Gelecek Program

Kitaplar


Felsefeye Giriş
Hilmi Ziya Ülken

Söylevler
Demosthenes

Karakterler
Theophrastos

Sokrates'ten Anılar
Ksenophon

Ortaçağ'ın Günbatımı
Johan Huizinga

Hafıza Mekânları
Pierre Nora

Filozof, Yahudi ve Hıristiyan Arasında Diyalog
Petrus Abelardus

Kişisel Gelişim: Neo Liberal İletişim ve İnsan Anlayışı
İlker Özdemir

Kokunun Tarihi
Alain Corbin

 

Dergiler
Doğu Batı - Sayı 100: Klasik Dünya Şiiri

Doğu Batı - Sayı 101: Modern Şiir

Doğu Batı - Sayı 102: Modern Türk Şiiri