İndirim

Tarih Tasarımı

R. G. Collingwood

Stok Durumu: Stokta Yok

KDV Dahil: 20,00 TL 15,00 TL
KDV Hariç: 13,89 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

Bu kitap tarih felsefesi üzerine bir denemedir. ‘Tarih felsefesi’ terimini, on sekizinci yüzyılda, onunla eleştirel ya da bilimsel ta­rih­ten, tarihçinin eski kitaplarda bulduğu öyküleri yinelemek yeri­ne, kendi kafasında kendi kendine kurduğu bir tarihsel düşün­me tipinden başka bir şey kastetmeyen Voltaire buldu. Aynı adı He­gel ile on dokuzuncu yüzyıl sonundaki başka düşünürler de kul­­landı; ama ona çok farklı bir anlam verdiler ve tarih felsefesini evrensel tarih ya da dünya tarihi anlamına gelen bir şey ola­rak gördüler. Terimin üçüncü bir kullanımı çeşitli on doku­zun­cu yüzyıl pozitivistlerinde bulunur; onlar için tarih felsefesi, anlatılması tarihin işi olan olayların akışını yöneten genel yasa­la­rın keşfiydi.

Tarih Tasarımı’nda modern tarih tasarımının Herodotos’tan yirminci yüzyıla dek nasıl geliştiğine dair tarihsel bir betimleme sunulmaktadır. İlk bölümde Collingwood, tarihin yapısı, konusu ve yöntemine ilişkin Yunan-Roma tarih yazımından çeşitli örnekler sunmaktadır. Diğer bölümlerde ise Descartes, Herder, Kant, Schiller, Hegel, Marx, Toynbee, Rickert, Simmel, Dilthey, Croce, Spengler ve Bergson’un tarihin doğasına ilişkin yaklaşımları aralarındaki ilişki gözetilerek bütünlüklü olarak tartışılmaktadır.    

 

  • Çeviren: Kurtuluş Dinçer
  • Eylül 2007
  • 432 sayfa
  • ISBN 978-975-8717-30-9
  • Ebat: 14 x 21
  • 2. hamur, karton kapak 

Yayıncının Önsözü

1. Disiecta Membra

2. Magis Amica Veritas

3. Amicitiae Sacrum

Giriş

1. Tarih Felsefesi

2. Tarihin Yapısı, Nesnesi, Yöntemi ve Değeri

3. I-IV. Bölümlerin Sorunu  

I. Bölüm Yunan-Roma Tarih Yazımı

1. Teokratik Tarih ve Mitos

2. Herodotos'un Bilimsel Tarihi Yaratışı

3. Yunan Düşüncesinin Tarih Dışı Eğilimi

4. Tarihin Yapısı ile Değerine İlişkin Yunan Anlayışı

5. Yunan Tarihsel Yöntemi ve Sınırları

6. Herodotos ile Thoukydides

7. Helenistik Dönem

8. Polybius

9. Livius ile Tacitus

10. Yunan-Roma Tarih Yazımının Özelliği: (ı) İnsancılık

11. Yunan-Roma Tarih Yazımının Özelliği: (ıı) Tözcülük

II. Bölüm Hıristiyanlığın Etkisi

1. Hıristiyan Tasarımlarının Mayası

2. Hıristiyan Tarih Yazımının Ana Özellikleri

3. Orta Çağ Tarih Yazımı

4. Renaissance Tarihçileri

5. Descartes

6. Descartesçı Tarih Yazımı

7. Descartesçılığa Karşı: (ı) Vico

8. Descartesçılığa Karşı: (ıı) Locke, Berkeley ve Hume

9. Aydınlanma

10. İnsan Doğasının Bilimi

III. Bölüm Bilimsel Tarihin Eşiği

1. Romantizm

2. Herder

3. Kant

4. Schiller

5. Fichte

6. Schelling

7. Hegel

8. Hegel ile Marx

9. Pozitivizm

IV. Bölüm Bilimsel Tarih

1. İngiltere

(ı) Bradley
(ıı) Bradley'in İzleyicileri
(ııı) On Dokuzuncu Yüzyıl Sonu Tarih Yazımı
(ıv) Bury
(v) Oakeshott
(vı) Toynbee

2. Almanya

(ı) Windelband
(ıı) Rickert
(ııı) Simmel
(ıv) Dilthey
(v) Meyer
(vı) Spengler

3. Fransa

(ı) Ravaisson'un Tinselciliği
(ıı) Lachelier'nin İdealizmi
(ııı) Bergson'un Evrimciliği
(ıv) Modern Fransız Tarih Yazımı

4. İtalya

(ı) Croce'nin 1893'teki Denemesi
(ıı) Croce'nin İkinci Tutumu: “Mantık” (ııı) Tarih ile Felsefe
(ıv) Tarih ile Doğa
(v) Croce'nin Son Görüşü: Tarihin Özerkliği

V. Bölüm Sonsöz

1. İnsanın Doğası ile İnsanın Tarihi

(ı) İnsan Doğasının Bilimi
(ıı) Tarihsel Düşüncenin Alanı
(ııı) Zihin Bilgisi Olarak Tarih
(ıv) Sonuçlar

2. Tarihsel İmgelem

3. Tarihsel Kanıt Giriş

(ı) Çıkarımsal Olarak Tarih
(ıı) Farklı Çıkarım Çeşitleri
(ııı) Tanıklık
(ıv) Kes-Yapıştır
(v) Tarihsel Çıkarım
(vı) Çekmeceleme (Pigeon-Holing)
(vıı) John Doe'yu Kim Öldürdü?
(vııı) Soru
(ıx) İfade ve Kanıt
(x) Soru ve Kanıt

4. Geçmiş Yaşantının Yeniden Canlandırılması Olarak Tarih

5. Tarihin Konusu

6. Tarih ve Özgürlük

7. Tarihsel Düşünmeyle Yaratılan İlerleme

Dizin

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 15,00
3₺ 5,00₺ 15,00
6₺ 2,50₺ 15,00
9₺ 1,67₺ 15,00

ROBIN GEORGE COLLINGWOOD (1889-1943)

Felsefe ve tarih disiplinlerinin bütünleştirilmesi yönündeki çalışmaların öncüsü sayılan Collingwood, 20. yüzyılın en önemli düşünürlerindendir. Felsefi görüşlerinde, Platon, Vico, Wilson ve Croce’den etkilendi. Yapıtlarında, felsefenin temel konusunun, doğadan çok tarihe yakın olduğunu ortaya koyarak felsefenin yönteminin bu eksende yeniden belirlenmesi gerekliliği üstünde durdu. Düşünsel problemlerin tarihsel yaklaşım yöntemiyle nasıl çözümlenebileceğini gösterdi.