İndirim

İmgeler ve Simgeler

Mircea Eliade

Stok Durumu: Stokta Var

26,00 TL 18,20 TL
KDV Hariç: 18,20 TL
Miktar:

“Hayal gücünden yoksun” insanın talihsizliği ve çöküntüsü artık açıklanabilmektedir diyor Eliade: O, hayatın ve kendi ruhunun derin gerçeğinden kopmuştur. Hayal gücüne sahip olmak ise, dünyayı bütünselliği içinde görmektir, çünkü kavramsallaştırmaya gelmeyen her şeyi göstermek imgelerin görevidir. Efsanelerin, masalların, mitlerin gerilediklerini ve simgelerin dünyevileştiklerini gördük, ama bunlar hiçbir zaman kaybolmadılar. En silik varoluşta bile simge kaynamakta, en “gerçekçi” insan bile imgelerle yaşamaktadır.

Bir antropo-kozmos, evrenin küçük bir modeli olarak insan, bedenin simgeciliğine ve toplumların kendi çevreleriyle bağlantılı imgelemine, sembolleriyle örülmüş kültürünün derinliklerine nüfuz edebilir, böylece varlığının merkezindeki kozmik ritmleri yeniden bulabilir.

Eliade, bu zarif ve tutkulu olağanüstü kitabında, modern insan psikesinde simgelerin, mitlerin ve efsanevi konuların halen yaşamakta olduklarına dikkat çekerek, eski simgeciliğin ilk örneklerinin kendiliğinden keşfinin tüm insanlarda ortak bir olgu olduğunu göstererek, bunların sadece bir dinler tarihçisine değil, başta psikoloji ve edebiyat erbabı olmak üzere, uzman olmayan tüm okurlara da neler öğretebileceklerini ortaya koyuyor.


 • Yazar: Mircea Eliade
 • Kitabın Başlığı: İmgeler ve Simgeler
 • Orijinal Başlık: Images es Symboles
 • Çeviren: Mehmet Ali Kılıçbay
 • Yayına Hazırlayan: Taşkın Takış
 • Kapak Tasarımı: Harun Ak
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 192; Antropoloji - Kültürel Çalışmalar / Dinler Tarihi Dizisi - 14
 • Basım Bilgileri: 1. Basım / Ekim 2017, 2. Basım / Kasım 2018
 • Sayfa Sayısı: 207
 • ISBN: 978-975-2410-85-5
 • Kapak Resmi: Mandala, Hindistan
 • Boyutları: 14 x 21

Çevirmenin Önsözü
Georges Dumézil’in Önsözü
Yazarın Önsözü
— Simgeciliğin Yeniden Keşfi
— Simgecilik ve Psikanaliz
— İmgelerin Sürekliliği
— Kitabın Planı

Birinci Bölüm: “Merkez” Simgeciliği

Psikoloji ve Dinler Tarihi
Tarih ve Arketipler
Dünyanın İmgesi
“Merkez” Simgeciliği
Yükselme Simgeciliği
Bir “Merkez” İnşa Edilmesi

İkinci Bölüm: Hint’te Zaman ve Ebedilik Simgecilikleri

Mitlerin İşlevi
Hint’te Zaman Mitleri
“Yuga”lar Doktrini
Kozmik Zaman ve Tarih
“Zamanın Dehşeti”
Hintlilerin Zamanın İlga Edilmesi Simgecilikleri
“Kırık Yumurta”
Budizmde Zaman Felsefesi
İmgeler ve Paradokslar
“Zamandan Çıkış” Teknikleri

Üçüncü Bölüm: “Bağlayıcı Tanrı” ve Düğüm Simgeciliği

Korkunç Hükümdar
Varuna Simgeciliği
Eski Hint’te “Bağlayıcı Tanrılar”
Traklar, Germenler, Kafkasyalılar
İran
Etnografik Paralellikler
Düğüm Büyüsü
Büyü ve Din
“Sınır-Konumlar” Simgeciliği
Simgecilik ve Tarih

Dördüncü Bölüm: Deniz Kabuklarının Simgeciliğine İlişkin Açıklamalar

Ay ve Sular
Bereket Simgeciliği
Deniz Kabuklarının Âyinsel İşlevi
Deniz Kabuklarının Cenazeye İlişkin İnançlardaki Rolü
Büyüde ve Tıpta İnci
İnci Miti

Beşinci Bölüm: Simgecilik ve Tarih

Vaftiz, Tufan ve Suya İlişkin Simgecilikler
Arketipe İlişkin İmgeler ve Hıristiyan Simgeciliği
Simgeler ve Kültür
Yöntem Üzerine Uyarılar

Mircea Eliade (1907 - 1986)

Romanya’da doğmuş bir dinler tarihçisidir. Ama bundan fazlasıdır da: Felsefeci, kurmaca yazarı ve üniversite hocasıdır. Eliade’nin din üzerine incelemeleri, özellikle de kutsallığın tezahürleri üzerine çalışmalarıyla geçerliğini bugün bi­le koruyan bir paradigma geliştirmiştir. Bükreş Üniversitesinde felsefe eğitimi almıştır. 1928 yılında Kalküta Üniversitesinde Sanskritçe eğitimi almak üzere Hindistan’a gitmiştir. Burada Hint felsefesi üzerine de çalışan Eliade Himalayalar’da altı aylık inzivaya çekilmiştir. Buradaki döneminde Gandhi ile de şah­sen tanışmıştır. Romanya’ya döndükten sonra Yoga:Hint Mistisizminin ­Kökenleri Üzerine Bir Deneme başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. Bu tez daha sonra Fransızca olarak yayımlanmıştır. 1945 yılında Paris’te Sorbonne Üniversitesinde İnsan Bilimleri Yüksek Araştırmalar Enstitüsünde çalışmaya başlamıştır. 1956 yılından emekli olduğu 1985 yılına dek Chicago Üniversitesinde dinler tarihi alanında çalışmalarını sürdürmüş ve ders vermiştir. 1986’da Chicago’da hayata gözlerini yummuştur. Eliade’nin din çalışmalarına en büyük katkısı geliştirdiği Sonsuz Dönüş teorisi olmuştur. Eliade’ye göre, yalnızca Kutsal’ın ve bir şeyin ilk ortaya çıkışının bir değeri vardır; bu nedenle, değer taşıyan sadece Kutsal’ın ilk ortaya çıkışıdır. Mitler ise Kutsal’ın ilk ortaya çıkışını tanımlar. Öyleyse mitsel zaman Kutsal’ın zamanıdır.

Eliade’nin dinsel simgeler ve mit alanındaki incelemelerinde sosyal bilim ala­nında 50’yi aşkın kuramsal çalışması vardır. Ayrıca edebiyat alanında da çeşitli eserler vermiştir. Çalışmalarını Rumence, İngilizce ve Fransızca kaleme almıştır. Başlıca eserleri: Le Mythe de l’Éternel Retour (Sonsuz Dönüş Mitosu), Le Sacré et Le Profane (Kutsal ve Dindışı), Images et Symboles (İmgeler ve Simgeler), Traité d’histoire des religions (Dinler Tarine Giriş), Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy (Şamanizm),A History of Religious Ideas (Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi).

WhatsApp Destek Hattı