Gelecek Kitaplar


Felsefeye Giriş
Hilmi Ziya Ülken

Söylevler
Demosthenes

Karakterler
Theophrastos

Sokrates'ten Anılar
Ksenophon

Ortaçağ'ın Günbatımı
Johan Huizinga

Dil Felsefesi
François Recanati

Hafıza Mekânları
Pierre Nora

Filozof, Yahudi ve Hıristiyan Arasında Diyalog
Petrus Abelardus

Kişisel Gelişim: Neo Liberal İletişim ve İnsan Anlayışı
İlker Özdemir

Karşılaştırmalı Edebiyata Giriş
César Domínguez, Haun Saussy, Darío Villanueva

Kokunun Tarihi
Alain Corbin

Bu kategoride ürün bulunamadı.