• Tekil Düşünce: Modern Fransız Toplumbilim Düşüncesi

Tekil Düşünce: Modern Fransız Toplumbilim Düşüncesi

  • 28,00 TL
  • 19,60 TL


  • Stok Durumu: Stokta var
  • 24 Saatte Kargoda


Etiketler: kitaplar

Başta özellikle Deleuze, Foucault, Derrida olmak üzere modern Fransız düşüncesinin çekiciliği, kesinlik atfedilen hem gerçeklik algısının hem de yüzeysel/gündelik deneyim akışının temelinde mutlak ve belirli bir bilgiyi, bireyi/özneyi, kültürü, doğayı, tarihi, evrenseli açığa çıkarmaya çalışan modern Batı düşüncesine yönelttikleri sıradışı ve zihin açıcı eleştirilerden gelir. Nietzsche ve Frankfurt Okulu’nun etkilerinin açık olduğu bu görüşler, farklı tarzlarda da olsa, insanı, Deleuze’ün ortaya koyduğu şekilde, kuvvet ilişkilerinin karşılaşmasında yoğrulan bütünün bir parçası şeklinde ele alır. Bu durumda bir araştırmanın, bir incelemenin, bir terapinin nesnesi ve hedefi olabilecek konumu belirlenmiş, kayıtlanmış, standart hiçbir birey/kişi/özne yoktur. Her şey bütünle ilişkisi içinde anlamlıdır.

Tekil düşünce kişinin tek olmadığını ve daima kolektif düzenlemelerin varolduğunu, bireyselin kişi olmaktan ayrı bir şey olduğunu ve hiçbir bireyselliğin bağdaşık olamayacağını, ayrışıklıklardan meydana geldiğini anlatmak istemektedir.

Tekil düşünce, tikel ile çoğul arasında kolektif bir yere sahiptir. Her bir insanı çokluk olarak ele alır; Tarde’ın yazdığı gibi, tekil olan birey değil onun çokluğudur; her bireyleşme eğilimi kolektif olmaya devam etmektedir. Herkes bir toplumdur. Toplum insanların içinde oldukları alan olmaktan çok, toplumlar insanın içindedir. İnsanlar toplumda değil toplumlar bir insanın içinde vardır; gene Tarde’ın örneğini düşünürsek, denizde olan balıklar değil, balıkların arasında bulunan deniz söz konusudur. Tekil Düşünce çoğulluğumuzu göstermektedir.

 

  • Felsefe
  • 189 Sayfa
  • Ebat: 14 x 21
  • Masyıs 2016 
  • ISBN: 978-605-9328-09-8

İÇİNDEKİLER

 

 

Tekil Düşünce’nin Dördüncü Baskısına Önsöz

Üçüncü Baskıya Önsöz

İkinci Baskıya Önsöz

Önsöz
 

Giriş:
Tekil Düşüncenin Soykütüğü

Aydınlar Aydınlatıyor

Fransız Tekil Düşüncesi Aydınların Rolünü Yadsımakta

Aydınlar Bilinç Taşıyamazlar

Diyalektik Antropoloji ve Mekanist Marksizmin Eleştirisi

Hâkim Düşünceler

     Varoluşçuluk

     Yapısalcılık

Tekil Düşünceye Giriş

     Yeni Roman

     Dizisel Tarih

 

I. Bölüm
Tekil Düşünce Filozofları

Evrensel Düşünce

Paul Veyne, Michel Foucault

François Châtelet

Kapitalizm ve Şizofreni

Jean-François Lyotard ve Postmodern Toplum Şartlarında Anlatımın Meşruluğu Sorunu

 

II. Bölüm
Tekil Düşüncenin Ana Temaları

Fark ve Yineleme

Platon’un Tersyüz Edilmesi: Görüntü (Simulacre)

Fark ve Sözce

Tekil Düşüncede Nietzsche’nin Evetlenmesi

Frankfurt Okulu Etkisi ve Usçuluğun Eleştirisi

Georges Bataille ve Hegel’den Kopuş

Sanatçı Filozoflar

Diyalektik Karşıtlıkların Eleştirisi

Sorumluluğa Karşı Sorumsuzluk

Köle ve Efendi Diyalektiğinin Eleştirisi

Lyotard ve Evrensellik Sorunu

Evrensel İnsan Hakları ve Dirimsellik

Olay Felsefesi (Leibniz ve Whitehead)

Tekil Düşünce İçinde Sonluluk Teması

Hümanizma mı Dirimsellik mi?

 

III. Bölüm
Sonuç: Uygulamada Tekil Düşünce ve Siyaset

Tekil Düşüncenin Yeni Politik Çehresi: Jacques Derrida

Sözcenin Adının Olmaması (Anonima) Problemi

Yahudilik ve Politika

Yeni Mikro Mücadele Biçimleri

 

Kaynakça

Dizin

 

Ali Akay

Paris’te 1976-1990 yılları arasında Sosyoloji, Felsefe ve Siyaset Bilim okudu. 1986 yılında “Türklerde Devletçi İktidarın Oluşumu” adlı  doktora te­zi­ni savundu.  Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi  Sosyoloji Bölü­mün­de öğretim üyesidir. Sergi küratörlüğü yapmaktadır. Sanat, sosyoloji ve çağ­daş sanatı birleştiren yazılar ve kitaplar yazmaktadır. Paris VIII , İNHA üni­versitelerinde Paris’te, Humbold Üniversitesinde Berlin’de dersler vermiştir. Paris Jeu de Paume Müzesinde 2009-2010 yılı boyunca seminerler yapmıştır. Toplumbilim (1992-2011) ve Plato Çağdaş Sanat Dergisi (2005-2007) dergilerinin kurucusudur. Son olarak da Teorik Bakış dergisinin kurucusudur.  Yazıları  ve ortak yazarlı kitapları birçok dil­de yayımlanmıştır.