İndirim

Kültürel Antropoloji

Robert H. Lavenda

Emily Schultz

Çevirenler: Dilek İşler & Onur Hayırlı

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 28,00 TL 21,00 TL
KDV Hariç: 19,44 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar
Kültürel antropolojinin önemli isimlerinden olan Robert H. Lavenda ve Emily A. Schultz’un on iki bölüm ve bir ekten oluşan Kültürel Antropoloji: Temel Kavramlar adlı bu kitabında; kültür, insanın anlam yaratma süreci, dil, din, mit, ritüel ve akrabalık gibi kavramlar tarihsel-toplumsal bağlamlarıyla ve antropolojik bakış açısıyla ele alınmıştır. Sosyal bilimler ve özellikle antropoloji ve sosyoloji ile ilgilenenler için temel kaynak niteliğindeki bu eserde; başlangıcından bugüne kadar antropolojinin bilim olarak nasıl algılandığı, küreselleşme, teknoloji ve bilim antropolojisi gibi konular ayrıntılı şekilde irdelenmektedir.
 
Kitabın sonunda verilen etnografya metinlerini yazmak ve okumak konusundaki ek bölüm, saha çalışması yapıp metin yazacak veya etnografi metinleri okuyacak kişiler için bir rehber niteliği taşımaktadır. Kültürel antropolojide teori, siyasal ve iktisadi antropoloji ve tıp antropolojisi, cinsellik, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ve toplumsal örgütlenme gibi konular, derinliğinden ve zenginliğinden bir şey kaybetmeden açık ve anlaşılır biçimde anlatılmıştır. Sosyal ve kültürel antropoloji disiplinine dair hemen her kavramın işlendiği kitap, Türkiye’deki antropoloji çalışmalarına özgün bir katkı sunmayı amaçlamaktadır.
 
  • Çevirenler: Dilek İşler – Onur Hayırlı
  • Antropoloji
  • Fiyatı: 28.00 TL
  • 364 Sayfa
  • Ebat: 14 x 21
  • Nisan 2018 
  • ISBN: 978-605-2133-18-7
Önsöz
I. Bölüm
Antropoloji
Antropolojik Bakış Açısı
Antropolojinin Alt Dalları 
Antropoloji Bir Bilim midir? 
Modernizm, Postmodernizm ve Sonrası
Düşünümsel Antropoloji
Ahlâk Antropolojisi
 
II. Bölüm
Kültür
Irkçılık Karşısında Kültür: 20. Yüzyıl Başları
Kültürün Evrimi
Kültür ve Simgecilik
Etnomerkezci ve Kültürel Göreceli(li)k
Kültürün Sınırları Var mı?
Küresel Dünyada Kültür Kavramı: Sorunlar ve Uygulamalar
Kültür: Çağdaş Açıklamalar ve Tartışmalar
Kültür: Günümüzde Genel Görüş
 
III. Bölüm
Anlam Yaratma ve Dil
Anlam Yaratma
Dil Araştırmaları: Tarihsel Bir Şema
Dilin Yapıtaşları
Dil ve Kültür
Dil ve Toplum
Söylem
Dillerarası Etkileşim ve Değişim
Anlam Yaratma ve Sanat
Medya Antropolojisi ve Sanatlar
 
IV. Bölüm
Dünya Görüşü ve Din
Din
Mit
Ritüel
Büyü ve Büyücülük
Din Uygulayıcıları
Dinî Sistemlerde Değişim
Sekülerizm, Köktendincilik ve Yeni Dinî Akımlar
 
V. Bölüm
Toplumsal Örgütlenmenin Boyutları
Sosyal Örgütlenme Nedir?
Toplumsal Örgütlenmenin Boyutları
Kast ve Sınıf
Irk
Etnik Köken
 
VI. Bölüm
Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik
20. Yüzyılda Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm
Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet, Irk ve Sınıf
Toplumsal Cinsiyet Edimselliği
Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmalarında Kuramsal Çeşitlilik
Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Beden
Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik
Etnografik Bağlamda Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik
 
