İndirim

Feodal Toplum

Marc Bloch

Stok Durumu: Stokta Var

KDV Dahil: 45,00 TL 33,75 TL
KDV Hariç: 31,25 TL
Miktar:
Etiketler: kitaplar

XX. yüzyıl tarihçiliğini temelden dönüşüme uğratan Marc Bloch, kendi alanında çığır açıcı bir birikimi bu kitabıyla göz önüne seriyor. Feodal Toplum, Orta Çağ üzerine yazılmış yapıtların en bilinenidir.

Avrupa tarihinin can damarı yoklandığında ortaya çıkacak en önemli meselelerden birisidir “feodalite” kavramı. Nasıl ki Hıristiyanlık ve Rönesans kültürü anlaşılmadan Avrupa tarihi yazılamazsa, Feodalite de aynı oluşumun üçüncü sacayağıdır ve bu üçgen tamamlanmadan Avrupa tarihini inceleyebilmek mümkün değildir. Eğer 'feodal' kelimesi bugün hak ettiği bir çerçeveyi yakalamışsa bunda Marc Bloch'un kuşkusuz büyük bir payı vardır.

Feodal Toplum'da Avrupa tarihini şekillendiren temel olaylar ve kurumlar üzerinde durulmaktadır. Orta Çağın diline ve kültürüne ustalıkla nüfuz eden Marc Bloch, kullandığı yüzlerce materyalden klasik dillere ve kaynaklara olan hâkimiyetiyle çeşitli zaman dilimlerinden olağanüstü bir sentez çıkarabilme başarısını yakalamıştır. Bu sentez Avrupa'nın ruhu ve değerleri, onu diğer toplumların gelişiminden farklı kılan kimliğidir.

Feodal Toplum'da büyük göç dalgaları, barbar istilaları, imparatorlukların yükselişi ve parçalanışı, krallıklar, vassal-senyör ilişkileri, toprak ve fiefler, soylu sınıflar, şövalyeler, edebiyat, din, hukuk, ticaret ve kültür hayatı birbirinden kopuk ögeler olarak değil, geniş konu yelpazesi içerisinden, nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte ele alınmaktadır. Ve tüm zamanları, yüzyılları aşan bir çizgiye yerleşerek geçmişten bugüne nasıl gelindiği en somut adımlarıyla okura sunulmaktadır.

 

  • Fiyatı: 42 TL
  • 786 sf.
  • ISBN: 978-975-8717-12-5
  • Ebat: 14x21
  • Yayın Tarihi: Haziran 2015

Önsöz

Giriş Araştırmanın Genel Yönelişi

Birinci Cilt Tabiyet Bağlarının Oluşumu

Birinci Bölüm Ortam

Birinci Kitap Son İstilâlar

Ayırım I Müslümanlar Ve Macarlar

I. Avrupa İstilâ Ve Kuşatma Altında
II. Müslümanlar
III. Macar Saldırısı IV. Macar İstilâsının Sonu

Ayırım II Normanlar

I. İskandinav İstilalarının Genel Karakteri
II. Talandan Yerleşmeye
III. İskandinav Yerleşmeleri: İngiltere
IV. İskandinav Yerleşmeleri: Fransa
V. Kuzeyin Hıristiyanlaştırılması
VI. Nedenlerin Araştırılmasına Doğru

Ayırım III İstilâların Bazı Sonuçları Ve Bazı Dersleri

I. Kargaşa
II. İstilâların İnsanî Katkısı: Dilin Ve Adların Tanıklığı
III. İstilâların İnsanî Katkısı: Hukukun Ve Toplumsal Yapının Tanıklıkları
IV. İstilâların İnsanî Katkısı: Göçmenlerin Nereden Geldikleri Sorunu
V. Dersler

İkinci Kitap Yaşam Koşulları Ve Zihinsel Atmosfer

Ayırım I Maddi Koşullar Ve Ekonomik Ortam

I. İki Feodal Çağ
II. Birinci Feodal Çağ: İskân III. Birinci Feodal Çağ: İlişkiler
IV. Birinci Feodal Çağ: Ticaret
V. İkinci Feodal Çağın Ekonomik Devrimi

