logo Afişler

Sosyoloji

KİMLİK POLİTİKALARI - Editör: Fırat Mollaer
KİMLİK POLİTİKALARI - Editör: Fırat Mollaer

Modern insanın benlik saplantısı ile iktidarların, aslında kendi ben­liklerine hapsolmuş ve içe kapanmış bireyler üzerinde tatbik ettikleri politikalar bir ironiyi de gözler önüne serer: Bir yanda "ben kimim", ne istiyorum, neyi değerli ve önemli buluyorum, hayat benim için ne anlam  [ ... ]

Foucault'yu Unutmak - Jean Baudrillard
Foucault'yu Unutmak - Jean Baudrillard

Niçin Foucault'yu unutmalıyız?
Baudrillard'a göre Foucault'nun söylevi iş işten geçtikten sonra ortaya çıkan bir mesih, iş işten geçtikten sonra yapılmaya çalışılan bir devrim gibi, iş işten geçtikten sonra verilmiş bir söylev olma özelliğine sahiptir [ ... ]

OSMANLI ve AVRUPALILAR - Oğuz Adanır
OSMANLI ve AVRUPALILAR - Oğuz Adanır

   Osmanlı'nın Avrupa ile ilişkisi basit bir etkileyen ve etkilenen düzleminde görülemez. Eğer böyle olsaydı toplumların üstünlükleri veya gerileme nedenleri sıradan koşullarla izah edilmiş olacaktı. Bugüne dek Avrupa ile olan inişli çıkışlı ve muhataralı akıl/gönül i [ ... ]

OSMANLI ve ÖTEKİLER - Oğuz Adanır
OSMANLI ve ÖTEKİLER - Oğuz Adanır

    Genellikle ışığın kaynağı, üretici olmak yerine yansıtıcısı, tüketicisi olmayı yeğleyen 'aydınlara' sahip toplumlardan biriyiz. Gelen ışığı sorgulamayan, gerçek bir ışık olup olmadığını anlamadan hesabına geçirenler aslında kendilerinden çok ait oldukları  topl [ ... ]

SOSYOLOJİ KURAMLARI TARİHİ - HANS FREYER
SOSYOLOJİ KURAMLARI TARİHİ - HANS FREYER

 Kendisini büyük bir coşkuyla toplumsal hareketlerin yasalarını öğrenmeye veren bu yeni bilgi dalı, kısa zaman içinde ustalarını yetiştirmekte zorlanmaz. Comte, Saint-Simon, Spencer, Durkheim, Le Play, Pareto, Weber, Tönnies, ve Simmel gibi isimler bu büyük yapının harcına katkı vere [ ... ]

Çağdaş Sosyoloji Kuramları - Ruth A. Wallace / Alison Wolf
Çağdaş Sosyoloji Kuramları - Ruth A. Wallace / Alison Wolf

 İnsanlar genel olarak kuram okumaya pek hevesli değillerdir. Onu okullar, fabrikalar ve banliyöler ile seçimler, düğünler, grevler, oyunlar ve futbol maçlarından muteşekkil 'gerçek dünya'nın üstünde serbestçe yüzen bir bilmeceler öbeği gibi. yalnız birbirleri ile ilişkili s [ ... ]

KENT EFSANELERİ - Özgür Taburoğlu
KENT EFSANELERİ - Özgür Taburoğlu

Batıl inançları genelde aynı şekilde algılarız: Eski zamanlarda ve uzak yerlerde yaşayan insanların 'yanlış anlamaları' der, geçeriz. Ne derece doğru olduğu tartışılabilecek bu varsayımımızı, yeniden ele almakta fayda var.  Örneğin bir batıllık görünümü olan kent efsaneleri, metropol [ ... ]

GEORG SIMMEL Editör: Jale Özata Dirlikyapan
GEORG SIMMEL Editör: Jale Özata Dirlikyapan

