İndirim

Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar -II

Editör: Hilâl Onur İnce

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 25,00 TL 18,75 TL
KDV Hariç: 17,36 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

Kitap iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde köklerinden kopmuş, aslından uzaklaşmış, toplumda yabancılaşmış mutsuz ve huzursuz insanın, toplumda bu korku ve tehdit algısı içinde giderek sinen ve pasifize edilen bireyin en canlı ve etkili betimlemelerinden birini yapmış olan Jean-Paul Sartre’ın özgürlük problemine yaklaşımı temelinde bir girişle başlanmaktadır. “Özgürlük ve Hümanizm” adı altındaki bu bölümde, Leo Kofler tarafından kavramsallaştırılan bu iki kavramın yanısıra Isaah Berlin’in negatif özgürlük kavramı ve onun etrafında gelişen tartışmalar ile Gilles Deleuze’ün sivil toplum içerisinde silik konumdaki bireylerin edimsellik sorununa getirdiği tanımdan hareketle onun genel felsefi yaklaşımı ele alınmaktadır.


“Devlet ve Hukuk” başlıklı ikinci bölüm ise, Troçki ve enternasyonalizm sorunu ile başlamaktadır.
Gene Rosa Luxemburg’un kısaca hayat hikâyesinin verildiği bir sonraki yazıda onun ulus-devlet, militarizm ve kapitalizm ilişkisini nasıl tanımladığı üzerinde durulduktan sonra Nicos Poulantzas’ın kapitalizm-faşizm-diktatörlük arasında kurmuş olduğu ilişkinin yanında faşizmi oluşturan koşullar veyönetimdeki keyfîlik değerlendirilmektedir. Negri ve Hardt’ın “İmparatorluk”, çokluk ve iktidar kavramlarını hangi bağlamda kullandıkları; Ronald Dworkin’in ilkeli yargılama anlayışı perspektifinde yargılama faaliyeti ve içtihat sorunu; Immanuel Wallerstein’ın dünya-sistemler kuramı temelinde devlet-merkezciliğin reddiyesi; Roger Griffin üzerinden modernizm-faşizm anlayışının
eleştirisi; ve son olarak Andrew Feenberg’in teknoloji ve felsefe ilişkisi kitapta ele alınan diğer konular arasında...


Genel bir ataletle, “bireyin yaşama katılmadan yaşayan hareketsiz hali içinde”, kökten bir depolitizasyonla siyasi davranış ve eylem kabiliyetini yitiren kitleler nezdinde hem siyasete dair düşünmenin imkânlarını araştırmak hem de sosyal ve siyasi düzenin yeniden şekillendirilmesi için alternatif görüşler oluşturmak üzere günümüzde siyasal söylemleriyle öne çıkan yazarların ve görüşlerinin ele alındığı “Günümüzde Yeni Siyasal Yaklaşımlar”ın ikinci atölye çalışması bu kitaptaki çalışmalarla devam etmektedir.

  • 472 Sayfa
  • Fiyatı: 24 TL
  • Ebat: 14 x 21
  • ISBN: 978-605-5063-41-2

Siyasal Olana Dair Perspektifler
Hilâl Onur İnce

Özgürlük ve Hümanizm
Felsefenin Derinliklerinden Gelen Muhalif Bir Çığlık: Sartreci Varoluşçu Felsefe
İsmet Yiğit

Hümanizm, Diyalektik ve Praksis Bütünlüğü: LeoKoflerve Çağdaş Marksizm Yorumu
Hilâl Onur İnce

Hobbes’tan Berlin’e Negatif Özgürlük Düşüncesi ve Berlin’in Agnostik Liberalizmi
Armağan Öztürk

GillesDeleuze: Edimselliğin Ontolojisi
Doruk Çamlıbel

Devlet ve Hukuk
LevTroçki’nin Sürekli Devrim Kuramı ve Enternasyonalizm Nosyonu
Emek Yıldırım

Rosa Luxemburg: “DieTotenMahnenUns”
Ali Buğra Küçük

NicosPoulantzas’tan Yapısalcı Bir Faşizm Kuramı Denemesi: Faşizm Ve Diktatörlük
Ahmet Emre Çoban

İmparatorluk, Çokluk, Ortak Zenginlik: Bir Giriş
Soner Torlak

İlkeli Yargıcın Peşinde: RonaldDworkin Ve Yargılama Faaliyetinde Yorum Sorunu
Bilal Canatan

ImmanuelWallerstein: Bağımlı Devlet Eleştirisi Üzerinden Devlet Bağımlılığını Aşma Kalkışması Olarak Dünya-Sistemler Kuramı
Mustafa Arıkan

Modernist Bir Siyasal Tarz Olarak Faşizm: RogerGriffin’in Faşizm Analizi
Doğancan Özsel

Andrew Feenberg Ve Feenberg’de Teknoloji Felsefesi
Cenay Babaoğlu

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 18,75
3₺ 6,25₺ 18,75
6₺ 3,13₺ 18,75
9₺ 2,08₺ 18,75