İndirim

Tarih Üzerine Yazılar

Fernand Braudel

Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 24,00 TL 18,00 TL
KDV Hariç: 16,67 TL
Miktar:

Tarihe bakış ve tarihyazımı bir daha asla eskisi gibi olmadı Annales Tarih Okulunun ortaya koyduğu yetkin eserlerin ardından. Tüm dünyada tarihçilik anlayışı sonsuza kadar değişti. Bütüncül bir tarih anlayışına sahiplerdi. Tarihsel değişmelere yol açan bütün unsurları hesaba katarak çalışmalarını yürüttüler. Geçmişi ve bugünü anlamak için, bütün insan bilimlerinin biraraya gelmesini ve diğer disiplinlerden sonuna kadar faydalanılmasını savundular. Bu amaca ulaşmak için bir yanda son derece sabır ve titizlik isteyen arşiv çalışmaları ve belgeye dayalı tez savunuları ve kanıtlar, diğer yanda tüm bunları yorumlayacak çok yönlü bir entelektüel ilgi ve derinlik…
İşte tam burada Fernand Braudel’in hayatı, tarih görüşü ve eserleri bu tarih devrimini anlamak için daha da değer kazanıyor. Tarih artık sadece bir bilim değil, bir edebî tür ve âdeta sanata dönüşüyor onun kaleminde. “Tarihin Zamanları”, “İnsan Bilimlerinin Birliği ve Çeşitliliği”, “Tarih ve Sosyoloji” ve “Tarihsel Bir İktisat için” bu kitaptaki yazılardan sadece birkaçı. Ve burada aslında Braudel, gelecek nesil tarihçiler için çok daha esaslı bir hedef gösteriyor dünü, bugünü, yarını anlamak adına… Artık herhangi bir tarihsel olay anlaşılmak isteniyorsa sadece sosyal bilimler değil, o anda mevcut tüm doğa olayları, biyolojik çeşitlilikler, virüs ve bakteri düzeyinde süreçler vb. de ele alınmak zorundadır. Braudel dünyayı âdeta tek bir canlı gibi ele alacak bir tarih anlayışından ve bu şekilde bir birliğe yönelişten bahsediyor.

  • Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay
  • Tarih
  • Fiyatı: 24.00 TL
  • 301 Sayfa
  • Ebat: 14 x 21
  • Kasım 2016 
  • ISBN: 978-605-9328-60-9

I – TARİHİN ZAMANLARI
II. Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası 
Tarihin 1950’deki Konumları

II – TARİH VE DİĞER İNSAN BİLİMLERİ
Tarih ve Sosyal Bilimler Uzun Süre

Tarih ve Süreler
Kısa Zaman Kavgası
İletişim ve Toplumsal Matematikler
Tarihçinin Zamanı, Sosyologun Zamanı

İnsan Bilimlerinin Birliği ve Çeşitliliği
Tarih ve Sosyoloji
Tarihsel Bir İktisat için
Dizisel Bir Tarih için: Sevilla ve Atlantik (1504-1650)

Yapı ve Konjonktür
Orta Atlantik’in Yapılanması
Diziselin Zaferi
Ödül: Üretim Tarihi
Uzun mu, Yoksa İyi mi Yazmalı?

Biyolojik Bireyin Bir Coğrafyası Var mıdır?

Bir Toplumsal Tarih Kavrayışına Dair

“Model” Haline İndirgenmiş Batı’nın Özgünlüğü 
(11. ve 18. yüzyıllar)
Batı ve Rusya
Toplumsal Tarih Nedir?

Nüfusbilim ve İnsan Bilimlerinin Boyutları

Ernst Wagemann’ın “Eşikleri”
Alfred Sauvy’nin Modelleri
Louis Chevalier: Biyolojik Bir Tarih için

III – TARİH VE ŞİMDİKİ ZAMAN
Bahia Brezilyası’nda: Şimdiki Zaman Geçmişi Açıklıyor
Uygarlıklar Tarihi: Geçmiş Şimdiyi Açıklar

Uygarlık ve Kültür
Tarih Yol Ayırımında
Tarih Şimdiki Zamanın Karşısında

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 18,00
3₺ 6,00₺ 18,00
6₺ 3,00₺ 18,00
9₺ 2,00₺ 18,00

Fernand Braudel
Bir köy öğretmeninin oğludur. 1902’de Luméville-en-Ornois’da (Meuse) doğdu. Sorbonne’un tarih bölümünden 1923’te mezun oldu. Cezayir, Paris ve Brezilya’da dersler verdi. 1937’de Ecole Pratique des Hautes Etudes’ün müdürlüğüne getirildi. Nazilerin 1940’ta Fransa’yı işgali sırasında Fransız ordusunda teğmen olan Braudel, Almanlar tarafından yakalanarak Lübeck’te bir esir kampına gönderilmiş ve savaş bitimine kadar orada kalmıştır. Tarihçiler arasında büyük bir devrim yaratan La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II (II. Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası) adlı ünlü doktora çalışmasını esir kampında kaleme almıştır. Bu eseriyle Annales Okulu’nun; tarihi, küçük insanların tarihine dönüştürme çabasına ek olarak Braudel, coğrafi yapıları, iklimi, gündelik hayatta kullanılan her türlü araç gereci tarihin öznesi haline getirmiş ve aynı zamnda gerek zaman gerek mekân algısını kökünden sarsmıştır. 
Braudel, 1946 yılında Marc Bloch ve Lucien Febvre’in kurduğu Annales dergisinin yayın kuruluna ve 1949 yılında ise Collège de France’a seçildi. 1962’de Maison Sciences de l’Homme’un yöneticisi oldu. Diğer üç ciltlik ünlü eseri Civilisation Matérielle et Capitalisme (Maddi Uygarlık ve Kapitalizm) 1979’da yayımlandı. L’Identité de la France (Fransa’nın Kimliği) adlı kitabını tamamlayamadan 1985’te yaşamını yitirdi. 
Braudel’in başta Fuat Köprülü, Ömer Lütfi Barkan ve Halil İnalcık olmak üzere Türk tarihçileri üzerinde de etkisi derin olmuştur.