logo Afişler

DOĞU BATI MAKALELER II - Halil İnalcık

book39Nasıl ki Fernand Braudel ismi Akdeniz ile Marc Bloch ismi feodalizmle özdeşleşmişse benzer bir özellik aynı ritimde Halil İnalcık için geçerlidir. Bugün İnalcık ekolünü hesaba katmaksızın klasik Osmanlı dönemine ilişkin bir araştırma yapmak neredeyse imkânsızdır. Köprülü ile başlayan, Barkan’da belirli bir yönteme kavuşan modern tarihçilik anlayışı İnalcık’ta zirvesine ulaşır. Türkiye’de genelgeçer “tarih” algısı düşünüldüğünde bu ekolün en kayda değer başarısı, geçmişi romantik ve ideolojik fantezilerden arındırmış olmasıdır. Bu sayede tarihçilik yön değiştirmiş, kişileri tarihe yaklaştırmaktan ziyade tarihten uzaklaştıran ve bize göre zamanın gevezeliğini yapmaktan öteye geçemeyen popüler tarihçilik söylemleri ciddi bir kırılmaya uğramıştır.

İnalcık, Osmanlı sosyal-ekonomik yapısını, onu belirleyen belli başlı kurum ve kanunları, tahrir sistemini, mirî arazi rejimini köylü ekonomisi vb sosyal ekonomik sorunları açıklayan çift-hâne teorisiyle kendi alanında bir çığır açmıştır. Tarih çalışmalarının geleceği düşünüldüğünde bu ekolün daha şimdiden kalıcı izlere dönüştüğü söylenebilir. Balkan tarihçilerinin, Osmanlı'nın Rumeli ve Balkanlarda aşama aşama nasıl bir yerleşim politikası güttüğünü İnalcık kaynaklarından öğrenmesi bu coğrafyadaki zamanın gün ışığına çıkarılması açısından büyük öneme sahiptir.

İnalcık, toplumların ekonomik ve sosyal tarihlerinin 'uzun süre' içerisinde bir arada değerlendirilmesi gerektiği konusunda Annales Okulu'nun güçlü bir temsilcisidir. O, orijinal kaynakları incelemeden, gerekli araç ve bilgilere sahip olmaksızın Osmanlı tarihinin büyük problemlerini bir takım sosyolojik genellemelerle çözümlenemeyeceğini belirtir. Ona göre bu disiplin, zamansız ve mekânsız genellemeler yapmak değil, zaman ve mekân içinde olayları ve gelişmeleri incelemektir. Tarihçinin ödevi, bir değer hükmü vermeden, belli bir toplumda ve dö­nemde davranışların ve kurumların neden o biçimde olduğunu anlamak ve açıklamaktır.

Makaleler 2’de ilk defa İnalcık’ın Annales ekolü ile olan bu yakın bağı gösterilmiş, modern tarihçilik ile ilgili dikkate değer gözlemlerine yer verilmiştir. Ayrıca Osmanlı’da Çift-hane sistemi, Fetih Yöntemleri, Köle Emeği, Kul Sistemi gibi birbirinden son derece önemli makaleler bir araya getirilmiştir.

 

DOĞU BATI MAKALELER - II
Halil İnalcık

Fiyat: 24.00 TL
Tarih, 420 sayfa
ISBN 978-975-8717-42-2
BARKOD 9 789758717422
Ebat: 15,5x23,5
2.Hamur, karton kapak
2. Baskı
Ekim 2008


Önsöz

I. Bölüm: Gazâ ve Uclar
Batı Anadolu’da Gazi Beylikleri, Bizans va Haçlılar
Osmanlı Devleti’nde Uc (Serhad)lar
Osmanlı Fetih Yöntemleri
Ahîlik, Toplum ve Devlet
Çift-Hâne Sistemi ve Köylünün Vergilendirilmesi
Rumeli: Genel Bir Bakış

II. Bölüm: Osmanlı Devletinde Kurumlar
Osmanlı İmparatorluğu’nda Köle Emeği
Devlet Teşkilâtında Kul Sistemi
Adâlet, Şikâyet Hakkı: ‘Arz-i Hâl ve ‘Arz-i Mahzar’lar
Osmanlı Sultanlarının Unvanları (Titülatür) ve
Egemenlik Kavramı
Hâs Bağçe’de ‘Ayş u Tarâb
Osmanlı “Frengistânı”: Galata
II. Meşrutiyet
Türk Diplomasi Tarihinin Sorunları

III. Bölüm: Osmanlı ve Avrupa
Tarihte Avrupa Birliği ve Türkiye
İspanyol-Türk İlişkilerine Kuşbakışı
“Türk Korkusu”
Helenizm, Megali İdea ve Türkiye

IV. Bölüm: Modern Türk Tarihçiliği
Osmanlı'da İstatistik Metodu Kullanıldı mı:
Tahrîr Sistemi
Modern Türk Tarihçiliği Üzerine Notlar
Fransız Annales Ekolü ve Türk Tarihçiliği

Ekler
Ek1- İmpact of the Annales School on
Ottoman Studies and New Findings
Ek 2- The Shaykh’s Story: Told by Himself

Dizin

 

Halil İnalcık 
1916 doğumlu. 1942-1972 yıllarında Ankara Üniversitesi DTCF ve SBF’de Osmanlı ve Avrupa tarihi dersleri vermiştir. 1972’de Chicago Üniversitesi’ne davet edilmiş ve 1986 yılına kadar bu üniversitede Tarih bölümünde ders vermiştir. Türkiye ve Türkiye dışında dokuz üniversite tarafından Fahri doktora unvanı verilmiş olan Halil İnalcık, Türk Dışişleri Bakanlığı Yüksek Hizmet Madalyası’na ve 2003 yılında Kültür Bakanlığı Sanat ve Kültür Büyük Ödülü’ne lâyık görülmüştür. İnalcık, uluslar arası alanda birçok akademinin üyesidir.

Başlıca Eserleri:
The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600, (Londra, 1973) (İngilizce dört baskısı yapıldı; yedi Balkan dili ile Arapçaya çevrildi);
Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar, (Ankara, 1954);
Hicrî 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, (Ankara, 1954);
Studies in Ottoman Social and Economic History, (Londra, 1985);
The Ottoman Empire: Conquest, Organization, and Economy, (Londra, 1978);
The Middle East and Balkans under the Ottoman Empire: Essays on Economy and Society, (Bloomington, 1993);
Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, I (İstanbul, 2000)

 

Son çıkan dergiler

  • Sayı 67: ŞEHİR YAZILARI - I

      Şehirler, mekânın yazdığı tarihlerdir ve her mekân bir doğa ve tarih kitabı gibi okunup yorumlanabilir. Şehirler, doğa ve tarihin bilincidir. Onda tüm bi...
  • Sayı 66: MARJİNAL SOHBETLER - II

    SEN OLMADAN BEN NASIL KONUŞABİLİRİM? Dostlarla gerçek bir sohbetin arayışı içinde oluruz çoğu zaman. Üzerimize çöken yığınla şeyi hafifletmek vebir ...
  • Sayı 65: MARJİNAL SOHBETLER - I

    SEN OLMADAN BEN NASIL KONUŞABİLİRİM? Dostlarla gerçek bir sohbetin arayışı içinde oluruz çoğu zaman. Üzerimize çöken yığınla şeyi hafifletmek ve bir...

Son çıkan kitaplar