İndirim

Sosyolojiye Giriş Dersleri

Philippe Riutort

Çeviren: Ertuğrul Cenk Gürcan

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 15,00 TL 11,25 TL
KDV Hariç: 10,42 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

Sosyolojiye giriş niteliğindeki bu kitap, doğuşundan itibaren bu disiplinin genel bir resmini sunmaktadır. Bilimlerin “prens”i olan sosyoloji hangi tarihsel koşullar içinde ortaya çıkmıştır? Sosyolojinin tanımı, gelişimi ve “kurucu babalar”ın temel yaklaşımları nelerdir? Başlangıcından günümüze miras kalan ana temalar nasıl ele alınabilir? Kitabın yanıt aradığı bu sorular, uzun sosyolojik tecrübenin yöntembilimsel ilkeler üzerinden ortaya koyulmasını da sağlayan sorulardır. 

Zaten, toplum incelemelerinde gündeme gelen meselelerin kanaatler düzeyinde değil de bilimsel düzeyde ele alınması ve tartışılması ancak bu tür bir bakış açısıyla mümkündür. Sosyolog olmanın ayırt edici yönü, topluma dair gözlemlerin olabildiğince nesnel bir çerçevede ele alınması, olguların ve olayların kavramsal bir bütünlük içerisinde çözümlenmesidir. Durkheim’dan Bourdieu’ye kadar uzanan bu gelenek, arada pek çok farklı patikalar olsa da, bu anayoldan esas itibariyle ayrılmamıştır.

Sosyolojik yöntem, sosyolojik gelenekler, metodolojik bireycilik, holizm, kültür, toplumsal kontrol, toplumsal tabakalaşma, siyasal iktidar ve kamuoyu gibi başlıklar bu kitapta el alınan ana temalar arasında yer almaktadır. Kitabın yazarı Philippe Riutort, sosyolojinin klasik kitaplarını yorumlarken, aynı zamanda öğrencilere gelecekte nasıl bir sosyolog olmaları gerektiği konusunda da ışık tutmaktadır.

  • Çeviren: Ertuğrul Cenk Gürcan
  • Sosyoloji
  • Fiyatı: 15.00 TL
  • 141 Sayfa
  • Ebat: 14 x 21
  • Ekim 2017 
  • ISBN: 978-975-2410-73-2

Bölüm 1
Sosyoloji Nedir?

Kısım 1
Sosyolojik Yaklaşım: Nasıl Sosyolog Olunur?

I. Sosyolojinin 19. Yüzyılda Ortaya Çıkışı
II. Sosyoloji ve Bilimsel Yaklaşım
III. Sosyoloji ve Nesnellik

Kısım 2
Sosyoloji ve Yöntemleri: İyi Bir Yöntem Nedir?

I. Nicel Yöntemler
II. Nitel Yöntemler

Kısım 3
Sosyolojik Gelenekler: Büyük Akımlara İlişkin Bir Değerlendirme

I. Metodolojik Bireycilik
II. Holizm
III. Bireycilik / Holizm Zıtlığını Aşmak (mı)?

Bölüm 2
Sosyolojinin Bazı Ana Temaları

Kısım 1
Kültür: Bizi Hareket Ettiren Şeyi Anlamak

I. Kültürü Tanımlamak
II. Tek Bir Kültür mü, Kültürler mi?

Kısım 2
Toplumsallaşma: Toplum Halinde Yaşamayı Öğrenmek

I. Toplumsallaşma Süreci
II. Toplumsallaşma Teorileri

Kısım 3
Toplumsal Kontrol, Normlar ve Sapma: Kurala Riayet mi, Kuralı İhlâl mi?

I. Toplumsal Kontrol
II. Sapma

Kısım 4
Toplumsal Tabakalaşma: Toplum ve Bölünmeleri

I. Muhtelif Tabakalaşma Tipleri
II. Toplumsal Sınıflar ve Sosyoloji

Kısım 5
Siyasal İktidar: Toplum ve Siyasal

I. Siyasal İktidarın Oluşumları
II. Siyasal Alanın Mantıkları

Kısım 6
Kamuoyu: Toplum Ne Düşünüyor?

I. Kamuoyunun Dönüşümleri
II. Kamuoyu ve Fikir “Yapıcılar”

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 11,25
3₺ 3,75₺ 11,25
6₺ 1,88₺ 11,25
9₺ 1,25₺ 11,25

Philippe Riutort
Fransa’da üniversite ve lise düzeyinde çeşitli eğitim kurumlarında görev yapan ve akademik çalışmalarda bulunan yazar, özellikle siyaset bilimi, sosyoloji ve gazetecilik alanında birçok eser kaleme almış ve dersler yürütmüştür. Halen, Paris’teki Lycée Henri IV’te görevini sürdürmektedir. Eserlerinden bazıları: Précis de sociologie, PUF (2004, ikinci baskı: 2010); Sociologie de la communication politique, La Découverte (2007).