Ayırım II Duyuş Ve Düşünüş Biçimleri

I. Zaman Ve Doğa Karşısında İnsan
II. İfade
III. Kültür Ve Toplumsal Sınıflar
IV. Dinsel Zihniyet Ayırım III Ortak Bellek I. Tarih Yazıcılığı
Iı. Destan

Ayırım IV İkinci Feodal Çağda Entelektüel Rönesans

I. Yeni Kültürün Bazı Nitelikleri
II. Bilinçlenme

Ayırım V Hukukun Temelleri

I. Örf İmparatorluğu
II. Örf Hukukunun Nitelikleri
III. Yazılı Hukukun Canlanması

İkinci Bölüm Adam Adama Bağlar

Birinci Kitap Kan Bağları

Ayırım I Soy Dayanışması

I. “Kan Dostları”
II. Kan Davası
III. Ekonomik Dayanışma

Ayırım II Akrabalık Bağının Karakteri Ve Değişim Süreci

I. Aile Yaşamının Gerçekleri
II. Soy’un Yapısı
III. Kan Bağları Ve Feodalite

İkinci Kitap Vassalite Ve Fief

Ayırım I Vassalik Biat

I. Bir Başka Adamın Adamı
II. Feodal Çağ’da Biat (Adamı Olma)
III. Kişisel Bağımlılık İlişkilerinin Oluşumu
IV. İç Savaşçılar
V. Karolenj Vassalitesi
VI. Klasik Vassalite’nin Oluşumu

Ayırım II Fief

I. Benefıcıum Ve Fief: Ücret Toprak
Iı. Vassallerin Barındırılması

Ayırım III Avrupa’da Bir Gezinti

I. Fransız Çeşitliliği: Güneybatı Ve Normandiya
II. İtalya
III. Almanya
IV. Karolenj İmparatorluğu’nun Dışında Kalan Anglo-Saxon İngilteresi Ve Asturıas-Leon Krallıklarının İspanyası
V. İthal Malı Feodaliteler

Ayırım IV Fief, Vassalin Mülkiyetine Nasıl Geçti?

I. Irsilik Sorunu: “Şerefler” Ve Âdi Fiefler
II. Evrim: Fransız Örneği vIII. Evrim: İmparatorluk’taki Durum
IV. İntikal Hukuku Açısından Fief’in Geçirdiği Değişiklikler
V. Ticarette Sadâkat

Ayırım V Birçok Efendinin Adamı

I. Biatlerin Çoklaşması
Iı. Mutlak Biatin Yükseliş Ve Çöküşü

Ayırım VI Vassal Ve Senyör

I. Yardım Ve Koruma
II. Akrabalık Yerine Vassalite
III. Karşılıklılık Ve Kopuşlar

Ayırım VII Vassalitenin Açmazı

I. Tanıklıkların Çelişkileri
II. Hukuksal Bağlar Ve İnsanî İlişki

Üçüncü Kitap Alt Sınıflarda Tâbiyet Bağları

Ayırım I Senyörlük

I. Senyörlük Toprağı
II. Senyörlük’ün Kazanımları
III. Senyör Ve Bağımlı Tarımsal İşletme Sahipleri

Ayırım II Serflik Ve Özgürlük

I. Hareket Noktası: Frank Döneminde Bireylerin Koşulları
II. Fransız Serfliği
III. Alman Örneği
IV. İngiltere: Serfliğin Değişimleri

Ayırım III Senyörlük Rejiminin Yeni Biçimlerine Doğru

I. Yükümlülüklerin Sabitleşmesi
II. İnsan İlişkilerindeki Değişim

İkinci Cilt Toplumsal Sınıflar Ve İnsanların Yönetimi

Birinci Kitap Sınıflar

Ayırım I Fiilî Bir Sınıf Olarak Soylular

I. Eski Kan Aristokrasilerinin Yok Olması
II. Birinci Feodal Çağda “Soylu” Kelimesinin Çeşitli Anlamlarına Dair
III. Soylular Sınıfı, Senyör Sınıfı
IV. Soylu Sınıfının Savaşçı Niteliği

