İndirim

Akdeniz ve Akdeniz Dünyası - III

Fernand Braudel

Stok Durumu: Stokta Var

50,00 TL 37,50 TL
KDV Hariç: 37,50 TL
Miktar:

Akdeniz Dünyası, Fransızların geleneksel doktora tezi standartlarına göre tartıldığında bile devasa bir kitaptır. İlk basımında onu sıradan bir kitabın hacminden altı kat büyük kılan altı yüz bin sözcükten oluşuyordu. Kitap her biri geçmişte farklı bir yaşam tarzının örneğini sunan üç kısma ayrılmıştı. İlk sırada “insan” ile “çevre” arasındaki ilişkinin “neredeyse zaman dışı” tarihi vardır; sonra ekonomik, toplumsal ve siyasi yapıların tedricen değişen tarihi gelir; ve en son olayların hızlı gelişen tarihi. Bu üçüncü ciltte Braudel okurlarına oldukça profesyonel bir siyasi ve askerî tarih örneği sunar. Braudel tarih sahnesindeki önde gelen simalara ilişkin kısa ama özlü karakter taslakları çıkarır. İnebahtı Savaşı, Malta’nın kuşatılması, 1570’lerin sonlarındaki barış müzakereleri uzun uzadıya anlatılır. (…)

"Akdeniz Dünyası gibi bir inceleme yapmayı pek az tarihçi ister, böyle bir incelemeye gücü yetecek tarihçi sayısı ise bundan da az olacaktır. Buna rağmen, bu inceleme hakkında, tıpkı Tolstoy’un Savaş ve Barış’ı (Akdeniz Dünyası bu romana yalnızca ölçek bakımından değil, aynı zamanda sahip olduğu mekân bilinci ve insan eyleminin beyhudeliği hakkında sezdirdiği şeyler bakımından da benzemektedir) hakkında olduğu gibi, içinde yer aldığı disiplin imkânlarını sürekli genişlettiğini söylemek doğru olacaktır. [Peter Burke]

Akdeniz’le birlikte uzun bir yolculuğa çıktım, tüm ülkeleri hayranlıkla gezdim ve Akdeniz’deki bütün arşiv depolarına indim… Bu yirmi yılımı aldı.” [Fernand Braudel]


 • Yazar: Fernand Braudel
 • Kitabın Başlığı: II. Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası - III
 • Orijinal Başlık: La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe III
 • Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 217; Tarih Dizisi - 28
 • Basım Bilgileri: 1. Basım / Ağustos 2018
 • Sayfa Sayısı: 654
 • ISBN: 978-605-2133-25-5
 • Kapak Resmi: Thomas Allom, Haliç’in Girişinden İstanbul
 • Boyutları: 14 x 21
 • Kağıt ve Kapak Bilgisi: 2. Hamur, Karton Kapak

Üçüncü Bölüm

OLAYLAR, SİYASET VE İNSAN

I. 1550-1559: Bir Dünya Savaşının Başlaması ve Bitişi

1. Savaşın Kökenlerinde

1545-1550: Akdeniz’de Barış
Africa Olayı
Mühlberg’in Yarını ve Sonrası

2. Akdeniz’de ve Akdeniz’in Dışında Savaş

Trablus’un Zaptı: 14 Ağustos 1551
1552 Yılının Yangınları
Korsika Fransızlara, İngiltere İspanyollara
V. Carlos’un Tahttan Çekilmesi: 1554-1556

3. Savaşa Dönüş: Kararlar Hâlâ Kuzeyden Geliyor

Vaucelles Ateşkesinin Bozulması
Saint-Quentin
Cateau-Cambrésis Barışı
II. Felipe’nin İspanya’ya Dönüşü

4. Yüzyılın Ortasında İspanya
Protestan Tehlikesi
Siyasal Huzursuzluk
Mali Güçlükler

II. Türk Üstünlüğünün Son Altı Yılı: 1559-1565

1. Türklere Karşı Savaş, Bir İspanyol Çılgınlığı mı?

İspanyol-Türk Müzakerelerinin Kesilmesi
Türklerin Deniz Gücü Üstünlüğü
Cerbe Seferi

2. İspanyol Toparlanması

1561-1564 Yılları
Korsanlara ve Kışa Karşı: 1561-1564
Korsika’nın Ayaklanması
Avrupa’nın Sükûneti
İspanyol Denizciliğinin Kalkınmasına İlişkin Birkaç Rakam
Don Garcia de Toledo

3. Malta, Güç Denemesi (18 Mayıs-8 Eylül 1564)

Gafil Avlanıldı mı?
Şövalyelerin Direnmesi
Malta’nın Kurtarılması
İspanya’nın ve II. Felipe’nin Rolü

III. Kutsal Liganın Kökenleri: 1566-1570

1. Hollanda mı, Yoksa Akdeniz mi?

V. Pius’un Seçimi
Türkler Macaristan ve Adriyatik’te
Macaristan’da Savaşın Yeniden Başlaması
1566’da Hollanda
1567-1568: Hollanda Başrolde

2. Granada Savaşı Dönemeci

Savaşlardaki Artış
Granada Savaşı’nın Başlangıcı
Granada Olayının Bir Sonucu: Tunus’un Uluç Ali Tarafından Zaptı
Granada ve Kıbrıs Savaşı
Kıbrıs Savaşı’nın Başlangıcı
Kıbrıs’a Yardım

IV. İnebahtı

1. 7 Ekim 1571 Çarpışması

Gecikmiş Bir Anlaşma
Fransa Diplomatik Faktörü
Don Juan ve Filosu Zamanında Gelebilecek mi?
İnebahtı’dan Önce Türkler
7 Ekim Çarpışması
Sonuçsuz Bir Zafer mi?

