Ferma Lekesizalın

%30
Modern Narsist ve Yaralı Romanın Eleştirel Ufukları

 24 Saatte Kargoda

FERMA LEKESİZALIN

1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden Batı Dilleri ve Edebiyatları alanın­­da lisans derecesini alan Ferma Lekesizalın, yine aynı alanda yüksek lisansını, modern romanla ilgili çalışmasıyla Orta Doğu Teknik Üniversite­si’nde, tez konusu olarak sömürgecilik sonrası edebiyatlarını ele aldığı dok­torasını ise University of Southern Mississippi’de tamamlamıştır. Teo­ri, kültür, sanat ve edebiyatta modernlik, sömürgecilik sonrası teori ve ede­biyat, Güney Amerikan edebiyatı, Amerika’da kapitalizmin yük­se­li­şi­nin romana yansımaları ile ilgili yayınlar yapan Lekesizalın, son ola­rak Jo­seph Conrad’da Batı Emperyalizminin ideolojik eleştirisini in­celediği bir makale üzerinde çalışmaktadır. Çeşitli üniversitelerde edebiyat ve teo­riy­le ilgili dersler vermiş olan Lekesizalın, halen İstanbul Aydın Üni­­ver­si­te­si’n­de yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.

Gösterilen: 1 ile 1 arası, toplam: 1 (1 Sayfa)