İndirim

Sosyoloji ve Antropoloji

Marcel Mauss

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 42,00 TL 31,50 TL
KDV Hariç: 29,17 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

Marcel Mauss’un insan bilimlerine büyük katkı sağlayan klasik çalışması, ilk defa ve kapsamlı biçimde Türkçe’de. Sosyoloji ve Antropoloji, insanla ilgilenen herkesin her zaman başvurabileceği önemli bir kaynak.

Mauss, mitoloji, dilbilim, etnografya, psikoloji, din, hukuk ve ekonomi alanlarında olağanüstü bilgi birikimiyle yazısız toplumların dünyasına yolculuk yapmaktadır. Büyünün, dinin, bu ikisi arasındaki ilişkilerin ve bunun toplumların organizasyonunda oynadığı rolün analizine yer verilen bu kitapta, ilkel denilen toplumlar ile uygar toplumlar arasındaki derin tarihsel bağlantılar ortaya konulmaktadır. Özel anlamda bireylerin, genel anlamda toplulukların doğayla ve birbirleriyle olan ilişkileri, mücadeleleri, toplumsallaşma araç ve yöntemleri (örneğin potlaçlar, değiş-tokuş ve hediyeler) ve bunun nasıl bir uygarlık süreci hâline dönüştüğü anlatılmaktadır. İnsanın kendini doğayı, ölümü, Tanrı’yı ve içinde yaşadığı topluluğu açıklama, yorumlama, anlamlandırma ve diğer taraftan hayatta kalma çabası olarak tanımlayabileceğimiz uygarlık süreci, bu kitapta, büyü, din, tabu ve mana türünden olguların bir sentezi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Claude Lévi-Strauss’un kapsamlı bir önsözüyle başlayan bu kitap, antropoloji ve sosyoloji öğrenimi için olmazsa olmaz bir yere sahiptir ve bu konuda büyük bir boşluğu doldurmaktadır.

  • Çeviren: Özcan Doğan
  • Antropoloji
  • Fiyatı: 42.00 TL
  • 663 Sayfa
  • Ebat: 14 x 21
  • 4. Basım, Ağustos 2017 
  • ISBN: 978-975-8717-10-1

Birinci Baskı İçin Not
Georges Gurvitch

Marcel Mauss’un Eserine Giriş
Claude Lévi-Strauss

BİRİNCİ KISIM: Genel Büyü Teorisi Üzerine Bir Deneme

Birinci Bölüm:Tarihçe ve Kökenler

İkinci Bölüm: Büyünün Tanımı

Üçüncü Bölüm: Büyünün Unsurları

I. Büyücü

II Büyücünün Yaptığı Hareketler

III.Temsil Ve Tasvirler

IV. Genel Düşünceler

Dördüncü Bölüm: Büyünün Analizi Ve Açıklanması

I. İnanç

II. Büyü Olgusunun Analizi, Âyinlerin Etkililiği Konusundaki İdeolojik Açıklamaların Analizi

III. Mana

IV. Kolektif Durumlar Ve Kolektif Güçler

Beşinci Bölüm:

Sonuç Ek

İKİNCİ KISIM: Bağış (Hediye) Üzerine Bir Deneme Arkaik Toplumlarda Mübadele Biçimi ve Nedenleri

Giriş: Bağış Ve Hediye Verme Zorunluluğu Üzerine

Önsöz

Birinci Bölüm: Değiş Tokuş Edilen Hediyeler Ve Hediye Verme Zorunluluğu (Polinezya)