2. 1572, Dramatik Yıl

Saint-Barthélemy (24 Ağustos 1572) Katliamına Kadar Fransız Bunalımı
Avusturyalı Don Juan’a Emir ve Karşı-Emir, Haziran-Temmuz 1572
Mora Seferleri

3. Venedik’in “İhaneti” ve Tunus’un İki Zaptı: 1573-1574

Venedik için Savunma
Tunus’un Avusturyalı Don Juan Tarafından Alınması, Bir Başka Sonuçsuz Zafer
Tunus’un Kaybı: 13 Eylül 1574
Nihayet Akdeniz’de Barış

V. İspanyol-Türk Ateşkesleri: 1577-1584

1. Margliani’nin Elçiliği, 1578-1581

Geriye Dönüş: II. Felipe’nin İlk Barış Girişimleri
Don Juan’ın Zamanında
Garip Bir Zafer Sahibi: Martín de Acuña
Giovanni Margliani
1581 Anlaşması

2. Savaş Akdeniz’in Merkezinden Uzaklaşıyor

Türkiye İran’a Karşı
İran’a Karşı Savaş
Türkler Hint Okyanusu’nda
Portekiz Savaşı, Yüzyılın Dönemeci
Alkazar Kebir
1580’deki Güç Denemesi
İspanya Akdeniz’i Terk Ediyor

VI. Akdeniz Büyük Tarihin Dışında

1. Türklerin Sıkıntıları ve Güçlükleri

1589’dan Sonra Kuzey Afrika’da ve İslâm Dünyasında İsyanlar
Türk Mali Bunalımı
1593-1606: Macaristan Cephesinde Büyük Seferlerin Yeniden Başlaması

2. Fransız İç Savaşlarından İspanya’ya Karşı Açılan Savaşa: 1589-1598

Akdeniz Fransası’nda Din Savaşları
İspanyol-Fransız Savaşı: 1595-1598
Vervins Barışı

3. Denizde Savaş Olmayacak
1591’de Gereksiz Telaş
Gian Andrea Doria Türk Donanmasıyla Çarpışmak İstemiyor: Ağustos-Eylül 1596
1597-1600
1601’de Gereksiz Uyarı mı, Yoksa Kaçırılan Fırsat mı?
II. Felipe’nin Ölümü: 13 Eylül 1598

Sonuç

EKLER

Kaynaklar

1. Elyazması Kaynaklar

I. İspanyol Arşivleri
II. Fransız Arşivleri
III. İtalya Arşivleri
IV. Vatikan Arşivleri
V. Raguza Arşivleri
VI. Akdeniz ve Fransa Dışında Avrupa Arşivleri

2. Harita Kaynakları

A. – Çağdaş Kaynaklar
B. – Eski Kaynaklar

3. Basılı Kaynaklar

A. – Büyük Belgesel Yayınlar
B. – Temel Eserler
C. – Zikredilen Kitapların Alfabetik Listesi

Dizin

GRAFİKLER

1. V. Carlos’un ve II Felipe’nin Anvers piyasasından aldıkları borçlar, 1515-1556
2. II. Felipe çalışırken, 20 Ocak 1569
3. II. Felipe çalışırken 23 Ekim 1576

RESİMLER

1. Barbaros
2. V. Carlos [Charles Quint]
3. 1555’te II. Felipe
4. II. Felipe
5. Sixtus Quintus
6. Avusturyalı Don Juan
7 ve 8. İnebahtı Çarpışması
9. Bir Venedik Başı Ardesi (16. Yüzyıl)

Bir köy öğretmeninin oğludur. 1902’de Luméville-en-Ornois’da (Meuse) doğdu. Sorbonne’un tarih bölümünden 1923’te mezun oldu. Cezayir, Paris ve Brezilya’da dersler verdi. 1937’de Ecole Pratique des Hautes Etudes’ün müdürlüğüne getirildi. Nazilerin 1940’ta Fransa’yı işgali sırasında Fransız ordusunda teğmen olan Braudel, Almanlar tarafından yakalanarak Lübeck’te bir esir kampına gönderilmiş ve savaş bitimine kadar orada kalmıştır. Tarihçiler arasında büyük bir devrim yaratan La Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II (II. Felipe Döneminde Akdeniz ve Akdeniz Dünyası) adlı ünlü doktora çalışmasını esir kampında kaleme almıştır. Bu eseriyle Annales Okulu’nun; tarihi, küçük insanların tarihine dönüştürme çabasına ek olarak Braudel, coğrafi yapıları, iklimi, gündelik hayatta kullanılan her türlü araç gereci tarihin öznesi haline getirmiş ve aynı zamnda gerek zaman gerek mekân algısını kökünden sarsmıştır. 

Braudel, 1946 yılında Marc Bloch ve Lucien Febvre’in kurduğu Annales dergisinin yayın kuruluna ve 1949 yılında ise Collège de France’a seçildi. 1962’de Maison Sciences de l’Homme’un yöneticisi oldu. Diğer üç ciltlik ünlü eseri Civilisation Matérielle et Capitalisme (Maddi Uygarlık ve Kapitalizm) 1979’da yayımlandı. L’Identité de la France (Fransa’nın Kimliği) adlı kitabını tamamlayamadan 1985’te yaşamını yitirdi.

Braudel’in başta Fuat Köprülü, Ömer Lütfi Barkan ve Halil İnalcık olmak üzere Türk tarihçileri üzerinde de etkisi derin olmuştur.