“Hayvanlar yalnızca nedenselliğin peşindedir; tanrılar ise anlamın; ve yalnız insan her ikisi ile birlikte yaşamak zorundadır.” Ve bu durum insan yazgısını anlayabilmek için nedensellikle anlamın ikili kıskacını olabildiğince kavramayı gerektirir. Modern sosyo [ ... ]

BİLİM SOSYOLOJİSİ İNCELEMELERİ
BİLİM SOSYOLOJİSİ İNCELEMELERİ

Genel olarak bilim sosyolojisi literatüründe üç gelenekten söz edilebilir. İlki; bilimsel doğruluk ve geçerlik kriterlerinin hiçbir tarihsel-sosyal kökene bağlanamayacağını savunan; ve dolayısıyla, bilim topluluğunun 'kendine has' normlara sahip, 'özgür' bire [ ... ]

FRANKFURT OKULU - Editör: Emre Bağce
FRANKFURT OKULU - Editör: Emre Bağce

Frankfurt Okulu, Batı düşünce tarihinin en bunalımlı yıllarında bir kırılma ânına rastlar.
Bir grup entelektüel, kapitalizm ve faşizm için alternatif sayılabilecek dünya görüşlerini “Frankfurt Okulu” çatısı altında bir araya toplamışlardı. Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse, Fromm –mü [ ... ]

TARİH FELSEFESİNİN PROBLEMLERİ - Georg Simmel
TARİH FELSEFESİNİN  PROBLEMLERİ - Georg Simmel

“Tarih eğer bir kukla oyunu olmayacaksa, ruhsal olayların tarihidir.
Anlattığı bütün dışsal olaylar, bir yandan itkilerle irade eylemleri arasındaki köprülerden, öte yandan o dış olayların sebep olduğu duygu reflekslerinden başka bir şeydir.  
Ruh (Geist), düşünmekte olduğunun bilincine varmadan [ ... ]

ESKİ DÜNYAYA YENİ BİR BAKIŞ - Oğuz Adanır
ESKİ DÜNYAYA YENİ BİR BAKIŞ - Oğuz Adanır

Geçmişin devasa gölgesinden bakıldığında, her toplum kendi benzersiz yolculuğuna çıkmıştır. Bu yolculuk içinde farklı ilişki türleri, zihinsel ve estetik kalıplar, inanç ve yaşam tarzları kendine ait olan renkleri ve peyzajları üretmişlerdir.

“Zihin yapısına ilişmeden, hiçbir toplumda hiç [ ... ]

TARİHSEL SOSYOLOJİ - Elisabeth Özdalga
TARİHSEL SOSYOLOJİ - Elisabeth Özdalga

Philip Abrams, Tarihsel Sosyoloji’yi şu şekilde tanımlar: “Tarihsel sosyoloji, geçmiş ile bugün arasındaki ilişkiye evrimsel gelişim şemaları giydirmeye çalışma meselesi değildir. Yalnızca bugüne bir tarihsel arka plan tanıtma meselesi de değildir. Bir yandan kişisel fa [ ... ]

BURJUVA - Werner Sombart
BURJUVA - Werner Sombart

Burjuvazi… XIV. yüzyıl Floransa doğumlu... “La sollicitudine e cura delle cose, cioe la masserizia”... (İyi bir ev sahibi ekonomik yaşantısını akla uygun bir hale getirir)...
Toplumu ataletten kurtaracak yeni bir güç ortaya çıkıyor.
Dünyayı bir ‘tasarım’ olarak görüp onu kendi idealleri için yeniden  [ ... ]

ŞERİF MARDİN OKUMALARI - Editör: Taşkın Takış
ŞERİF MARDİN OKUMALARI - Editör: Taşkın Takış

Şerif Mardin… Sosyolog, tarihçi, entelektüel…Bağımsız ve aykırı bir kişilik…Herhangi bir grup ve çevreyle kolayca örtüşmeyen söylemlerin sahibi. Yıllar içinde, çevresindeki hiçbir yörüngenin cazibesine kapılmadığından kendine ait bir dil ve okunmaya değer derinlikli bir dünya inşa ediyor.

