İndirim

Speculum Mentis ya da Bilginin Haritası

R. G. Collingwood

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 20,00 TL 15,00 TL
KDV Hariç: 13,89 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

Collingwood, felsefi görüşlerini, farklı bilgi türleri arasında kurmaya çalıştığı bir birlik arayışı üzerine temellendirmiştir. Kendi döneminde, insan için en temel deneyim biçimleri olan sanat, din, bilim, tarih ve felsefenin birbirleriyle hiç ilgisi olmayan bilgi türleri olarak görülmesi, Collingwood için, kabul edilemez bir durum olmuş ve bu nedenle, bütün yapıtlarında bu soruna bir çare bulmak istemiştir.

Speculum Mentis, Collingwood’un, sanat, din, bilim, tarih ve felsefeye ilişkin görüşlerini ayrıntılı bir biçimde dile getirmiş olduğu yapıtıdır. Bu kitapta, Collingwood, deneyim formları olan, sanatı, dini, tarihi, bilimi ve felsefeyi, diyalektik bir form­lar skalası haline getirmektedir. Bundan amaç, günümüzde her­han­gi bir insana yararlı olabilecek tek felsefe yapma tarzının, insan deneyiminin başlıca formlarının eleş­tirel olarak gözden geçirilmesi olduğunu göstermek ve buna bağlı olarak, felsefi olarak kavranabilecek yeni bir İnsan Doğası İncelemesi’ne giriş­mektir.

Collingwood için, ilke ve yöntemleri doğa biliminkine ben­zetilerek tasarlanan bir “insan doğası bilimi” önerisi, özellikle 17. ve 18. yüzyıllarda, doğa biliminin kendi ilke ve yöntemle­ri­nin yeni yeni geliştirilmiş ve dünyanın soruşturulmasında yeni yeni kullanılmaya başlanmış olduğu bir dö­nemde ortaya çıkmış eski bir öneridir. Ona göre Locke da, Hume da, Kant da, insan doğası bilimiyle insanın anlama yetisinin ne olduğunu anla­mak­ta ve insan zihninin kendisi hakkında bilgi edinmesi sorununu çöz­mekte başarısız olmuşlardır.

Speculum Mentis, bu sorunu çözme girişimidir ve bu yönüy­le, Collingwood’un düşüncesinin altyapısını oluşturan bir temel kitap olma niteliği taşımaktadır. 

 

  • Çevirenler: Kubilay Aysevener & Zerrin Eren
  • Mart 2014
  • 288 Sayfa
  • ISBN: 978-605-5063-10-8
  • Ebat: 14*21
  • 2. Hamur, Karton Kapak

Öndeyiş

I. Giriş

II. Speculum Mentis

III. Sanat

1. Salt İmgelem Olarak Sanat
2. Sanat Yapıtı
3. Sanatın Monadizmi
4. Sanatta Anlam
5. Soru ve Yanıt Olarak Bilgi
6. Hata Formu Olarak Sanat
7. Sanatın Diyalektiği
8. Oyun

IV. Din

1. Sanattan Dine Geçiş
2. Dinin Gelişimi
3. Din ve Dinin Nesnesi
4. Dinde Simge ve Anlam
5. Uylaşım
6. Dinin Görevi
7. Dinden Düşüncenin Yaşamına Geçiş

V. Bilim

1. Düşüncenin Yaşamı
2. Soyut Kavramın İleri Sürülmesi Olarak Bilim
3. A Priori ya da Tümdengelimli Bilim
4. Yararlılık ya da Soyut Etik
5. Empirik ya da Tümevarımcı Bilim
6. Varsayımsal Olarak Bilim
7. Düşüncenin Sezgisel Biçimi Olarak Bilim
8. Anlık ve Akıl

VI. Tarih

1. Olgunun İleri Sürülmesi Olarak Tarih
2. Tarihin Gelişimi
3. Mutlak Nesne Olarak Olgu Dünyası
4. Görev ya da Somut Etik
5. Tarihin Çöküşü
6. Tarihten Felsefeye Geçiş

VII. Felsefe

1. Kendilik-Bilinci Olarak Felsefe
2. Genel Olarak Realist ya da Dogmatik Felsefe
3. Estetik Felsefe
4. Dinsel Felsefe
5. Bilimsel Felsefe
6. Tarihsel Felsefe
7. Hata Formları Kuramı
8. Mutlak Bilgi Olarak Felsefe
9. Mutlak Zihin
10. Mutlak Etik

VIII. Speculum Speculi

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 15,00
3₺ 5,00₺ 15,00
6₺ 2,50₺ 15,00
9₺ 1,67₺ 15,00

ROBIN GEORGE COLLINGWOOD (1889-1943)

İngiliz düşünür ve tarihçi. Felsefe ve tarih disiplinlerinin bütünleştirilmesi yönünde­ki çalışmaların öncüsü sa­yı­lan Collingwood, 20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden­dir. Felsefi görüşlerinde, Pla­ton, Vico, Kant, Hegel ve Croce’den etkilendi.

Ya­pıt­larında, felsefenin temel konusu­nun, doğadan çok tarihe yakın olduğunu ortaya ko­­yarak felsefenin yönteminin bu eksende yeniden belirlenmesi gerekliliği üstünde durdu. Düşünsel problemlerin ta­rihsel yaklaşım yöntemiyle nasıl çözümlenebileceği­ni gösterdi. Bu yönüyle Tarih Tasarımı adlı çalışmasıyla dünyada ün kazanmıştır.

Başlıca Yapıtları:

Religion and Philosophie (1916; Din ve Felsefe),

Essay on Philosophical Method (1933; Felsefe Yöntemi Üzerine Deneme),

An Essay on Metaphysics (1940; Metafizik Üzerine Bir Deneme),

The New Leviathan (1942, Yeni Leviat­han),

The Idea of Nature (1945, Doğa Tasarımı),

The Idea of history (1946, Tarih Ta­sarımı).