Künye

Doğu Batı Yayınları Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
Taşkın Takış
 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve İstanbul Temsilcisi
Bilal Akın
 
Ankara Temsilcisi
Fatih Yavuz Bakır
 
Dış İlişkiler Sorumlusu
Harun Ak
 
Dijital Medya Editörü
Talha Dereci
 
Doğu Batı Dergisi Onur Kurucuları
Halil İnalcık
Şerif Mardin 
 
Doğu Batı Dergisi Yayın Kurulu
Oğuz Adanır
Ali Akay
Simten Coşar
Özcan Doğan
Kurtuluş Kayalı
Armağan Öztürk
Özgür Taburoğlu
Ali Utku
Aytaç Yıldız
 
Pasajlar Sosyal Bilimler Dergisi Resmi Web Sitesi