Gelecek Program

Kitaplar


Monadoloji ve Sosyoloji
Gabriel Tarde

Aile Sosyolojisi
Önal Sayın

Destanlar
Hilmi Ziya Ülken

Fenomenololoji ve Nicolai Hartmann
Takiyettin Mengüsoğlu

Platonculuk
Vincent Descombes

Tarihyazımı
Michel de Certeau

Dergiler


Sayı 87: Çeviri Özel - I
Sayı 88: Çeviri Özel - II
Sayı 89: Balkanlar - I
Sayı 90: Balkanlar - II
Sayı 91: Balkanlar - III
Sayı 92: Varoluşçuluk
Sayı 93: İbn Rüşd