İndirim

Ortaçağ Tüccarlari Ve Bankerleri

Jacques Le Goff

Çeviren: Oğuz Adanır

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 18,00 TL 13,50 TL
KDV Hariç: 12,50 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar
XI. ve XIII. yüzyılları arasında, Avrupa Ortaçağı büyük öncüleri tüccar ve bankacılardan oluşan gerçek bir ticari devrime tanıklık eder. Bu dönem, uzak mesafelere yolculuk yapmayı mümkün kılan bir barış zamanıdır, fakat aynı zamanda önemli bir demografik büyümenin de zamanıdır. Her şeyden önce kentlerin yeniden doğuşu ve canlanışı söz konusudur. Floransa, Rouen, Brugge, Cenova veya Amiens’teki büyük Ortaçağ fuarlarında kentsel gelişimin ilk izleri, belirli bir serbestiyet, dinî vesayetten kurtuluş ve sanatsal faaliyetlerin desteklenişi görülür.
 
Le Goff, bu çalışmayı toplumsal tarihin akışını açıkça etkilemiş belli bir özneler grubu ve özneleşme sürecini ele alarak yapmıştır. Üstelik bu metinde toplumların geçirdiği zihinsel/kültürel dönüşüm sürecini ülke ülke ele alınan belli kişiler, aileler ve hanedanların özyaşam öyküleri üzerinden açıklamıştır. Le Goff bunu, özellikle erken kapitalizm konusunda çok yoğun ve ayrıntılı araştırmaların yapıldığı İtalya, Felemenk, Almanya gibi ülkelerde Ortaçağ tarih çalışmalarının artmasına bağlıyor. Kapitalizmin ve kapitalistlerin ya da başvurduğu bir başka ifadeyle, “kendilerini ticarete adamış” insanların hangi tarihten başlayarak sözcüğün gerçek anlamında klasik kapitalizm ve kapitalist kavramlarını içerecek kıvama geldiğinin belirlenmesinin öneminden söz ettikten sonra bu işin ancak özneler, yani kapitalistler tarihine başvurularak yapılabileceğini gösteriyor.
 
  • Çeviren: Oğuz Adanır
  • Tarih
  • Fiyatı: 18.00 TL
  • 152 Sayfa
  • Ebat: 14 x 21
  • Nisan 2018 
  • ISBN: 978-605-2133-24-8
Çevirmenin Önsözü
Giriş
I. Bölüm:
Meslekî Yaşam
I. Ticari Devrim
II. Gezgin Tüccar
1. Yollar
2. Nehir ve Kanallar
3. Deniz Yolları
4. Fuarlar
III. Yerleşik Tüccar
1. Sözleşmeler ve Ortaklıklar 
2. Tüccarlar ve Siyasi İktidar
IV. 14. ve 15. Yüzyıllarda Geliştirilen Yöntemler
1. Sigorta
2. Senet
3. Muhasebe
4. Tüccar Kategorileri
5. Ortaçağ Tüccarı Bir Kapitalist midir?
İkinci Bölüm:
Toplumsal ve Politik İşlev Tüccarlar ve Kentler
I. Büyük Tüccarların Toplumsal İşlevi
1. Tüccarlar ve Soylular
2. Tüccarlar ve Kentlerde Yaşayan Halk Sınıfları
3. Tüccarlar ve Köylüler
II. Ticaret Burjuvazisinin Politik Egemenliğine Dair Çeşitli Örnekler
1.“Demokrat” Tüccarlar
2. Tüccarlar ve Prensler
3. Büyük Burjuva Aileler
Üçüncü Bölüm:
Dinî ve Ahlâki Tavır
I. Kuramsal Anlamda Tüccarlara Karşı Olan Kilise
1. Tüccarların mahkûm edilmesi
2. Nedenler
3. Tefecilik
4. Hıristiyan Olan ve Olmayan Tüccarlar
II. Uygulamada Tüccarlar ve Kilise
1. Tüccarların Korunması
2. Tüccarlara Karşı Direnemeyen Kilise 
3. Tüccar Kendisini Nasıl Savundu?
III. Tüccar Zihniyeti
1. Para
2. Toplumsal Etki
3. Saygınlık
4. Ticari Etik 
IV. Tüccarın Dini
1. Din ve İş Dünyası
2. Yardımseverlik
3. Nihai Ceza
4. Dinî Nedenler
5. Tüccarlar ve Sapkın İnançlar
V. Kilisenin Tüccarlara Karşı Olan Tavrında Görülen Gelişmeler
1. Feodal Dönem
2. Kilise ve Ticari Devrim
3. Kilise ve Kapitalizmin Başlangıç Yılları 
4. Kiliseye En Uygun Kesim: Orta Sınıflar
5. Tüccarlar ve Rönesans
Dördüncü Bölüm:
Tüccarın Oynadığı Kültürel Rol
I. Tüccarlar ve Laikleşen Kültür
1. Laik Okullar
2. Yazma
3. Hesaplama
4. Coğrafya
5. Gündelik Yaşama Ait Diller
6. Tarih
7. Ticaretle İlgili El Kitapları
8. Akılcılaştırma
9. Sınıf Kültürü
II. Ticari Mesenlik
III. Burjuva Kültürü
1. Mimari
2. Resim
3. Dekoratif Sanatlar. Lüks Eğilimi
4. Tüccar ve Sanat Sosyolojisi
5. Edebiyat
6. Hümanizma
IV. Tüccarlar ve Kent Uygarlığı
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 13,50
3₺ 4,50₺ 13,50
6₺ 2,25₺ 13,50
9₺ 1,50₺ 13,50

Jacques Le Goff (1924-2014)
1924’te Toulon’da doğdu. Sorbonne, Prag, Oxford, Roma ­Üniversitelerinde eği­tim gördü. Hocaları arasında Charles-Edmond Perrin, George Duby, Maurice Lombard ve Henri Pirenne gibi ünlü isimler yer alır. Le Goff, zihniyetler tarihi, tarihsel antropoloji, maddi uygarlık ve halk kültürü alanında Ortaçağ dönemine ilişkin yaptığı muazzam çalışmalarıyla Annales Okulu’nun dünya çapındaki sınırlarını genişletmiştir. 1972 yılında Fernand Braudel’in ardından, École des hautes études en sciences sociales’in başına geçti.  
Jacques le Goff “Ortaçağ”da gerçekleştirilen başarılara ve değişime dikkatleri çekerek “Ortaçağ” ismine ve kronolojisine karşı haklı itirazlarda bulundu. Bunu yaparken özellikle 12. yüzyıl Rönesans hareketini örnek gösterir. Le Goff, Ortaçağ konusunda oluşan kamplaşmada bu dönemin önemini küçümseyen veya abartan taraflara karşı eşit mesafede durdu. Ortaçağ’ın kendine özgü bir medeniyet olduğunu ve onun Greko-Roman antikitesi ile modern dünyadan ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Eserleri arasında, Les Intellectuels au Moyen Âge (1957), Pour un autre Moyen Âge (1979), l’Apogée de la chrétienté (1982), l’Usurier et le Purgatoire (1986) Saint Louis (1996), Saint François d’Assise (1999) ve L’Europe est-elle née au Moyen Âge? (2003) sayılabilir.