logo Afişler

HALİL İNALCIK ARMAĞANI 1. CİLT - Halil İnalcık

R8Halil İnalcık, bu sahanın en seçkin uygulayıcılarından biri…Dünya bilimine katkıları su götürmez. Çabalarının hedefi haline gelmiş konu üzerinde bize sadece tefekkür etmek düşer.
Immanuel Wallerstein

Köprülü ve Barkan zamanın büyük âlimiydiler, Halil İnalcık tüm zamanların büyük âlimi…
Bernard Lewis

İnsan olarak…Çok cömert, bilge ve çok içten bir insandır. Zamanının çoğunu hiç sakınmadan başkalarına verir, gençlere yardım etmek için her türlü fedakârlığı yapar.
Elizabeth Zachariadou

Onu izlemek çok hoştur; ermiş gibidir, bütün bilginliğine rağmen öğrencileriyledir, muazzam bir hafızası ve bilgisi vardır. Öyle bir entelektüel yaklaşımı vardır ki, etrafında olan biten her şeyi dikkate alır; Akdeniz üzerinde çalışanların, ekonomi tarihçilerinin vb. çalışmalarını kıyaslar; değişimleri öğrenmek onun için adeta elzemdir, ideolojik birisi değildir ve entelektüelliği hepimizden farklıdır
Madeleine Zilfi

İnalcık bizim alanda çok merkezî bir konumdadır. Bir yanda bilgisinin zaman içindeki genişliğine, öte yandan tarihin çeşitli alt dallarındaki bilgisine hayranım; onun sahip olduğu konuma benim anladığım kadarıyla bizim alanda başka kimse sahip olmamıştır.
Suraiya Faroqhi

Balkanlar’daki hocalar gerçekten onun yazdıklarına çok saygı gösteriyor…Çok iyi bir hocadır, öğrencilere rehberlik eder…Osmanlı tarihini çalışanlara kendini adar adeta, onlara çok değer verir, çok umut besler. Halil İnalcık’ı tarihçi kimliği ve insani kimliği diye ayırmazsınız, bence onun yaşamı Osmanlı tarihi.
Mariya Kiprosvska

Harvard’da onuruna düzenlenen sempozyumda söylenen şu söz bence de çok doğrudur: “Onun çalışmalarını çıkarır ve bir kenara koyarsanız Osmanlı tarihinde hiçbir şey kalmaz.” Osmanlı tarihine katkısı yerine konamaz bence. Osmanlıları zannediyorum ki daha geniş bir yere yerleştirmeyi, dünya tarihi içinde çok önemli bir yere konumlandırmayı başardı.
Mark L. Stein

O bize talebesi olarak bakıyor, biz de ona hoca olarak bakmaktan başka şey düşünemeyiz. Bilgisi açısından zaten bizim aramızda hocanın lakabı; Şeyh-ül müverrihin…
İlber Ortaylı
 

 

HALİL İNALCIK ARMAĞANI-I
TARİH ARAŞTIRMALARI

Fiyatı: 30.00 TL
Tarih, 470 sayfa
ISBN: 978-975-8717-52-1
BARKOD: 9789758717521
Ebat: 15,5 X 23,5
1. Hamur Karton Kapak
Temmuz 2009


BİBLİYOGRAFYA- HALİL İNALCIK
Selim Aslantaş
Halil İnalcık’ın Akademik Biyografisi

TÜRK TARİHİ
İsenbike Togan 
Boy Devlet İlişkileri ve “Buluo” (Bölük) Meselesi

KLASİK OSMANLI ÇALIŞMALARI
Ahmet Yaşar Ocak
Fâtih, Fetih ve Osmanlı Merkeziyetçiliği

Mübahat Kütükoğlu
Arşiv Belgelerinin Güvenilirliği 

Feridun M. Emecen
Osmanlıların Tuna’nın Kuzeyine Yönelik İlgileri ve Stratejileri:
XVI. Asrın Ortalarında Erdel Örneği

Nenad Moačanin
The Complex Origins of the Bosnian Ocaklık Tımar
The Controversy About the Inheritable Prebends

Evangelia Balta
Venetians And Ottomans in the Southeast Peloponnese
(15th-18th century)

Evgeni Radushev
Meaning Of The Historiographic Myths About Conversion to Islam

İdris Bostan
XVI. Yüzyıl Başlarında Tophâne-İ Âmire ve Top Döküm Faaliyetleri

Géza Dávid
János Balassı’nin Osmanlılarla İlişkisi 'Devlet Haini mi?' 

