KünyeDoğu Batı Yayınları Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
Taşkın Takış


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve İstanbul Temsilcisi
Bilal Akın

Ankara Temsilcisi
Fatih Yavuz Bakır

Dış İlişkiler Sorumlusu
Harun Ak

Doğu Batı Dergisi Onur Kurucuları
Halil İnalcık
Şerif Mardin 

Doğu Batı Dergisi Yayın Kurulu
Oğuz Adanır
Ali Akay
Simten Coşar
Özcan Doğan
Kurtuluş Kayalı
Armağan Öztürk
Özgür Taburoğlu
Ali Utku
Aytaç Yıldız