İndirim

Sayı 8: Türk Toplumu ve Gelişme Teorisi

Stok Durumu: Stokta Yok

KDV Dahil: 20,00 TL 16,00 TL
KDV Hariç: 15,84 TL
Miktar:
Etiketler: dergiler

TÜRK TOPLUMU VE GELİŞME TEORİSİ

HAYRİYE ERBAŞ Gelişme Yazını ve Geleceği  

NUR BETÜL ÇELİK Söylem Kuramları, Hegemonya Kavramı ve Kemalizm

ETYEN  MAHÇUPYAN Osmanlı Dünyasının Zihnî Temelleri Üzerine

SİMTEN  COŞAR Türk Modernleşmesi: ‘Aklîleşme’, ‘Patoloji’, Tıkanma

MUSTAFA ARMAĞAN Alternatif Modernliğe ve Modernliğimize Dair

MEHMET ALİ  KILIÇBAY Türk Modernleş(eme)mesi Türk Post-Modernleşmesi

MEHMET AKİF ERSOY Alevî Kimliğinin Gelişimine ve Alevî Sünnî İlişkisine Psikanalitik Bakış

KUBİLAY AYSEVENER Türkiye Cumhuriyeti’nin Felsefî Temelleri

PESENDîDE

SÜLEYMAN SEYFİ ÖĞÜN Türk Musikisinde Modernleşme Süreçlerinin ya da "Aşk Olmayınca Meşk Olmaz" Diye Yazan Bir İktisatçının Düşündürdükleri

MODERNİTE

VELİ URHAN Modernizm, Postmodernizm ve Personalizm

LUCİANO PELLİCANİ Modernite ve Totaliteryanizm

KENZ

YİRMİ SEKİZ ÇELEBİ MEHMET EFENDİ Paris Seyâhâtnâmesi

GELİŞME GRAMERİNDE BİR TASHİH: TÜRK MODERNLEŞMESİ

“Türk Toplumu ve Gelişme Teorisi” başlığıyla çalışmamızın bu kısmı, gelişme söylemi etrafında Türk toplumunun öznelerinin ne ölçüde değiş­tiğini/değişebileceğini soruyor. Burada gelişme kavramını ölçülebilir teknik ilerlemeye bağlı olmaksızın kendini ifade edebilmesi ve insanın bütün ilişkilerinde özgürleş­mesi anlamında kullanıyoruz. Gelişme teorisini maddî gelişmişlikle sı­nırlamayıp kültürel ve zihinsel faaliyetlerin de hesaba katılmasının ge­rekliliğini vurguluyoruz.

Konuya Cumhuriyet seçkinlerinin modernleştirme projesinden bakıl­dığında hem yavan bir zihinsel tavrın, hem de eklemlenme süreçleri hariç temel öznelerin kalıplaştığı görülecektir. ‘Değişmeyen özne’, yalın anlamıyla günümüze uzanan geçmişin refleksleridir. Zamanı çarpıtan ve kendini tarihsel bir kopuş olarak sınıflandıran kadroların değişmeyen özneleri geleneksel sabitelerdir. Birçok örnekte, kurucu ögelerin bel­leklerinde devraldıkları dönemin arkeolojisini görmek mümkün... Tanzi­mat bürokrasisindeki yapısal unsurların Cumhuriyet’e mirası... Ya da Osmanlı rical-i devletinde “beka” kaygısının, Türk modernleştiricilerinin elinde “ilerleme” sorunu olarak tashih edilmesi gibi...

Bir yenilgi duygusunu hep içinde barındırmış olan son dönemdeki tarihsel romantizmimizin taşıyıcıları, her dönemde toplumda orga­nik bir ağ oluşturma adına yeni güç ve prestij imkânları aramışlardır. Geniş çapta toplumsal değişimi arzulayan bu prestij imkânları devlet eliyle halk için, ‘merkez’in ‘çevre’ye sunduğu ideallerdir. Çağdaşlaşma, modernleşme, kalkınma gibi gelişme literatürünün yan anlamları seküler bir bilinçle beslenemediğinden bu tür idealleştirmeler, hep bir yüceltme veya reddiye düzeyinde kalmıştır. Merkez ile çevre arasında bir bütünleşme yaşanmamıştır. Kuşkuyla birbirini gözetleyen iki farklı dünya oluşmuştur. Cumhuriyet’in bir başka temel sıkıntısı dünyevî işa­retleri (kalkınma, modernleşme gibi) yaşama dönük alternatif bir etikle donatamamasıydı. Reddedilen tebaa düzenine rağmen devlet merkezli kültürün verileriyle beslenmek, en sıradan sosyolojik gözlemimiz haline gelmişti.

Gelişme yazını çerçevesinde yer yer üçüncü dünya popülizmini anımsatan söylemlere de dik­kat çekmek istiyoruz. Modernleşme süreci gerçekleri tersyüz eden popü­list bir karakter çizmeye eğilimli olduğu gibi, otoritenin rasyonelleşmesi, cemaat demokrasisi ve devletin referans boşluklarını sembollerle doldur­maya çalışması da söz konusu tehlikenin başlangıcıdır.

Konuya bir başka açıdan bakıldığında, modernleşme projesi içinde başka alternatifler de beklemek de pek gerçekçi olmayacaktır. Kalkınma ve gelişme süreci içindeki bir toplum bazı bedelleri ödemeye daima hazır olmalıdır. Sözü edilen tüm aksaklıklar ve sakatlıklar modernleşmenin bu projesine dahildir.

Gelişme grameri bütünlüklü bir denklem... İkilemleriyle birlikte Aydınlanma döneminden günümüze tedricen kurulmuş uzun bir cümle... Türk modernleşmesi bu yapının ‘özne’sini çözümlemiş midir?... Bu sayıda Türk modernleşmesinin kimi tuhaflıklarına işaret etmek istiyoruz...

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 16,00
3₺ 5,33₺ 16,00
6₺ 2,67₺ 16,00
9₺ 1,78₺ 16,00