TARİH, METODOLOJİ VE TARTIŞMALAR
Erdem Sönmez
Annales Okulu: Tarihçilikte Paradigma Değişimi

Özgür Türesay
Tarihyazımı ve “Biyografinin Dönüşü”

Mehmet Yüksel
İbn Haldun’un Sosyal Teorisinde Hukuk

Kemal Beydilli
Şark Meselesi

TİYATRO TARİHİ
Metin And
Tiyatro Dünyasında Ta‘ziye’nin Yeri ve Önemi

CUMHURİYET DÖNEMİ
A.Teyfur Erdoğdu
1958 Irak Buhranı ve 14-31 Temmuz Arası Türk Dış Siyaseti


Halil İnalcık
1916 doğumludur, aslen Kırım Tatarıdır. 1942 yılında Tanzimat ve Bulgar Meselesi adlı tezi ile doktora yaptı. 1972 yılına dek DTCF’de Osmanlı ve Avrupa Tarihi dersleri verdi. Yine aynı yıl Chicago Üniversitesi Tarih Bölümü’ne “Osmanlı Tarihi Üniversite Profesörü” olarak davet edildi. 1986 yılında buradan emekli oldu. 1972’de Chicago Üniversitesi’ne davet edilmiş ve 1986 yılına kadar bu üniversitede Tarih bölümünde ders vermiştir.
Türkiye ve Türkiye dışında birçok üniversite tarafından Fahri doktora unvanı verilmiş olan Halil İnalcık, Türk Dışişleri Bakanlığı Yüksek Hizmet Madalyası’na, 2003 yılında Kültür Bakanlığı Sanat ve Kültür Büyük Ödülü’ne, 2008’de TBMM onur ödülüne lâyık görülmüştür. İnalcık, uluslararası alanda da birçok akademinin üyesidir.

Başlıca Eserleri:
The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600, (Londra, 1973) (İngilizce dört baskısı yapıldı; yedi Balkan dili ile Arapçaya çevrildi);
Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar, (Ankara, 1954);
Hicrî 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, (Ankara, 1954);
Studies in Ottoman Social and Economic History, (Londra, 1985);
The Ottoman Empire: Conquest, Organization, and Economy, (Londra, 1978);
The Middle East and Balkans under the Ottoman Empire: Essays on Economy and Society, (Bloomington, 1993);
Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I (İstanbul, 2000)
History of Humanity (editör, Peter Burke ile birlikte, 1999, Unesco) 
Osmanlı'da Devlet, Hukuk, Adalet (Eren, 2000) 
Şair ve Patron (Doğu Batı, 2003)
Makaleler 1 (Doğu Batı 2005)
Türkiye Tekstil Tarihi Üzerine Araştırmalar, (İş Bankası Yayınları, 2008)
Makaleler II, (Doğu Batı, 2008)
Devlet-i Aliyye-Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar – 1, (İş Bankası 2008).

Son çıkan dergiler

  • Sayı 67: ŞEHİR YAZILARI - I

      Şehirler, mekânın yazdığı tarihlerdir ve her mekân bir doğa ve tarih kitabı gibi okunup yorumlanabilir. Şehirler, doğa ve tarihin bilincidir. Onda tüm bi...
  • Sayı 66: MARJİNAL SOHBETLER - II

    SEN OLMADAN BEN NASIL KONUŞABİLİRİM? Dostlarla gerçek bir sohbetin arayışı içinde oluruz çoğu zaman. Üzerimize çöken yığınla şeyi hafifletmek vebir ...
  • Sayı 65: MARJİNAL SOHBETLER - I

    SEN OLMADAN BEN NASIL KONUŞABİLİRİM? Dostlarla gerçek bir sohbetin arayışı içinde oluruz çoğu zaman. Üzerimize çöken yığınla şeyi hafifletmek ve bir...

Son çıkan kitaplar