Ayırım II Soylu Yaşam

I. Savaş
II. Soylunun Ev Yaşamı
III. Meşgûliyetler Ve Vakit Geçirme Biçimleri
IV. Davranış Kuralları

Ayırım III Şövalyelik

I. Şövalyenin Silah Kuşanması
II. Şövalyelik Kuralları

Ayırım IV Fiilî Soyluluğun Hukukî Soyluluk Hâline Dönüşümü

I. “Kılıç Kuşanma” Ve “Soylulaştırma”Nın Irsiliği
II. Şövalye Soyundan Olanların Ayrıcalıklı Bir Sınıf Hâline Getirilmesi
III. Soylular Hukuku
IV. İngiliz İstisnası

Ayırım V Soyluluk İçinde Sınıf Farkları

I. İktidar Ve Mertebe Hiyerarşisi
II. Çavuşlar Ve Serf Şövalyeler

Ayırım VI Din Adamları Sınıfı Ve Meslek Sınıfları

I. Feodalite İçinde Kilise Toplumu
II. Burjuvalar

İkinci Kitap İnsanların Yönetimi

Ayırım I Adaletler

I. Adalet Düzeninin Genel Nitelikleri
II. Adaletlerin Parçalanması
III. Eşitler Mi Yargılasın, Yoksa Efendi Mi?
IV. Parçalanmanın Kıyısında: Eski Sistemlerden Ayakta Kalanlar Ve Yeni Etkenler

Ayırım II Geleneksel İktidarlar: Krallıklar Ve İmparatorluk

I. Krallıkların Coğrafyası
II. Krallık İktidarının Doğası Ve Gelenekleri
III. Krallık İktidarının İntikali, Hanedan Sorunları
IV. İmparatorluk

Ayırım III Yerel Prensliklerden Şato Topraklarına

I. Yerel Prenslikler
II. Kontluklar Ve Şato Toprakları
III. Kilisenin Egemenlik Alanları

Ayırım IV Düzensizlik Ve Düzensizliğe Karşı Mücadele

I. İktidarların Sınırları
II. Şiddet Ve Barışa Yönelme
III. Tanrı Barışı, Tanrı Ateşkesi

Ayırım V Devletlerin Yeniden Kuruluşuna Doğru: Ulusal Evrimler

I. Güçlerin Toparlanmasının Nedenleri
II. Yeni Bir Monarşi: Capetler
III. Köhneleşmekte Olan Bir Monarşi: Almanya
IV. İngiliz-Norman Monarşisi: Fethin Getirdikleri Ve Germenler’den Kalanlar
V. Uluslar

Üçüncü Kitap Toplumsal Tip Olarak Feodalite Ve Etkisi

Ayırım I Toplumsal Tip Olarak Feodalite

I. Feodalite Mi, Feodaliteler Mi: Tekil Mi, Çoğul Mu?
II. Avrupa Feodalitesinin Temel Özellikleri
III. Karşılaştırmalı Tarihten Bir Kesit

Ayırım II Avrupa Feodalitesinin Uzantıları

I. Batan Gemiden Kurtulanlar Ve Yeniden Yaşamaya Başlayanlar
II. Savaşçılık Düşüncesi Ve Sözleşme Düşüncesi

Bibliyografya

Dizin

Ay Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim₺ 33,75
3₺ 11,25₺ 33,75
6₺ 5,63₺ 33,75
9₺ 3,75₺ 33,75

MARC BLOCH 

6 Temmuz 1886’da doğdu. Bir ilkçağ tarihçisinin oğluydu, École Normale Supérieure, Leipzig ve Berlin üniversitelerinde eğitim gördü. I. Dünya Savaşı’nda piyade olarak savaştı. Savaştan sonra doktorasını tamamlayan Bloch, 1919-36 arasında Strasbourg üniversitesinde ders verdi. 1929’da meslektaşı Lucien Febvre ile Annales d’histoire Economique et Sociale dergisini kurdular. 1936’da Sorbonne’da iktisat tarihi profesörlüğüne atandı. II. Dünya Savaşı patlak verdiğinde 53 yaşında olmasına karşın yeniden orduya katıldı ve 1940’ta Fransa Almanya’ya teslim olana değin görev yaptı. Ardından da Fransız Direniş Hareketi’ne katıldı. 1944’te Gestapo tarafından yakalandı, işkence gördü, hapse atıldı ve sonunda Lyon yakınlarında bir toplu idamda kurşuna dizildi.

Diğer Yapıtları:

Les Rois Thaumaturges (1924)

Les Caractères Originaux de l’histoire Rurale Fançaise (1931)

Apologie pour le Métier d’historien (1949).