VII. Bölüm
İlişkiler: Akrabalık, Evlilik, Aile ve Arkadaşlık
Akrabalığa Karşı Biyoloji
Soy
Çift Taraflı Soy
Tek Çizgili Soy
Akrabalık Kavramları
Evlilik Nedir?
Kiminle Evlenmeli ve Nerede Yaşamalı?
Kaç Tane Eş Olmalı?
Bir Anlaşma Olarak Evlilik
Aile
Boşanma
Arkadaşlık
 
VIII. Bölüm
Siyasal Antropoloji
İktidar
Siyasal Çevre Bilimi ve Siyasi İktisat
Anlaşmazlıklar ve Anlaşmazlık Çözümleri
Siyasal Örgütlenme Biçimleri
Toplumsal Tabakalaşma
Siyasal Eylem Türleri
Toplumsal Kontrol ve Hukuk
Milliyetçilik ve Hegemonya
 
IX. Bölüm
İktisadi/Ekonomik Antropoloji
“Geçim Sanatı”
Geçim Stratejileri
Toplumun Maddi Yaşam Süreçlerini Açıklamak
Değiş Tokuş Biçimleri
Üretim, Dağıtım ve Tüketim
Üretim Biçimi
Köylüler
Tüketim
Gıda ve Beslenme Antropolojisi
 
X. Bölüm
Küreselleşme
Sömürgeciliğin Kültürel Mirası
Sömürgecilik Sonrası Dünyada Sosyokültürel Değişimi Çözümlemek
Küreselleşme
Temas Kurmanın Kültürel Etkileri
Küreselleşme, Vatandaşlık ve İnsan Hakları
Küresel Topluluklar
 
XI. Bölüm
Bilim, Teknoloji ve Tıp Antropolojisi
Bilim ve Antropoloji
Antropoloji, Bilim ve Teknoloji
Tıp Antropolojisi
Evrim Bağlamında İnsan Sağlığı
İnsan Sağlığı ve Beslenme
Sağlık ve İnsan Üremesi
Küresel Kapitalist Ekonomide Rahatsızlık ve Sağlık
 
XII. Bölüm
Kültürel Antropolojide Teori
Bilim Olarak Antropoloji
19. Yüzyıl Yaklaşımları
20. Yüzyıl Başlarında Yaklaşımlar
20. Yüzyıl Ortalarındaki Yaklaşımlar
20. Yüzyıl Sonu Tartışmaları
21. Yüzyıldaki Yeni Yönelimler
 
Ek Bölüm
Etnografya Okumak
Bir Etnografinin Bölümleri
Yerel ve Bölgesel Terimlerin Kullanımı
Fotoğraflar
Neden Bu Etnografiyi Okuyorsunuz (ve Nasıl Okumalısınız)?
Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 21,00
3₺ 7,00₺ 21,00
6₺ 3,50₺ 21,00
9₺ 2,33₺ 21,00

Robert H. Lavenda
Robert Lavenda antropoloji alanında doktorasını 1977 yılında İndiana Üniversitesinden almıştır. Kültürel antropoloji alanında uzmanlaşan Lavenda, Karakas ve Venezüela’da saha çalışmaları yürütmüş, on dokuzuncu yüzyıl sonu-yirminci yüzyıl başlarındaki toplumsal örgütlenme ve değişmeler üzerine araştırmalar yapmıştır. 1981 yılından beri Minnesota’daki festivaller üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. 1979 yılından beri St. Cloud Eyalet Üniversitesinde Antropoloji profesörü olarak görev yapmaktadır. Mit, Büyü ve Din; Etnografik Girişimcilik; Latin Amerika’da Kültür ve Toplum verdiği dersler arasındadır. 
 
Emily Schultz
Emily Schultz doktorasını 1980 yılında İndiana Üniversitesinden tamamlamıştır. Linguistik antropoloji, küreselleşme ve kentleşme konuları çalışma alanı olan Schultz, City and Society dergisinin editörlüğünü yapmıştır. Linguistik Antropoloji, Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Antropolojisi, Bilim ve Teknoloji Antropolojisi Schultz’un verdiği dersler arasındadır. Halen St. Cloud Eyalet Üniversitesi Antropoloji bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır.