Johann Wolfgang von Goethe

Kitaplar

Görünüm: Liste Tablo
Sırala:
Göster:
İndirim

Goethe Der Ki...

28,00 TL 21,00 TL KDV Hariç: 21,00 TL

“Goethe der ki…”… Çok yönlü ve evrensel bir sanatçı düşünüldüğünde akla gelebilecek ilk isim ‘Goethe.....

İndirim

Genç Werther’in Acıları

13,00 TL 9,80 TL KDV Hariç: 9,80 TL

18. yüzyılın sonunda Almanya’da Aydınlanmanın kuru akılcılığa tepki olarak doğan, duygularının önemi.....

İndirim

Faust

38,00 TL 28,50 TL KDV Hariç: 28,50 TL

Önce halk efsanelerinde, adı meçhule karışmış ozanlar söylediler bu âteşîn hikâyeyi. Sonra edebiyatç.....

 

Yazar Hakkında

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

 

(Frankfurt, 1749 - Weimar, 1832) Alman edebiyatının zir­vesidir. Varlıklı bir aile­den gelen babası tarafından Ay­dın­lanma düşüncesinin idealle­rine göre yetiştirildi. Küçük yaşta Fransızca, La­tin­ce ve Eski Yunanca öğ­rendi, güzel sa­natlar ve tiyatroyu tanıdı. 1765’de hu­kuk eğitimine başladı. 1774’te yaz­dığı ilk ro­manı Genç Werther’in Acıları (Die leiden des jungen Werther) gerek anlatımı gerek duy­gu­larının coşkunluğu ve çağ­daş gençliğin duygu ve düşüncelerini yansıtmaktaki başarısıyla evrensel bir üne kavuştu. Genç Werther’in Acıları, Avrupa’da elden ele dolaştı. Go­ethe, 1775’de Weimar Dükü tarafından el­çi­lik danışman­lığına atandı ve Weimar’ı yıl­­lar içinde bir kültür kenti haline ge­tirdi. 1782’de “von” unvanını aldı. 1786’da­ki İtal­ya’ya seyâhati Goethe’nin ‘ye­niden do­ğuşu’ sayılır. Yaşamının son gün­lerinde bitir­diği Faust, dünya klasiklerinin en önemli yapıtıdır. Goethe, yal­nızca ede­biyatla değil eğitim, doğa bi­lim­leri ve felsefe de içinde olmak üze­re pek çok konuyla yakından ilgilendi ve sa­yısız düşünür, şair ve yazarı etki­le­di. Friedrich Nietzsche hayatı boyunca Goethe’ye hürmet etmiş ve halefi ola­rak onu selamlamıştır. Hugo von Hoffmanstahl, 1922 yı­lın­da şunları yazmıştır: “Goethe, eği­tim temeli olarak bütün bir kültürü teşkil et­mek­tedir” ve “Goethe’nin düzyazıda­ki sözlerinden, bugün bel­ki tüm Alman Üniversite­le­rin­den ol­duğundan daha faz­la okuma geleneği tü­reyecektir.” Thomas Mann ise Go­et­­he’ye karşı çok saygı ve sempati duy­muş­tur. Sadece yazar kimliğine değil, aynı zamanda tüm alışkanlıkları ve ka­rak­ter özelliklerine hayran kalmıştır