Johann Wolfgang von Goethe

%30
Faust (ciltli)

 24 Saatte Kargoda

%30
Goethe Der Ki...

 24 Saatte Kargoda

%30
Genç Werther’in Acıları

 24 Saatte Kargoda

%30
Faust

Faust

Johann Wolfgang von Goethe

175,00 TL 250,00 TL

 24 Saatte Kargoda

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

 

(Frankfurt, 1749 - Weimar, 1832) Alman edebiyatının zir­vesidir. Varlıklı bir aile­den gelen babası tarafından Ay­dın­lanma düşüncesinin idealle­rine göre yetiştirildi. Küçük yaşta Fransızca, La­tin­ce ve Eski Yunanca öğ­rendi, güzel sa­natlar ve tiyatroyu tanıdı. 1765’de hu­kuk eğitimine başladı. 1774’te yaz­dığı ilk ro­manı Genç Werther’in Acıları (Die leiden des jungen Werther) gerek anlatımı gerek duy­gu­larının coşkunluğu ve çağ­daş gençliğin duygu ve düşüncelerini yansıtmaktaki başarısıyla evrensel bir üne kavuştu. Genç Werther’in Acıları, Avrupa’da elden ele dolaştı. Go­ethe, 1775’de Weimar Dükü tarafından el­çi­lik danışman­lığına atandı ve Weimar’ı yıl­­lar içinde bir kültür kenti haline ge­tirdi. 1782’de “von” unvanını aldı. 1786’da­ki İtal­ya’ya seyâhati Goethe’nin ‘ye­niden do­ğuşu’ sayılır. Yaşamının son gün­lerinde bitir­diği Faust, dünya klasiklerinin en önemli yapıtıdır. Goethe, yal­nızca ede­biyatla değil eğitim, doğa bi­lim­leri ve felsefe de içinde olmak üze­re pek çok konuyla yakından ilgilendi ve sa­yısız düşünür, şair ve yazarı etki­le­di. Friedrich Nietzsche hayatı boyunca Goethe’ye hürmet etmiş ve halefi ola­rak onu selamlamıştır. Hugo von Hoffmanstahl, 1922 yı­lın­da şunları yazmıştır: “Goethe, eği­tim temeli olarak bütün bir kültürü teşkil et­mek­tedir” ve “Goethe’nin düzyazıda­ki sözlerinden, bugün bel­ki tüm Alman Üniversite­le­rin­den ol­duğundan daha faz­la okuma geleneği tü­reyecektir.” Thomas Mann ise Go­et­­he’ye karşı çok saygı ve sempati duy­muş­tur. Sadece yazar kimliğine değil, aynı zamanda tüm alışkanlıkları ve ka­rak­ter özelliklerine hayran kalmıştır

Gösterilen: 1 ile 4 arası, toplam: 4 (1 Sayfa)