İndirim

Tarih Felsefesi Seçme Metinler

Haz: Doğan Özlem, Güçlü Ateşoğlu

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 16,00 TL 12,00 TL
KDV Hariç: 11,11 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

Tarih ve felsefe terimleri, yüzyıllardır birbirleriyle ilişkisi olmayan alanları nitelemek için kullanılagelmiş olan terimlerdir. Antikçağ’da insanın doğa üzerine düşünerek kendi bilgisini kazanma süreci, Ortaçağ’da yerini tanrıya bırakmış; bu çağı izleyen dönemde ise, her türden yerellik ve tarihsellikten uzak soyut akıl kavramsallaştırması, düşünce tarihinde o çağın genel paradigması haline gelmiştir. Evrene ve kendine ilişkin bilgi elde etme çabasında insanı yeterince tatmin etmeyen bu üç dolayımın, özellikle 18. yüzyıldan başlayarak yerini tarihe terk ettiği; dahası her birinin, kendi tikel anlamlarını ancak ve sadece tarih sayesinde ve tarihte kazandığı fikri, felsefeyi yeni bir yörüngenin eksenine çekmiştir. ‘Geçmişin şimdideki sürekli etkililiği’ anlamında bir tarihsellik bilincinin gelişmesiyle birlikte tüm 19. yüzyıl, bir tarih yüzyılı olmuş; tarih ile felsefenin bir arada ele alınması, özel anlamda felsefenin, genelde ise düşüncenin yönteminin ne olacağı sorusu üzerine yeni kavrayışların şekillenmesine önayak olmuştur. Günümüzde sosyal bilimler üzerine düşünmenin olanağı, bu sürecin bilinmesini ve özümsenmesini gerektirmektedir.

Tarih Felsefesi kitabı, bu alanda bir giriş kitabı olmanın ötesinde, ‘sonuçlarından hiçbir zaman öğrenilemeyecek bir etkinlik’ olan felsefenin içine dolayımsız bir şekilde nüfuz edebilmeyi ve yüzyıllarca ilişkileri sorunlu addedilmiş tarih ile felsefenin farklı kesişim noktalarındaki belli başlı problemleri göstermeyi amaç ediniyor.  

 

  •  Temmuz 2006
  • 237 sayfa
  • ISBN 975871722-7
  • Ebat: 14 X 21
  • 2. hamur, karton kapak

Önsöz

Giriş

Johann Gottfried von Herder

İnsanlık Tarihi Felsefesi Üzerine Düşünceler

Immanuel Kant

Dünya Yurttaşlığı Amacına Yönelik Genel Bir Tarih Düşüncesi
Herder’in İnsanlık Tarihi Felsefesi
Üzerine Düşünceler’inin Eleştirisi
İnsanlık Tarihinin Tahminî Başlangıcı

Johann Gottlieb Fichte

Çağımızın Temel Karakteristikleri

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling

Tarih Kavramı
Tarihin Felsefesi Olur mu?
Studium Generale – Akademik Eğitimin Yöntemi Üzerine Dersler

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Dünya Tarihi Felsefesi
Felsefe Tarihinin Genel Bölünümü
Tarihte Akıl: Tarih Felsefesine Bir Giriş
Hukuk Felsefesinin Anahatları
Felsefe Tarihi Üzerine Dersler
Tin Felsefesi

Arthur Schopenhauer

İstenç ve Tasarım Olarak Dünya

Hazırlayanlar ve Katkıda Bulunanlar

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 12,00
3₺ 4,00₺ 12,00
6₺ 2,00₺ 12,00
9₺ 1,33₺ 12,00

DOĞAN ÖZLEM

1944 yılında İzmir’de doğdu. İzmir Atatürk Lisesi’nde başladığı lise öğrenimini tamamlayamadan kunduracı kalfası ve tezgâhtar olarak çalışşmak zorunda kaldı. 1965’te Sivas’a er olarak askere gitti. Liseyi askerliği sırasında dışarıdan sınavlara girerek bitirdi. Yine askerliği sırasında üniversite giriş sınavını kazandı. 1967’deki terhisinden sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde yükseköğrenime başladı ve bu bölümden 1971’de mezun oldu. 1971-1974 arasında Almanya’da bulundu ve çeşitli işlerde çalıştı. Mezun olduğu bölümde 1974’te başlayıp daha sonra Max Weber’de Bilim ve Sosyoloji (1990) adıyla yayımlanan doktora tezini 1979’da tamamladı. Yükseköğrenimi ve doktora çalışması sırasında (1967-1979) Almanya’da ve Türkiye’de işçi, büro memuru, sendikacı, muhasebeci ve yönetici olarak çalıştı. 1980’de, 36 yaşındayken, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde asistan olarak göreve başladı. 1988’de doçent, 1993’te profesör oldu. 2001’de kendi isteğiyle emekliye ayrıldıktan sonra, aynı yıl içerisinde Muğla Üniversite Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde akademik hayata yeniden döndü. Hâlen aynı bölümde bölüm başkanıdır. 2004 yılında adına Anlama ve Yorum: Doğan Özlem Armağan Kitabı hazırlanmış, 2005 yılında ise TÜBA-Türkiye Bilimler Akademisi Hizmet Ödülü’ne lâyık görülmüştür.

 

GÜÇLÜ ATEŞOĞLU

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesi ve Baykuş: Felsefe Yazıları Dergisi’nin kurucusu ve editörüdür. Alman İdealiz­mi I: Fichte (Eyüp Ali Kılıçaslan’la birlikte) ve Tarih Felsefesi: Seçme Metinler (Doğan Özlem’le birlikte) başlıklı kitapları hazırlamıştır. Modern fel­sefe (özellikle Spinoza ve Vico), Alman İdealizmi (özellikle Fichte ve Hegel) ve Marksist felsefe bağlamında epistemoloji, ontoloji, metafizik, siya­set felsefesi ve tarih felsefesi alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.