MİLLİYETÇİLİK KURAMLARI: ELEŞTİREL BİR BAKIŞ - Umut Özkırımlı
MİLLİYETÇİLİK KURAMLARI: ELEŞTİREL BİR BAKIŞ - Umut Özkırımlı

Umut Özkırımlı, çoktandır tıkanmış olan bir tartışmanın ötesine geçmeyi başarıyor. Lehte veya aleyhte bir kavram tekeli yaratmaksızın, öncelikli olarak bu sahanın karmaşık dilini ayrıntılı ve sistematik bir şekilde çözümlüyor.
Şimdiye kadar milliyetçilik ile ilgili birikmiş zengin literatürü  [ ... ]

ORTA DOĞU'DA KÜLTÜREL GEÇİŞLER - Şerif Mardin
ORTA DOĞU'DA KÜLTÜREL GEÇİŞLER - Şerif Mardin

Batı’nın okuduğu bir Doğu olduğu gibi, Doğu’nun da kendisini ‘içeriden’ okuduğu ve tanımladığı başka bir ‘Doğu’ var.
Birinci yöntemin uluslararası alanda gösterdiği tek yönlü başarıya karşılık ikinci okuma tarzı aynı şansı elde edememiştir.
Bugün dünyanın Orta Doğu hakkında s [ ... ]

MODERNLEŞME: BAŞKALDIRI VE DEĞİŞİM - S. N. Eisenstadt
MODERNLEŞME: BAŞKALDIRI VE DEĞİŞİM - S. N. Eisenstadt

Batı’dan başlayarak tüm dünyaya yayılan modernleşmenin temel özelliği, her şeyden önce insan eliyle kurulmuş siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel tüm yapıların değişime uğraması olmuştur. Yakın dönemdeki her devlet, her toplum, her birey bu olguyla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Her birinin bu m [ ... ]

ORYANTALİZM: Tartışma Metinleri - Editör: Aytaç Yıldız
ORYANTALİZM: Tartışma Metinleri - Editör: Aytaç Yıldız

Edward Said’in Oryantalizm adlı kitabının yayımlanışının ardından Batı’daki entelektüel çevreler tuhaf bir gürültüyle uyandılar. Yabancısı oldukları bir sesti bu…
Kendi üniversitelerinde yetişmiş, klasik kültüre hâkim, edebiyat ve filoloji uzmanı olan Edward Said, Doğu ve Batı ilişkilerinde yen [ ... ]

SİMÜLAKRLAR VE SİMÜLASYON - Jean Baudrillard
SİMÜLAKRLAR VE SİMÜLASYON - Jean Baudrillard

XX. yüzyılın önemli iddialı çıkışlarından biri kuşkusuz Jean Baudrillard’ın “Simülasyon” kuramıdır. Baudrillard, radikal ve ayrıksı düşünceleriyle Batı toplumundan yayılan krizi haber verir. Baudrillard’a göre bugünkü sistemi kavramak için dolaşıma sürülen tezler [ ... ]

Sosyoloji Kitapları Devamı..

Son çıkan dergiler

  • Sayı 67: ŞEHİR YAZILARI - I

      Şehirler, mekânın yazdığı tarihlerdir ve her mekân bir doğa ve tarih kitabı gibi okunup yorumlanabilir. Şehirler, doğa ve tarihin bilincidir. Onda tüm bi...
  • Sayı 66: MARJİNAL SOHBETLER - II

    SEN OLMADAN BEN NASIL KONUŞABİLİRİM? Dostlarla gerçek bir sohbetin arayışı içinde oluruz çoğu zaman. Üzerimize çöken yığınla şeyi hafifletmek vebir ...
  • Sayı 65: MARJİNAL SOHBETLER - I

    SEN OLMADAN BEN NASIL KONUŞABİLİRİM? Dostlarla gerçek bir sohbetin arayışı içinde oluruz çoğu zaman. Üzerimize çöken yığınla şeyi hafifletmek ve bir...

Son çıkan kitaplar