Gelecek Program

Kitaplar


Monadoloji ve Sosyoloji
Gabriel Tarde

Aile Sosyolojisi
Önal Sayın

Destanlar
Hilmi Ziya Ülken

Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Kültürel Bellek
M. Emir İlhan

Fenomenololoji ve Nicolai Hartmann
Takiyettin Mengüsoğlu

Platonculuk
Vincent Descombes

Tarihyazımı
Michel de Certeau

Dergiler


Sayı 86: Çeviri Özel Sayısı - 1
Sayı 87: Çeviri Özel Sayısı - 2
Sayı 88: Dijital Çağ