I. Toplam Yükümlülükler, Erkek Mülküne Karşı Kadın Mülkleri (Samoa)

II. Verilen Şeyin Ruhu (Maorı)

III. Diğer Temalar: Hediye Verme Ve Hediye Alma Zorunluluğu

IV: Açıklama İnsanlara Verilen Hediyeler ve Tanrılara Sunulan Hediyeler  

İkinci Bölüm: Bu Sistemin Uzantıları Cömertlik, Saygınlık, Para

I. Cömertlik Kuralları Andamanlar

II. Hediye Değişiminin Yoğunluk, İlke Ve Nedenleri (Melanezya)

III. Kuzeybatı Amerika  

Üçüncü Bölüm: Bu İlkelerin Eski Hukuk Sistemleri Ve Eski Ekonomilerdeki İzleri

I. Birey Hukuku Ve Reel Hukuk (Eski Roma Hukuku)

II. Klasik Hint Hukuku

III. Cermen Hukuku

Dördüncü Bölüm: Sonuç

I. Ahlâkî Çıkarımlar

II. Ekonomik Sosyoloji Ve Ekonomi-Politik İle İlgili Çıkarımlar

III. Genel Sosyoloji Ve Ahlâk İle İlgili Çıkarımlar

ÜÇÜNCÜ KISIM: Psikolojinin ve Sosyolojinin Reel ve Pratik İlişkileri

Birinci Bölüm: Sosyolojinin Antropolojideki Yeri

İkinci Bölüm: Psikolojinin Sosyolojiye Sunduğu Son Hizmetler

Üçüncü Bölüm: Sosyolojinin Psikolojiye Sunacağı Hizmetler

Dördüncü Bölüm: Psikolojiye Yöneltilen Sorular

Ek: Tartışma Sonucunun Özeti

DÖRDÜNCÜ KISIM: Toplumun Uyandırdığı Ölüm Düşüncesinin Bireydeki Fiziksel Etkileri (Avustralya, Yeni Zelanda)

Birinci Bölüm: Ölüm Düşüncesindeki Toplumsal Telkininin Tanımı

İkinci Bölüm: Avustralya’ya Özgü Olaylar Üçüncü Bölüm: Yeni-Zelanda Ve Polinezya’ya Özgü Olaylar

BEŞİNCİ KISIM: Bir İnsan Zihni Kategorisi: Kişi Kavramı ve “Ben” Kavramı

Birinci Bölüm: Konu: Kişi

İkinci Bölüm: “Kişilik” Ve “Kişi”Nin Yeri

Üçüncü Bölüm: Lâtinler’deki “Persona”

Dördüncü Bölüm: “Persona”

Beşinci Bölüm: Ahlâki Bir Olgu Altıcı Bölüm: Hiristiyanlık’ta “Kişi”

Yedinci Bölüm: Psikolojik Bir Olgu Olarak Kişi

Sekizinci Bölüm: Sonuç

ALTINCI KISIM: Bedensel Teknikler

Birinci Bölüm: Bedensel Teknikler Kavramı

İkinci Bölüm: Bedensel Tekniklerin Sınıflandırılma Prensipleri

Üçüncü Bölüm: Bedensel Tekniklerin Biyografik Sıralanışı

Dördüncü Bölüm: Genel Değerlendirmeler

YEDİNCİ KISIM: Sosyal Morfoloji Eskimo Toplumlarındaki Mevsimsel Değişimler Üzerine Bir Deneme Sosyal Morfoloji çalışması

I. Genel Morfoloji

II. Mevsimsel Morfoloji

III. Mevsimsel Değişimlerin Nedenleri

IV: Mevsimsel Değişimlerin Etkileri Ve Sonuçları

V. Sonuç

Tablolar:

I Kuskokwım Bölgesi

II Kuskokwım Bolgesinde Yaşayanların Ait Oldukları Yaş Grupları Ve Medeni Durumları

Genel Dizin

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 31,50
3₺ 10,50₺ 31,50
6₺ 5,25₺ 31,50
9₺ 3,50₺ 31,50

MARCEL MAUSS (1872-1950)

Fransız sosyolog ve antropolog. Değiş tokuş biçimleri ile toplumsal yapı arasındaki ilişki üzerine karşılaştırmalı çalışmalarıyla tanınır. Düşünsel gelişiminde, dayısı Émile Durkheim’ın büyük payı vardır. Görüşleriyle Claude Lévi-Strauss, A.R. Radcliff-Brown, E.E. Evans-Pritchard ve Melville J. Herskovits gibi birçok sosyal bilimciyi etkiler. Bir dönem L’Année Sociologique dergisinin yayın yönetmenliğini üstlenmiş, 1925’te Paris Üniversitesi Etnoloji Enstitüsü’nün kurulmasına katkıda bulunmuştur.

Başlıca Yapıtları:

Kurbanın Doğası ve İşlevi Üzerine Deneme (Essai sur la nature et la fonction du sacrifice)
Hibe: Arkaik Toplumlarda Mübadelenin Şekilleri ve Nedenleri (Essai sur le don, forme et raison de l’echange dans les société archaïques)
Dinler Tarihi Üzerine Çeşitli Yazılar (Mélanges d’histoire des religions)
Etnografya Elkitabı (Manuel d’ethonographie)