Gelecek Program

Kitaplar


Yerçekimi ve İnayet
Simone Weil

Tanpınar Sözlüğü
Özgür Taburoğlu

Monadoloji ve Sosyoloji
Gabriel Tarde

Aile Sosyolojisi
Önal Sayın

Destanlar
Hilmi Ziya Ülken

Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Kültürel Bellek
M. Emir İlhan

Fenomenololoji ve Nicolai Hartmann
Takiyettin Mengüsoğlu

Modern Osmanlı / Türkiye'de Doğa Bilimciliği
Editör: Sanem Güvenç-Salgırlı & Vefa Saygın Öğütle

Platonculuk
Vincent Descombes

Tarihyazımı
Michel de Certeau

Dergiler


Sayı 85: Lâle Devri
Sayı 86: Çeviri Özel Sayısı - 1
Sayı 87: Çeviri Özel Sayısı - 2
Sayı 88: Dijital Çağ