İndirim

Marx ve Hegel Üzerine Çalışmalar

Jean Hyppolite

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 20,00 TL 15,00 TL
KDV Hariç: 13,89 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

Jean Wahl ve Alexandre Kojève ile birlikte, Fransa'da Hegel'in felsefesinin yayılmasını ve uzun denebilecek bir süre boyunca düşünce dünyasına hükmetmesini sağlamış olan 20. yüzyılın önemli düşünürlerinden biridir Jean Hyppolite. Onu bu derece önemli kılan, Hegel'in Fenomenoloji'sini 1946 yılında Fransızcaya çevirmiş olmasının yanısıra, Hegel çalışmaları açısından halen vazgeçilmez bir nitelik taşıyan 1947 yılında yayımladığı Genèse et structure de la Phénoménologie de l'esprit de Hegel başlıklı çalışmasıdır.

Başyapıtı olan Kapital'de kendisini açıkça Hegel'in öğrencisi olarak ilân eden ve düşünceleriyle neredeyse yüz elli yıldır dünyayı hem düşünsel anlamda hem de pratik anlamda son derece etkilemiş bir düşünür olan Marx'ın eserlerinin kaynakları, felsefeyle ilişkisi halen önemli bir tartışma konusudur. Bu türden tartışmaların gelip dayandığı asıl nokta da Hegel'in felsefesidir, Marx'ın Hegel'le olan ilişkisidir. Jean Hyppolite, Marx ve Hegel Üzerine Çalışmalar'da (1955), Hegel'in felsefesindeki Marksizme kaynaklık etmiş olabilecek öğeleri, Marx'ın olgunluk dönemi eserlerinin ardında yatan felsefi varsayımları, Marx'ın Hegel eleştirisinin içerimlerini ve bu eleştirilerde haklı olup olmadığını ve ayrıca hem Hegel'in hem de Marx'ın düşüncesinin varoluşçu felsefe içinde değerlendirilebilecek yönlerini tartışmaya açıyor.

Hyppolite'in eseri, bu anlamda, Herbert Marcuse'nin Us ve Devrim'i (1941) ve Georg Lukacs'ın Genç Hegel'inin (1948) yanında Marx ve Hegel ilişkisine dair üçüncü büyük ana kaynak olarak görülebilir. “Hegel'in Fenomenoloji'sini okumuş olmadan Kapital'i okumak kaçınılmaz bir şekilde bir dizi yanlış yoruma götürecektir.” Hyppolite'in, Marx'ın Hegel'le olan ilişkisine dair söyledikleri halen üzerinde düşünülmeye değer ve Marx ve Hegel Üzerine Çalışmalar bu anlamda hem Hegel'in hem de Marx'ın düşüncelerini kavramak açısından önemli bir başvuru kaynağı sunuyor. 

  • Felsefe
  • Fiyatı: 20.00 TL
  • 231 Sayfa
  • Ebat: 14 x 21
  • 3. Baskı: Haziran 2016
  • ISBN: 978-975-8717-58-3

Önsöz

Fransa'da Hegel Eyüp Ali Kılıçaslan

İngilizce Baskıya Önsöz Jean Hyppolite

Sunuş

İnsansal Tarih Olarak Tarih Üzerine Hegel ve Marx John O'Neill

Bölüm I Hegel'de Yaşam Kavramı ve Varoluş

I- Hegel'in Jena Felsefesinde Yaşam Kavramı ve Yaşam Bilinci

Bilinç ve Yaşam
Yaşam, Sonsuzluk, İlişki
Yaşamın Diyalektiği ve Canlı Fail
Yaşam Bilinci ve Tarih olarak Tin

II- Hegelci Fenomenolojide Varoluş Kavramı

Bölüm II Hegel'de Tarih Kavramı

I - Hegel'in Fenomenoloji'sinde Fransız Devrimi'nin Önemi

Hegel'in Fenomenoloji Öncesi Görüşleri
Fransız Devrimi'nin Arka Planı
“Soylu Bilinç”in Feodalizmden Devrime Evrimi
Devrim-Öncesi Toplumun Mizacı: Dağılmış Bilinç
Aydınlanmanın Mücadelesi
Mutlak Özgürlük

II - Yabancılaşma ve Nesnelleşme:

G. Lukacs'ın Genç Hegel'i Üzerine Bir Yorum
Felsefe ve Politik İktisat
Yabancılaşma, Dışsallaşma ve Nesnelleşme
Yabancılaşma ve Tarihin Sonu

Bölüm III Marksizm ve Felsefe

I- Marx ve Felsefe

Marx'ın Erken Dönem Gelişiminin Sonraki Sistemini Anlamak Açısından Önemi
İnsanın Yabancılaşması Problemi
İnsanın Devlette Toplumsal ve İktisadi Yabancılaşması

II- Marx'ın Hegelci Devlet Kavramını Eleştirisi

Hegelci Devlet Marksçı Eleştiri

III- Marx'ın Kapital'inin Yapısı ve Felsefî Önvarsayımları Üzerine

İlk Felsefî Etkiler: Hegel ve Darwin
Yabancılaşma Kavramı
Emek-Değer Kuramının Felsefî ve Sosyolojik Doğası
Artı-Değer Kuramının Tarihsel Doğası
Sermaye ve Tarih Felsefesi

Bölüm IV Hakikat ile Varoluş Arasındaki İlişki Sorunu

I- Hegelci Fenomenolojide İnsansal Durum

Eylem ve Edimin Akılcılığı
Doğayla İlişkisinde İnsansal Durum
Arzu: Spinozacılık ve Hegelcilik
Hakikat ve Varoluş

II- Hegel'in Mantık'ı Üzerine

Genel Mantık Kavrayışı
Mantığın Genel Şeması

Kaynakça

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 15,00
3₺ 5,00₺ 15,00
6₺ 2,50₺ 15,00
9₺ 1,67₺ 15,00

JEAN HYPPOLITE

1907 yılında Jonzac'ta doğdu. Ecole Normale Supérieure'de Jean-Paul Sartre, Raymond Aron ve Maurice Merleau-Ponty gibi isimlerle birlikte eğitim gördü. 1929 yılında yoğun bir biçimde Hegel okumalarına başladı. Almancayı Hegel'in Tinin Fenomenoloji'sini okurken öğrendi ve but eseri 1939-1941 yıllarında Fransızcaya çevirdi. Daha sonra kitap olarak yayımlanacak ve Hegel çalışmaları açısından vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olacak olan doktora tezi de Hegel'in bu eseri üzerineydi: Hegel'in Tinin Fenomenolojisi'nin Oluşum ve Yapısı. 1945-1949 yıllarında Strasbourg Üniversitesi'nde, 1949-1954 yıllarında Sorbonne Üniversitesi'nde profesör olarak ders verdi. 1954'ten 1963'e kadar ise Ecole Normale Supérieure'ün müdürü olarak görev yaptı ve 1963'ten Paris'te 1968 yılındaki ölümüne kadar da Collège de France'da bu görevi sürdürdü. Daha çok Hegel yorumcusu olarak ün kazanmış ve Hegel'in felsefesinin Fransa'da canlanmasında önemli bir rol oynamış olan Hyppolite pek çok ünlü Fransız entelektüelinin hocası olmuştu. Bunlar arasında Michel Foucault, Jacques Derrida ve Gilles Deleuze sayılabilir. Mantık ve Varoluş (1953) ve Hegel'in Tarih Felsefesine Giriş (1948), Hyppolite'in diğer önemli eserlerindendir.