Emmanuel Le Roy Ladurie

%30
Kısa İklim Tarihi

 24 Saatte Kargoda

Emmanuel Le Roy Ladurie (19 Temmuz 1929)

Fransız tarihçi. Annales Okulu tarihyazımının en önemli temsilcilerindendir. Les Moutiers-en-Cinglais’de (Fransa) doğdu. Babası Jacques Le Roy Ladurie, Pétain’ın Tarım Bakanı idi (daha sonra direniş saflarına katılacaktır). Le Roy Ladurie, Caen’de Collège Saint-Joseph, Paris’te IV. Henri Lisesi ve Sceaux’da Lakanal Lisesi’nde eğitim gördü. École Normale Supérieure’de tarih alanında yüksek öğretmenlik ve Paris Üniversitesi’nde beşeri bilimler doktorası kazandı. Le Roy Ladurie doktora tezi olan Languedoc Köylüleri (Les Paysans de Languedoc) ile tanındı. Bu çalışmasında, Le Roy Ladurie 15. yüzyıl sonundan 18. yüzyıl başına kadar olan dönemde aralarında aşar, ücret, vergi, kira ve kazanç kayıtlarının da bulunduğu geniş çaplı niceliksel bilgiler üzerinde, Ernest Labrousse, Michel Foucault, David Ricardo, Fernand Braudel, Claude Lévi-Strauss, Thomas Malthus, François Simiand, Sigmund Freud ve Max Weber gibi düşünürlerin teorilerini kullanarak çalışmalar yaptı. Bu noktada Languedoc tarihinin “hareketsiz tarih” olduğunu kanıtlamak istiyordu. En önemli çalışmalarından biri Montaillou, Village Occitan de 1294 à 1324 (Bir Oksitanya Köyü Olan Montaillou’nun 1294-1324 arasındaki Tarihi) adlı eseridir. Le Roy Ladurie’nin diğer bir önemli çalışması Le Carnaval de Romans: De la Chandeleur au mercredi des Cenders 1579-1580 (Romans Karnavalı, Mumlar Bayramı’ndan Küller Çarşambası’na 1579-1580)’dir. Sosyal tarih ile ilgili diğer güncel çalışmaları arasında La sorcière de Jasmin ve Le siècle des Platter (1499-1628) bulunur. Bu çalışmaların ilkinde, Le Roy Ladurie, Carlo Ginzburg’un yolunu takip ederek köylüler arasındaki büyücülük düşüncesi ile hâkimlerin ve kilisenin büyücülük anlayışlarının farklı olduğunu öne sürer. İkinci kitabında Le Roy Ladurie Platter ailesinin mektuplarını ve anılarını, 16. yüzyıl toplumsal değerlerini araştırmak için kullanır, özellikle bunu din, hekimlik, suç, eğitim, vergi boyutlarını göz önünde bulundurarak yapar. “Mikrotarih” alanında çalışmalarıyla öne çıkan Le Roy Ladurie Fransa’nın 1460-1774 arasındaki siyasi tarihini de incelemiştir. Siyasi tarih eserleri arasında en çok tanınanlardan biri olan L’État royal: de Louis XI à Henri IV, 1460-1610 ile Fransız devletinin 1460-1610 yılları arasındaki gelişimi üzerinde iz sürmüştür. Le Roy Ladurie 1970’lerin başında, Nouvelle histoire (yeni tarih) hareketini kurmuştur. Böylece olaylar, yerel motifler, aile veya yaşam şekilleri üzerine çalışarak, incelenen belli bir dönemin niteliklerini ortaya koymaya çalışan mikro tarih alanının öncüsü olmuştur. 1973’ten 1999 yılına kadar Collège de France’da Çağdaş Medeniyetler Tarihi başkanlığını yürütmüştür.

Le Roy Ladurie ilk çağdaş çevreci tarihçilerden biri olarak da tanınır, çalışmaları çevresel değişimde insan ve insanların tarihinde çevresel etkenler üzerinde yoğunlaşmıştır.

Gösterilen: 1 ile 1 arası, toplam: 1 (1 Sayfa)