Yüksek Savunma Akademisi’nde dersler verirken İmar ve İskân Bakanlığı’nda şehirleşme ve şehir politikaları üzerine önemli çalışmalarda bulunmuştur.
Yazarımızın yaptığı çalışmalara, yayımladığı eserlere ve kendisine yapılan bilimsel atıflara ilgi duyanlara, internet sayfalarına baş vurmalarını önermekteyiz. Felsefe, psikoloji, kişilik oluşması, şehir­konut sosyolojisi ve sosyal psikolojisi konularında yayınları bulunan Turhan Yörükân, bütün hayatı boyunca her türlü mitolojiye, özellikle Yunan mitolojisine büyük ilgi duymuş bir kişidir. Yunan Mitolojisinde Aşk ve Yunan Mitolojisinde Doğu-Batı Bütünleşmesi adlı eserleriyle çok yönlü kültürel birikimini sergilerken, çeşitli disiplinlerde ve farklı çalışma alanlarında geçen akademik hayatının birikimini bu yolla kitaplarına da yansıtmış bulunmaktadır.
Görüleceği üzere, Turhan Yörükân’ın Batı kültürünü ve zihniyetini derinden etkilemiş ve ona yön vermiş olan Yunan mitolojisine bu şekilde yetkinlikle eğilmesi; onun trajik, arketipsel kahramanlarının hikâyelerini sade, gösterişsiz ama psikolojik, sosyolojik ve felsefî derinlikleriyle okuyucularına –Batı edebiyatı, plâstik sanatları ve müzik üzerindeki etkileriyle– yansıtmaya çalışması, yıllarca süren titiz ve meraklı bir çabanın yanısıra Erken Cumhuriyet döneminin ruhlarda bıraktığı derin izlerin de bir sonucu olsa gerektir.