• Modern Narsist ve Yaralı Romanın Eleştirel Ufukları

Modern Narsist ve Yaralı Romanın Eleştirel Ufukları

 • 125,00 TL
 • 87,50 TL


 • Stok Durumu: Stokta var
 • 24 Saatte Kargoda

Bireycilik ve bireysel yaşantıların, tercihlerin, arzuların vurgulandığı, tüketim ekonomisinin yükseldiği dönemdir yirminci yüzyıl modernliği. Modern şehri arka bahçesi haline getiren orta sınıfın hâkimiyeti tamamlanmış, orta sınıf birey bir yandan kariyer, başarı ve parayı yönetirken, diğer yandan yeni özgürlüklerin, eğlencenin tadını çıkarmaya başlamıştır.

Günün şiarı hedonizmdir. Yeni nesil modernler parıltılı Caz Çağı'nın şanslı bireyleridir. Para bolluğu ve tüketim sadece kendi arzu ve tutkuları doğrultusunda yaşayan kadın ve erkekler yaratmış, bireysel zevklere yapılan aşırı vurgu 'ben' kültü ve narsizmin zaferiyle sonuçlanmıştır.

Dönemin edebiyatı, özellikle roman batı toplumunun yaşadığı bu baş döndürücü dönüşümü ele alırken, Caz Çağı'nın parıltılı imgelerine bol bol yer verir. Ne var ki, yıldız tozunun ardındaki gerçeklik bambaşkadır. Tüketim ve bolluk travmayı ancak bir yere kadar gizleyebilmektedir. Lawrence, Hemingway, Fitzgerald, Rhys, Larsen gibi yazarların ortak yönü, görünürdeki bu rahatlık ve kaygısızlığın, bu hedonizm patlamasının aslında katlanılmaz acılara yol açan yaraların üzerindeki bant olduğunu sezdirmeleridir.

Yükselen değerler, kapitalist dönüşüm, metalaşma ve şirketleşmenin yıkıcı etkileri insanlık adına ne varsa silip süpürmüş, yerine hissiz, uyuşmuş, yaralı bedenler bırakmıştır. Modern romanda günün kazananı ve kaybedeni hep aynı yerde, hislerin, sevginin, dostluğun, hattâ keder ve acının bittiği yerde buluşur.

Burada sorun basit biçimde insanın içindeki kötülüğün ortaya çıkması sorunu değil, sınırsız ve sorumsuz bir bencillik, yağmacılık ideolojisinin kuşatması altındaki bütün bir batı toplumudur. Sorun bir sistem sorunudur ve modern romanın eleştirisi de bu doğrultudadır.  


 • Yazar: Fermâ Lekesizalın
 • Kitabın Başlığı: Modern, Narsist ve Yaralı
 • Yayına Hazırlayan: Ufuk Coşkun
 • Kapak Tasarımı: Mr. Z & Z
 • Dizi Bilgisi: Doğu Batı Yayınları - 91; Edebiyat Dizisi - 16
 • Basım Bilgileri: 1. Basım: Ekim 2013
 • Sayfa Sayısı: 168
 • ISBN: 978-975-8717-97-2
 • Boyutları: 14 x 21
 • Kapak Resmi: Paul Klee

Modern Anlatının Eleştirel Ufukları

Birinci Bölüm
Modernliğin Yaraları

İkinci Bölüm
‘Aylak Sınıf’ ve Amerikan Rüyası

Üçüncü Bölüm
Modernliği Yeniden Tanımlayan Afro-Amerikalı Kadınlar

Dördüncü Bölüm
Metalaşan Kadın, Edebiyat ve Popüler Kültür

Sonuç

Ferma Lekesizalın

1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden Batı Dilleri ve Edebiyatları alanın­­da lisans derecesini alan Ferma Lekesizalın, yine aynı alanda yüksek lisansını, modern romanla ilgili çalışmasıyla Orta Doğu Teknik Üniversite­si’nde, tez konusu olarak sömürgecilik sonrası edebiyatlarını ele aldığı dok­torasını ise University of Southern Mississippi’de tamamlamıştır. Teo­ri, kültür, sanat ve edebiyatta modernlik, sömürgecilik sonrası teori ve ede­biyat, Güney Amerikan edebiyatı, Amerika’da kapitalizmin yük­se­li­şi­nin romana yansımaları ile ilgili yayınlar yapan Lekesizalın, son ola­rak Jo­seph Conrad’da Batı Emperyalizminin ideolojik eleştirisini in­celediği bir makale üzerinde çalışmaktadır. Çeşitli üniversitelerde edebiyat ve teo­riy­le ilgili dersler vermiş olan Lekesizalın, halen İstanbul Aydın Üni­­ver­si­te­si’n­de yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır.